Světecké obrazové cykly na jihu Čech

Světecké obrazové cykly na jihu Čech
Availability: in stock
including VAT
your price849,00 Kč
ps
Ludmila Ourodová-Hronková
 

Světecké obrazové cykly na jihu Čech

 
Pro člověka předmoderní doby bylo osobní citové znovuprožívání života světců jedním ze základních způsobů duchovního života a sebevzdělání. V křížových chodbách klášterů a v ambitech poutních míst se pro tyto účely v 17. a 18. století využívalo nejednou velmi rozsáhlých "vyprávěcích" cyklů olejomaleb. Kniha L. Ourodové-Hronkové obsahuje 399 barevných fotografií a shromažďuje informace o deseti barokních obrazových cyklech dochovaných do dnešních dnů na území Jihočeského kraje, a to v klášterech (Český Krumlov, Nové Hrady, Třeboň, Vyšší Brod, Štěkeň) i na poutních místech (Římov, Kájov, Klokoty). Jejich výtvarná úroveň je různorodá, od umění téměř lidového (kájovský cyklus) či výtvarných projevů poučených laických bratrů (např. zlatokorunský cyklus dnes ve Vyšším Brodě), až po vrcholná díla dané doby (vídeňští Michael a Jan Grabenbergerové pro novohradské servity či Ignác Viktorin Raab pro Klementinum, dnes ve Štěkni). Kniha si též všímá možností preventivní péče a restaurování tohoto typu památek.
 
 
Obsah:
O legendách a cyklech
Cyklus ze života sv. Františka v českokrumlovském klášteře minoritů
Obrazy mariánské pobožnosti v poutním Římově
Servitské cykly v Nových Hradech
Cyklus ze života sv. Augustina v třeboňském klášteře augustiniánů
Cyklus ze života sv. Jana Nepomuckého v poutním Kájově
Cyklus v ambitu na poutních Klokotech
Jezuitské cykly na zámku Štěkeň
Zlatokorunský cyklus ze života sv. Bernarda ve Vyšším Brodě
O ochraně a záchraně jihočeských obrazových cyklů
Závěrem
Summary / Zusammenfassung
Seznam literatury
Místní rejstřík