Těžební krajinou předků. O tajemném podzemí Krumlovského lesa.

Těžební krajinou předků. O tajemném podzemí Krumlovského lesa.
ISBN: ISBN 978-80-7028-568-8
Availability: in stock
including VAT
your price209,00 Kč
ps
Martin Oliva

Těžební krajinou předků. O tajemném podzemí Krumlovského lesa.

Mining landscape of Our ancestors.
On the mysterious underground of " Krumlovský les"


Publikace popisuje archeologické nálezy na území Krumlovského lesa, které je jedním z největších, kde se těžil rohovec pro výrobu štípaných kamenných nástrojů. Areál byl objeven v 50. letech 20. století a zahrnuje území cca 30 hektarů, kde jsou patrné pozůstatky těžby, které spadají do období doby kamenné a starší doby železné. Výzkum území probíhá dodnes.

Obsah:

Krumlovský les 1994 - 2021: Slovo úvodem
Dlouhá tradice archeologického výzkumu
Proces poznávání rohovců a jejich dělení
Využívání rohovců od Krumlovského lesa v pravěku
Geologická historie a ráz krajiny
Tvárnost těžních revírů
Těžební krajina v toku času
Co tu bylo před započetím těžby?
Od střední k mladší době kamenné aneb natura ultima ratio?
Kultura lengyelská a potíže s patriarchátem
Lid se zvoncovitými poháry - bravurní lukostřelci i kopáči?
Davové třeštění starší doby bronzové a jeho proměny
Symbolika země a těžby
Doba popelnicových polí: dým z mrtvých stoupá do nebe
Doba halštatská aneb Schon wieder tont vom Schachte her...
Několik slov na závěr
Krajina mého srdce

Mining landscape of Our ancestors.
On the mysterious underground of " Krumlovský les"
Literatura

Moravské zemské muzeum, Brno 2022, 240x200 mm, 173s., bar., česky/anglicky, ISBN 978-80-7028-568-8