Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století

Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století
ISBN: 978-80-88283-27-0
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Ludmila Hůrková, Dalibor Prix (eds.)

Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století

V posledním desetiletí zřetelně se zhoršující postavení zejména nemovitého kulturního dědictví v české společnosti, zrcadlící se v opakovaně neúspěšných návrzích nového „památkového“ zákona, odhaluje ztrátu či absenci všeobecného povědomí jasně a přesvědčivě formulovaných teoretických východisek péče o kulturní odkaz minulosti. Neutěšená situace v České republice proto vedla k pracovním setkáním v letech 2016 a 2017 na půdě ČVUT, na jejichž pořádání se spolupodílel Ústav dějin umění Akademie věd České republiky. Při nich zazněla řada diskusních námětů i konsolidovaných referátů. Některé přesahovaly aktuální palčivé problémy každodenní institucializované památkové péče směrem k zamyšlením nad základními východisky moderního civilizovaného vztahu nejen k nemovitým objektům s památkovou hodnotou, ale i ke krajině a životnímu prostředí celkově. Sedm vybraných statí z pera odborníků zastupujících řadu humanitních i přírodovědných oborů obsahuje veřejnosti předkládaná kniha, vydaná s nadějí, že napomohou vyvolat tolik potřebnou citlivou, přitom fundovanou celospolečenskou debatu k této naléhavé otázce.

Obsah:

Úvodem
Pracovní setkání k teoretickým aspektům památkové péče. Ludmila Hůrková
Rezervace jako laboratoře života aneb: Co spojuje přírodní a architektonické dědictví? Martin Horáček
Památková hodnota venkovské architektury a její místo v edici Umělecké památky. Ludmila Hůrková
Kontexty památkové péče jako kategorie utváření její teorie. Vít Jesenský
Kolik historie potřebujeme pro život? (Péče o dějiny a památkové dědictví). Alexandr Matoušek
Potřeba aktualizace doktriny české památkové péče - podnět k diskusi. Miloš Solař
Identifikace hodnot historické kulturní krajiny a jejich ochrana pomocí krajinných památkových zón. Markéta Šantrůčková
Hodnota celistvosti v kontextu hodnot památek, její formy a význam. Jan Uhlík

Seznam literatury
Seznam použitých zkratek
Seznam vyobrazení
Rejstřík jmenný, místní
Resumé

Nakladatelství Artefactum, Praha 2019, rozměr 170 x 240 mm, bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88283-27-0