Svorník 14

Svorník 14
ISBN: 978-80-906326-1-5
Availability: in stock
including VAT
your price670,00 Kč
ps
Svorník 14/2016

Sborník příspěvků ze 14. specializované konference stavebněhistorického průzkumu „Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb“ uspořádané 16. – 19. června 2015 v Lokti

Obsah:

Marek Polášek: Dřevo dříve a nyní. Das Holz in der Vergangenheit und heute
Miroslav Kolka – Ivan Peřina: K vývoji hrázděné konstrukce v severních Čechách. Zur Entwicklung der Fachwerkkonstruktion in Nordböhmen
Lucie Augustinková: Příklady rámových a hrázděných konstrukcí v Moravskoslezském kraji. Die Beilagen der Fachwerkbauen und Rahmkonstruktionen in Mährisch Schlesischen Begiet
Jana Koudelová: Společné znaky roubených objektů v prostoru Ostravska a Karvinska. Zamyšlení nad stavební tradicí Těšínska. Gemeinsame Zeichen der Blockbauten im Raum vom Ostrauer und Karwiner Land. Eine Überlegung über die Bautradition vom Teschner Land
Jan Veselý: Roubené domy na Sedlčansku a možnosti využití analýzy tesařských detailů pro SHP. Die Blockhäuser in der Gegend von Sedlčany und die Möglichkeiten der Ausnutzung der Zimmermanndetails für die historische Bauforschung
Lubomír Zeman – Jakub Chaloupka: Výplně hrázděných konstrukcí na příkladech ze západních a severozápadních Čech. Beispiele der Ausfüllungen der Fachwerkkonstruktionen aus West- und Nordwestböhmen
Alena Rákosníková – Martin Čtverák – Michael Rykl a kolektiv: Dřevěné svislé nosné konstrukce v českých vesnicích v Banátu. Die hölzernen vertikalen Tragkonstruktionen in den tschechischen Dörfern in Banat
Lubomír Zeman – Zbyněk Černý: Hrázděné a roubené konstrukce v architektuře Heimatstilu a secese. Die Fachwerk- und Blockwerkkonstruktionen in der Heimatstil- und Jugendstilarchitektur
Jan Konůpek: Užití hrázděné konstrukce v rámci kostelní stavby na příkladech z Lubského újezdu. Das Fachwerk im Rahmen des Kirchenbaus an Beispielen aus dem Sprengel von Luby (Schönbacher Sprengel)
Jiří Varhaník – Tomáš Kyncl: Pozůstatky hradebního ochozu na hradě Švihově. Die Wehrgangreste in der Burg Švihov
Michael Rykl: Drobné postřehy k roubení v Sudkově Dole a na Cuknštejně. Kleine Beobachtungen zur Zimmerung in Sudkův Důl und Cuknštejn
Hana Hanzlíková: Hrázděné a dřevěné konstrukce v objektech bloku Pluhových domů v Horním Slavkově. Die Fachwerk- und Holzkonstruktionen in den Gebäuden der Pflugschen Häuser in Horní Slavkov
David Javorský: Hrázděné konstrukce v domě č. p. 402/18 v Praze. Die Fachwerkkonstruktionen im Haus Nr. Konskr. 402/18 in Prag
Michal Panáček: Dřevěná příčka v renesančním zámku v Horní Libchavě (okr. Česká Lípa). Die hölzerne Querwand im Schloss Horní Libchava
Michael Rykl: Trosky hrázděného patra věže na tvrzi v Popovicích u Vlašimi. Die Überreste nach dem Fachwerkgeschoss der Feste in Popovice bei Vlašim
Jiří Varhaník: K účelu kapes po dřevěných konstrukcích na klášterním kostele v Panenském Týnci (okr. Louny). Zum Zweck der Balkenlager nach Holzkonstruktionen an der Klosterkirche in Panenský Týnec
Jiří Bláha: Hrázděné stěny v podkrovích českých a moravských zámků. Die Fachwerkwände im Dachraum der Schlösser in Böhmen und Mähren
Michaela Haviarová – Tomáš Haviar – Ľubor Suchý: Najstaršia vodárenska veža v Prešove s nálezom hrázdenej konštrukcie z 2. polovice 16. storočia. Der Wasserturm in Prešov und der Fund Fachwerkkonstruktionsteils aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
Karol Ďurian: Drevený mlyn v Dvorci nad Turcom, príklad kombinácie zrubovej a rámovej konštrukcie. Die Holzmühle in Dvorec nad Turcom (Slowakei), ein Beispiel der kombinierten Blockwerk- und Rahmenkonstruktion
Eliška Nová – Miroslav Nový: Hrázděná zvonice při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích (okr. Ústí n. L.). Der Fachwerk-Glockenturm bei der Maria Himmelfahrtkirche in Církvice (Bez. Ústí nad Labem)
Jan Horák: Zvonice u kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově – příklad grafického 3D modelování zaniklé stavby. Der Glockenturm bei der Kirche d. hl. Antonius v. Padua in Milešov. Ein Beispiel der grafischen 3D-Modellierung vom verschwundenen Bauwerk
Jan Falta: Imitace dřevěné konstrukce v omítce – vila arch. Jaroslava Pažouta v Hradci Králové. Die Putzimitation der Holzkonstruktion – Villa des Architekten Jaroslav Pažout in Hradec Králové
Profesor Jiří Škabrada sedmdesátníkem.

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Národní památkový ústav v Lokti, Praha 2016, 210 x 300 mm, bar.,  německá resumé, 315 str., ISBN 978-80-906326-1-5