Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury
ISBN: 978-80-87210-57-4
Availability: in stock
including VAT
your price210,00 Kč
ps
Jiří Kmošek – Zuzana Křenková – Radek Bryol (eds.)

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury

Spolek archaických nadšenců ve spolupráci s odborníky ze švýcarského muzea v Ballenbergu (Freilichtmuseum Ballenberg) a Metodického centra pro muzea v přírodě při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vytyčil vytvoření metodických zásad pro péči o ohrožené památky lidového stavitelství od počáteční dokumentace až po konečné otevření muzea v přírodě. Šlo o vytvoření funkčního modelu, který naznačí možnosti budoucí obnovy, ochrany a prezentace unikátních dokladů kulturního dědictví venkova, přičemž v centru pozornosti byl soubor lidových staveb z oblasti českomoravského pomezí. Tuto mimořádně cennou skupinu památek spojuje bezprostředně hrozící zánik a jedinou možnou cestou k záchraně staveb je jejich přemístění. V příštích pěti až deseti letech by proto měl  a částečně proběhl transfer vybraných ohrožených objektů na nové místo v zachované zemědělské kulturní krajině poblíž Litomyšle. Třísvazková publikace vydaná roku 2016 obsahuje texty od více než dvaceti autorů.

Druhý díl, Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury, se věnuje otázce vhodných metod a postupů pro přemístění a rekonstrukci ohrožených objektů – roubeného domu a polygonální stodoly čp. 97 v Čisté u Litomyšle.

Obsah

Předmluva
Devadesát let transferů do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Radek Bryol
Transfer a obnova polygonální stodoly ze Sádku u Poličky a usedlosti z Mokré Lhoty. Magda Křivanová
Historie a transfer polygonálních stodol z Durdic a Želejova do Muzea lidových staveb v Kouřimi. Ernest Fábik, Vladimír Rišlink
Transfer a obnova polygonální stodoly z Podolí u Vojkova a celoroubeného domu z Arnoštovic u Votic. Lubomír Procházka, Petr Dostál
Transfer a následná obnova jednoho z posledních polabských domů s podsíní. Markéta Hanzlíková
Tradiční technologie při obnově lidových stavebních památek s ohledem na aplikovaný výzkum hliněného stavitelství. Martin Novotný
Koncepce transferu a obnovy roubené polygonální stodoly čp. 97 z Čisté. Jan Kraut, Vojtěch Kmošek, Jiří Kmošek
Koncepce transferu a obnovy roubeného domu čp. 97 z Čisté. Jan Kraut, Vojtěch Kmošek
Koncepce obnovy zděné usedlosti čp. 56 v Trstěnici. Vojtěch Kmošek, Jan Kraut
Literatura a prameny
Seznam autorů


Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm  a Spolek archaických nadšenců, Rožnov pod Radhoštěm - Sebranice, 2016, rozměr  rozměr 220 x 290 mm, 154 s., bar., česky s anglickými a německými resumé, ISBN 978-80-87210-57-4