Umlčené hlasy

Umlčené hlasy
ISBN: 978-80-88283-48-5
Availability: in stock
including VAT
your price890,00 Kč
ps
Radek Lunga – Jiří Roháček

Umlčené hlasy

Třísvazková publikace je upraveným a rozšířeným vydáním elektronické publikace (Praha: Artefactum 2020), která zpřístupnila unikátní rekviziční dokumentaci zvonů ze sudetské župy (1940–1943) z fondů oddělení dokumentace Ústavu dějin umění a ze soukromého majetku. Spojená digitalizovaná dokumentace, obsahující, kromě vlastních evidenčních karet s bohatou fotodokumentací a frotážemi (obtahy), také metodické a další prováděcí materiály a dobovou korespondenci, je mimořádným a v mnohém ohledu díky své komplexnosti a rozsáhlosti obrazové dokumentace i v evropském měřítku ojedinělým pramenem. Výpovědní hodnota se týká jak z velké části zničených zvonařských památek, tak i fenoménu válečných rekvizicí a jejich konkrétního průběhu. Použitá metoda obrazové edice s doprovodným aparátem (shrnující záznamy / karta ke každému zvonu, rejstříky) a úvodními statěmi (česky a německy) je kompromisem mezi potřebou rychlého zpřístupnění velmi rozsáhlého konvolutu materiálu na straně jedné a zachováním „přidané hodnoty" vědeckého kritického a kontextuálního přístupu.

Obsah

Úvodní slovo. Jiří Roháček
Poznámka k druhému vydání

Zvonařské památky českého a moravsko-slezského pohraničí. Radek Lunga
K epigrafické stránce rekvírovaných zvonů. Jiří Roháček
Rekvizice zvonů z župy Sudetenland a jejich dokumentace v Lünnen. Radek Lunga
Obrazová edice evidenčních karet rekvírovaných zvonů a spisové agendy. Radek Lunga

Prameny a literatura
Edice evidenčních karet rekvírovaných zvonů. Radek Lunga, Jiří Roháček
Adice dokumentů ze spisové agendy. Radek Lunga, Jiří Roháček
Rejstříky k edici evidenčních karet rekvírovaných zvonů

Rejstřík místní
Rejstřík zvonařů
Rejstřík jmenný
Rejstřík ikonografický
Rejstříky epigrafické
Chronologické rozvrstvení zvonů

Nakladatelství Artefactum, Praha 2021, rozměr 270 x 340 mm, 2.084 s., bar., tři svazky, česky, německy, ISBN 978-80-88283-48-5