Těžba a rituál, paměť a transformace

Těžba a rituál, paměť a transformace
ISBN: 978-80-7028-524-4
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Martin Oliva

Těžba a rituál, paměť a transformace

Uzavírky šachet a obětiny z doby bronzové v Krumlovském lese


Obsah:

Předmluva
Úvod
Geografie území a průběh výzkumů
Dobývky a industrie
  Revír I – východ
  Sondy v SV části I. revíru
  Revír I – západ
  Východní část II. revíru
  Haldy a šachty v revíru II – západ
Vyhodnocení
  Chrarakter těžených slojí
  Přeskupování rubaniny a obliterace dobývek
  Skladba a (de)pozice štípaných industrií
  Depozice nádob
Diskuse
  Analogie rituálního chování z jiných oblastí těžby
  Etnologické analogie symbolických aspektů těžby
  Hornictví a podzemní síly v historických pramenech a lidovém podání
  Pokus o interpretaci
Závěr
  Kámen a jeho zdroje v představách neliterárních společností
  Kámen a posvátná práce
  Doslov
Summary
Literatura - references

Martin Oliva, Brno 2019, 225 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-7028-524-4