The Star - Archduke Ferdinand II of Austria and his Summer Palace in Prague

The Star - Archduke Ferdinand II of Austria and his Summer Palace in Prague
ISBN: 9788088283089
Availability: in stock
including VAT
your price1 270,00 Kč
ps
Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Jaroslava Hausenblasová

The Star

Archduke Ferdinand II of Austria and his Summer Palace in Prague


Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Autoři jej uvedli nejen do kontextu habsburské „rekreační“ architektury , ale také do kontextu architektury evropské. Mezi specifika pražského letohrádku, která text podrobně analyzuje, patří především půdorys šesticípé hvězdy, překvapivá monumentalita stavby a její zdánlivě bezúčelný pevnostní character a mnohovrstevnatá a současně hravá ikonografie bílých štukových reliéfů v interiéru, jejichž podoba evokuje antický Řím. Stejně tak obora, která byla již v renesanci zkrášlena zřízením širokých alejí, křížících se do obrazce hvězdy, je autory knihy chápána jako významný prvek utvářející charakter Hvězdy. Zásadní vliv při budování letohrádku měl pražský místodržící Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595), „inventor“ a stavebník Hvězdy. Bohatství motivů a myšlenek, jež mohly být pro umělce Hvězdy určující, zpřístupňuje výpravná obrazová dokumentace knihy, která obsahuje přes 700 snímků, vytvořených speciálně pro tuto publikaci.

Contents:

Introduction for the benevolent reader

I. Historical introduction
Emperor Ferdinand I. and Archduke Ferdinand II of Austria in Bohemia
Archduke Ferdinand and visual arts
Building development of Hvězda - written sources and their interpretation

II. Architecture of Hvězda
Fortuna critica or what has been written so far on the architecture of Hvězda
Architecture of the Habsburgs in the 16th century
Artists around Florian Griespek, Secretary of Emperor Ferdinand I
Architectonic Activities of the Time of Emperor _Maximillian II
Prague Summer residences
Theory of architecture in the books by Vitruvius and his successors
Library of Ferdinand at Prague Castle
Ferdinand - architect?
Cornerstone laying ceremony - Rennaisance plans of Hvězda
Mathematical proportions of the summer palace Hvězda
Polygons in European architecture before and after Hvězda
Hvězda as a "fortress" - fortification issue

III. Iconography of the stucco decoration
Summer residence as ludus serius
Stuccos in Hvězda in the existing literature
Hvězda, cosmology, astrology
Antique monuments in the interpretations of Renaissance artists and humanists
Basic topics and structuration of iconographic motifs of Hvězda's stuccos
Two gates of the human soul and its apotheosis
Ancient models and Renaissance parallels
Ferdinand's bacchanalia
Description of the stucco decoration of the summer residence
Through the imperial title ad astra - mythology and ruler self-presentation
Summary - Hvězda as a complex symbol

IV. Antonio Brocco, his workshop and "secondary" motifs
European decorative systems of the 16th century and the uniqueness of Hvězda
Antonio Brocco in Dresden: "uf meister Prochi und seinen Bruder, und Buben..."
Fascination by Metamorphoses and metamorphoses in Dresden
Nelahozeves Castle and its paradoxes
Telč Castle - Brocco's epigone?
Antonio Brocco in Tyrol and Bavaria: "Ich Antonioni Prackh, Bekhene hiemit"
How many scenes are there in Hvězda?
Ancient sea world
The procession of Bacchus, or the punishment of the drunken Pan in Hvězda
Renaissance putto in Bacchus' retinue
Ardita capra - "greedy and impudent" goat
Vermenschlichung der Stütze - caryatids. herms. atlantes
Acanthus leafwork as a possible peace topic
Masques, ram heads, bucrania
The case of Nero'a Golden House - Domus aurea
Festoon - a feast or royal crown?
Ornament in Hvězda - grotesque for the second time
Rosette or rosettes?
The paradigm of Raphael's loggia with question marks

V. Hvězda game preserve with the summer palace complex
La casa dil barso
Garden as a fortress
Hvězda game preserve in the Renaissance
Ball game hall, or antiquarium
Alleys and star planted from oaks
The complex and farm buildings in the mirror of 18th century plans
Game, birds and hunting in Hvězda preserve

VI. Nachleben - Afterlife
The rental of Hvězda to millitary administration: loss or porfit?
How many roofs did Hvězda have?
The last act
Epilogue

Abbreviations, Manuscripts and archival sources, Credits
Old prints
Bibliography
Index

Ústav dějin umění AV ČR, Prague 2017, 430 pages, English, ISBN 9788088283089