Symboly doby

Symboly doby
ISBN: 978-80-7286-335-8
Availability: in stock
including VAT
your price385,00 Kč
ps
Milan Hlavačka, Jakub Raška

Symboly doby

Historické eseje


Symbol není protikladem rozumu, natož racionálního uvažování. Symbol a symbolika jsou jeho doplňkem. Symbol je zde míněn jako koncentrát, jako krystal, v němž se skrývá historicky ukotvené vědění a často i vysvětlení historických i současných jevů. Symbol je zde v pozici kulturního pojmu, který spojuje i osvětluje mnohé zapomenuté prožitky a zkušenosti společnosti. V symbolu dřímá vzpomínka na minulé časy a bývalé významy. Analyzování symbolu je také návratem ke staré paměti, která byla mezitím zasunuta do pozadí a byla překryta jinými poznatky a událostmi. Odhalit paměť ukrytou v symbolu znamená porozumět minulosti. Zamyšlení nabízíme nad samotným pojmem symbol, jeho přenášením do jiného kulturně nacionálního prostředí, nad symbolickými artefakty (Kostel, Synagoga, Tělocvična, Pomník, Beton, Fanziny, Uniforma), nad symbolickými pojmy modernizačního procesu (Svoboda, Revoluce, Cenzura, Sport, Spořivost, Občanská společnost, Kontrolovaný čas, Chudoba, respektive Žebráci, Katastr, Kodifikace, Dělnické hnutí) a také nad symbolickými jevy české politické kultury (Státní svátek, Český Honza, Zbytkový statek, Normalizace).

Obsah:

Symboly doby: Geneze, diskurz, histografie

I. Co je symbol?
Symbol v pojetí Martina Heideggera
Ernst Cassirer: "Symbolické formy" na cestě od "kritiky rozumu" ke "kritice kultury"

II. Symbolika artefaktů
Kostel
Synagoga
Uniforma
Tělocvična: Symbol utváření mnohovrstevnatého jedincova sebepojetí
Pomník: Symbol dominancie a marginalizácie historickej pamäti národov
Beton: Symbol pokroku i úpadku
Fanziny: Subkulturní symbol

III. Symbolika modernizačního procesu
Revoluce: Symbol "dlouhého" 19. století
Svoboda tisku: Interpretace pojmu v diskurzu let 1848-1851
Cenzura: Interpretace pojmu v diskurzu let 1848-1851
Občanská společnost: Nekonečné hledání definice a obsahu
Žebráci a otcové chudých: Počátky etatizace a sekularizace sociálního systému
Stabilní katastr: Zrcadlo 19. století
Kontrolovaný čas: Píchací hodiny
Dělnické hnutí: Symbol obav i nadějí
Spořivost: Krátká imprese o úloze a funkci úspor v modernizující se české společnosti
Sport
Kodifikace: Sen o jednotném (evropském) právu

IV. Symbolika v politické kultuře
České symbolické javy v slovenskom kultúrnom prostredí a ich funkcie v 19. storočí
Český Honza: Symbol rustikální moudrosti v mentálním obrazu české společnosti 19. a 20. století
Štátný sviatok: 28. október 1918
Zbytkový statek: Od ekonomického produktu pozemkové reformy k symbolu jejího neřádu
Normalizace: Příklady její reflexe v dobových symbolech

Resumé
Seznam literatury
Jmenný rejstřík

Historický ústav AV ČR, Praha 2019, 440 str., 150 x 215 mm, ISBN 978-80-7286-335-8