Vrcovice: Hradiště z počátku střední doby bronzové

Vrcovice: Hradiště z počátku střední doby bronzové
ISBN: 978-80-87311-65-3
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Daniel Hlásek a kolektiv

Vrcovice: Hradiště z počátku střední doby bronzové

Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 10.


Obsah:

Úvod
Lokalizace, popis hradiště a charakteristika přírodních poměrů
Dějiny výzkumu
Nálezové kontexty a soupis nálezů
Výzkum katedry archeologie FF ZČU v Plzni (2013)
Povrchové sběry
Rozbor movitých nálezů
Prostorové struktury
Nemovité artefakty
Rekonstruované přírodní prostředí
Subsistence obyvatel hradiště
Chronologie
Kulturní příslušnost
Vrcovické hradiště v sídelním kontextu
Shrnutí a interpretace
Závěr
Exkurz: Vzpomínky na archeologický výzkum PhDr. Antonína Beneše na hradišti u Vrcovic
Literatura a prameny
Vrcovice. Der Burgwall der beginnenden Mittelbronzezeit
Vrcovice. The Hillfort from the Beginning of the Middle Bronze Age
Adresy autorů
Tabulka 1-33

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 320 stran, 210 x 300 mm, ISBN 978-80-87311-65-3