Tradiční vápenné omítky

Tradiční vápenné omítky
ISBN: 978-80-87438-72-5
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena340,00 Kč
ks
Václav Girsa, Dagmar Michoinová

Tradiční vápenné omítky

Poznání a praktické postupy


Cílem publikace je přiblížit stavebně technologické souvislosti záchrany vápenných omítek i možnosti reálných šetrných postupů praktické péče o vybraný, ale současně nejrozsáhlejší soubor historických omítek. Jedná se o příspěvek k uchování jedinečného fondu historických staveb se všemi jeho významnými atributy i pro další generace.

Záměrem autorů, kteří za dvacet let působení v oblasti ochrany památek a nashromáždili na desítkách historických staveb nepřeberné množství praktických poznatků, je nejen obohatit nepříliš obsáhlý soubor literatury, zabývající se konzervativním přístupem k péči o historické omítky.
Nové poznatky mohou přispět k porozumění složité problematiky ochrany historických vápenných omítek jako významného komponentu, který se podstatně podílí na hodnotě i na dlouhodobé životnosti historických staveb.

Obsah:


Předmluva
Slovo úvodem
Historický vývoj omítek a péče o ně v minulosti
Stručná charakteristika omítek jednotlivých slohových období
Význam tradičního řemesla při záchraně omítek
Historie péče o omítky
Současná metodická východiska pro ochranu historických omítek
Hodnoty historických omítek
Hlavní metodické zásady péče o historické omítky
Přístupy a prezentace
Mechanismy vzniku a zániku historických vápanných omítek
Příčiny a projevy poruch vápenných omíte, podmínky pro jejich záchranu
Průzkumy a posouzení stavu zdiva a omítaných ploch
Průzkumy stavby
Průzkumy zdiva a omítek
Komplexní přístup k řešení nadměrné vlhkosti historického horizontálně neizolovaného zdiva
Příčiny nadměrné vlhkosti zdiva historických staveb
Důsledky zvýšené vlhkosti
Návrh vhodných opatření
Odsolování omítek a zdiva
Příprava plánu navrhovaných úprav
Smysl a cíl návrhu
Náležitosti dokumentace
Schvalovací proces
Podmínky pro zahájení efektivní záchrany omítek
Organizační zajištění
Materiálové zajištění
Technické zajištění
Záchrana historických omítek
Podrobná prohlídka a dokumentace omítaných ploch jako celku
Záchrané zajištění omítek a eliminace nežádoucích materiálů
Zpevnění historických omítek
Provedení zkušebních vzorků omítek
Lokální doplňování nových omítek
Barevné sjednocení ploch omítek
Další typy finální úpravy ploch omítek
Obnova omítek
Specifika obnovy historických omítaných ploch
Základní druhy omítek
Základní způsoby nanášení omítek
Základní způsoby povrchového zpracování omítek
Obnova barevnosti fasád
Zásady obnovy barevnosti
Zásady pro vysazení vzorků
Hledání vhodného barevného odstínu
Typy vápenných nátěrů
Zásady pro nanášení vápenných barev
Další finální úpravy ploch omítek
Příklady z praxe v obrazech
Ukázky příkladů dobré praxe
Ukázky negativních příkladů z praxe
Literatura
Resumé
Rejstřík

ČKAIT, Praha 2016, 150 x 210 mm, 170 str., ISBN 978-80-87438-72-5