Ústřice a breviář. Výpověď barokní jímky v klášteře Plasy

Ústřice a breviář. Výpověď barokní jímky v klášteře Plasy
ISBN: ISBN 978-80-85035-60-5
Availability: in stock
including VAT
your price600,00 Kč
ps
Marcela Waldmannová, Jakub Krček a kol.
Ústřice a breviář. Výpověď barokní jímky v klášteře Plasy

Areál bývalého cisterciáckého kláštera Plasy (okr. Plzeň-sever) prošel na sklonku 17. a v průběhu 18. století významnou barokní přestavbou, kdy vznikla také novostavba reprezentativního opatského sídla od architekta Jean Babtisty Matheye a jeho následovníka Jana Blažeje Santiniho Aichela. Objekt tzv. prelatury se v letech 2015–2023 dočkal obnovy a zpřístupnění veřejnosti. Součástí přípravných prací pro realizaci projektu byl mimo jiné zjišťovací záchranný archeologický výzkum a průzkum kanalizačního, vodního a větracího systému. K sondáži bylo vybráno i místo rozvolněné a sesedlé kamenné dlažby na konci rezidenčního křídla prelatury, pod kterou byla objevena a následně i vytěžena jímka barokních záchodů. Exkavační práce vyvrcholily archeologickým výzkumem historického fekálního sedimentu v roce 2017. Jak se potvrdilo, jímka sloužila za fungování záchodů, přibližně mezi lety 1707–1826, také k příležitostnému odhazování odpadu. Bohaté druhové spektrum nálezů, jejich stav dochování i získané množství se stalo podnětem k širokému mezioborovému zpracování výzkumu, jehož výsledky tato kolektivní monografie souhrnně představuje.

Obsah:

Úvod / Marcela Waldmannová, Jakub Krček

I. část: Opatská rezidence

    I.1 Plaská prelatura a její místo v organismu barokního kláštera / Jakub Krček
    I.2 Příběh záchodové jímky / Marcela Waldmannová

II. část: Výpověď jímky – výsledky mezioborového zpracování archeologického výzkumu

    II.1 Keramika / Kristýna Matějková
    II.2 Sklo / Marcela Waldmannová
    II.3 Kovy / Marcela Waldmannová, Miroslav Hus
    II.4 Dřevo / Marcela Waldmannová
    II.5 Textil a usně / Veronika Pilná, Jindřich Figura, Jitka Kottová
    II.6 Paleografická analýza / Dmitrij Timofejev
    II.7 Sfragistická analýza / Václav Chmelíř
    II.8 Environmentální analýzy / Petr Kočár, Jarmila Skružná, Romana Kočárová, Libor Petr
    II.9 Archeozoologická analýza / Zdeňka Sůvová
    Exkurz: Ekologické nároky divokých ptáků a poznámky k čižbě
    II.10 Izotopová analýza vzorků vlasů a zvířecích kostí / Sylva Drtikolová Kaupová

III. část: Ve světle archivů a archeologie

    III.1 Písemné prameny ke každodennosti barokní prelatury / Jakub Krček
    III.2 V opatských službách / Jakub Krček, Marcela Waldmannová
    Exkurz: Psi z plaské jímky / Jakub Krček, Marcela Waldmannová
    III.3 Opatská kuchyně a tabule / Jakub Krček, Marcela Waldmannová
    Exkurz: Konopí z jímky
    III.4 Prelatura jako sídlo vrchnostenské správy / Jakub Krček, Marcela Waldmannová
    III.5 Zahrady, zelené srdce kláštera / Jarmila Skružná

Závěr
Obrazové přílohy (Zdroje, Seznam zkratek autorů)
Prameny a literatura
Rejstřík místopisný
Rejstřík jmenný
Summary

NPÚ, ÚOP v Plzni, 2023, rozměr 21,5 x 30,5 cm, počet stran 207, česky, ISBN 978-80-85035-60-5