Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce

Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce
ISBN: 978-80-85036-77-0
Availability: in stock
including VAT
your price370,00 Kč
ps
Vít Honys, Tomáš Horák

Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce

K hudebně historickým fenoménům donedávna opomíjené severozápadní oblasti českého příhraničí 19. století patří mimo jiné také působnost dvou generací varhanářské dílny Fellerů z Libouchce (Königswaldu), jejichž díla v různém stavu zachování dosud najdeme na kůrech řady severočeských kostelů. Publikace zahrnuje vedle životopisných medailonů otce a synů Fellrových také charakteristiku konstrukčních řešení nástrojů a jejich chronologicky řazený popis.

Obsah

Fellerové v dosavadní literatuře
Varhanářství severočeského příhraničí v období trodu felerovské dílny
Průřez životem a činností Franze Fellera staršího
Varhanní skříně Franze Fellera staršího
Rejstříky, jejich píšťaly a ladění
Dochované severočeské nástroje Franze Fellera staršího
Bratři Fellerové a jejich varhanářská činnost
Varhanní skříně bratří Fellerů
Vzdušnice, traktury a hrací stoly bratří Fellerů
Rejstříky, jejich píšťaly a ladění
Dochované významnější severočeské nástroje bratří Fellerů
Závěr

Resumé
Seznam zkratek
Seznam literatury (výběr)
Rejstřík lokalit
Příloha

Národní památkový ústav Ústí nad Labem, r. 2021, rozměr 148 x 210 mm, 158 s., bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-85036-77-0