Učitelé a archeologie

Učitelé a archeologie
ISBN: ISBN 978-80-86935-62-1
Availability: in stock
including VAT
your price690,00 Kč
ps
Jaromír Linda - Martina Halířová (eds.)
Učitelé a archeologie

Kolektivní monografie Učitelé a archeologie reflektuje skutečnost, že asi třetina archeologů u nás byla svým povoláním učiteli na nejrůznějších typech škol. Jednotlivé příspěvky předních českých archeologů a historiků mapují propojení školy a archeologie (pomoc žáků a studentů při archeologických objevech, vytváření školních archeologických sbírek, využití těchto výzkumů a sbírek ve výuce a vůbec zapojení školy do archeologie), činnost archeologických kroužků či středisek experimentální archeologie. Zvláštní blok je věnován učiteli, spisovateli a archeologovi Eduardu Štorchovi.

Obsah:

Slovo úvodem
---- PhDr. Markéta Pánkova (ředitelka NPMK J. A. Komenského v Praze)
Učitelé, nebo archeologové?
---- PhDr. Jaromír Linda, Ph.D. & Mgr. Martina Halířová, Ph.D.
Učitelé nebo archeologové?
Podíl učitelů na počátcích české archeologie
---- PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (emeritní archeolog
Národního muzea v Praze)
Učitelská věda - počátky archeologie na Moravě
---- Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D. (Moravské zemské muzeum, Brno)
Pedagogická činnost a metody výuky pravěku v podání archeologa
Klimenta Čermáka
---- Mgr. Filip Velímský, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)
Školy a archeologie na Kolínsku a Kouřimsku. Osvětová činnost Učitelské
jednoty Komenský v Kolíně v 90. letech 19. století
---- PhDr. Lenka Neřoldová (SOA Praha - SOkA Kolín)
Archeologický ústav děkuje Vám předem za zprávu... Dotazníková akce
na českých a moravských školách (1939-1940)
---- Mgr. Marcela Starcová, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)
2. Archeologie do škol
Eduard Štorch, učitel, spisovatel a amatérský archeolog
---- doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (Ústav pro archeologii FF UK, Praha)
Po stopách Štorchova archeologického dědictví. Předměty z archeologické
sbírky Eduarda Štorcha v Národním muzeu a na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy
---- PhDr. Zuzana Bláhová-Sklenářová, Ph.D. (Ústav pro archeologii
FF UK, Praha) & Mgr. Lucie Vélová (Oddělení pravěku a antického starověku
Národního muzea v Praze)
Sociální profil Štorchovy tlupy hledačů diluviálního člověka
---- Mgr. Martina Halířová, Ph.D. (NPMK J. A. Komenského v Praze)
Štorchův ohňostroj a vrtač kamenů
---- Mgr. Filip Krásný (Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav)
& PhDr. Jaromír Linda, Ph.D. (NPMK J. A. Komenského v Praze)
3. Archeologie před školou a za školou
Žákovský archeologický kroužek působící při moravskotřebovském muzeu
v 50. a 60. letech 20. století
---- Mgr. Lucie Žáková (Městské muzeum Moravská Třebová)
Kroužkaři Jiřího Kalfersta: Fenomén Východočeské archeologické školy
a jejího učitele
---- Mgr. Pavel Kracík (Jičínská beseda, z. s.) & Mgr. Markéta Soukupová
(nezávislá badatelka, Osek u Duchcova)
Archeologický kroužek na Pustém zámku u Velkého Března
a v ústeckém muzeu
---- Mgr. Eliška Wiesnerová (Muzeum města Ústí nad Labem)
Archeologický kroužek Západočeského muzea v Plzni v 80. Letech 20. století
---- Mgr. Jiří Fák (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici,
p. o.)
Pravěká parta - kroužek archeologie
---- Mgr. Linda Daněčková (Muzeum hlavního města Prahy)
4. Pravěk ve škole, nebo v muzeu?
Keltové a germáni ve vědě a ve škole
---- doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. (Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v. v. i.)
Prezentace a interpretace archeologie žákům mladšího a staršího školního
věku v Západočeském muzeu v Plzni
---- Mgr. Denisa Brejchová (Západočeské muzeum v Plzni)
Co na to žáci? Postoje žáků k antice a její výuce
---- Johana Stejskalová, M. A. (FF UK, Praha) & Markéta Spitzerová
(FF UK, Praha)

Abstrakty
Seznam zkratek
Seznam pramenů a literatury
Seznam autorů

Národní pedagogické muzeum, 2023, rozměr 15 x 21 cm, počet stran 294, česky, ISBN 978-80-86935-62-1