Zachráňme hrady

Zachráňme hrady
ISBN: 9788097299507
Availability: in stock
including VAT
your price690,00 Kč
ps
Zachráňme hrady

Záchrana historických ruín občianskymi združeniami v rokoch 2002 - 2017


Publikácia prináša prehľad o 15 rokoch činnosti združenia Zachráňme hrady a aktivitách jeho 28 členov zachraňujúcich ruiny po celom Slovensku. Súčasne obsahuje odborné príspevky z medzinárodnej konferencie Oživovanie hradov, konanej pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva v Bratislave v dňoch 13. A 14. Februára 2018, organizovanej Ministerstvom kultúry SR v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre a združením Zachráňme hrady.

Obsah:

Poďakovanie
Předmluva
Zachráňme hrady 2002-2012
Zachráňme hrady: 15 rokov spájania síl občianskych združení na záchranu kultúrného dědičšstva
Blatnica, činnosť občianskeho združenia Diadém - združenia záchrany hradu Blatnica na hradnej zrúcanine
Brekov a zmeny v poslednom desaťročí
Čabraď - 20 rokov prác na jeho záchrane
Hrad Čeklís v Bernolákove
Čičva - obnova kultúrnej pamiatky
Čierny hrad v rokoch 2004 - 2017
Dubova Colonorum - záchrana kostolika v Sedliackej Dubovej
Hanigovce - Občianske združenie Novum castrum, Nový Hrad (okres Sabinov)
Hričov a jeho záchrana v rokoch 2010 - 2017
Hrušov a Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva Nitrianskeho kraja - LEUSTACH
Jasenov, záchrana hradu
Kamenica, Občianske združenie Kamenná veža
Katarínka - 24 rokov projektu záchrany Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach dobrovołníkmi
Lednica - skúsenosti s obnovou a prevádzkou
Lietavský hrad v rokoch 1999 - 2018
Oponice - obnova a dalšie využitie
Považský hrad po desiatich rokoch konzervácie
Rákociho cesta Sołnohrad, šebeš, Obišovský hrad
Revište a Združenie na záchranu hradu Revište
Sklabiňa a OZ DONJON
Slanec - obnova hradu
Šariš - Vznik a práca o. z. HRADBA ŠARIŠ
Šášov - Združenie na záchranu hradu Šášov po štrnásti rokoch činnosti
Tematín - stabilizácia a výskum hradu Tematín v rokoch 2007-2017
Turňa
Uhrovec - Porjekt záchrany hradu
Vinné - Remeselné práce na hrade nad Vinným
Zborov (hrad Makovica) - A jeho premeny
Zoznam členov združenia Zachraňme hrady
Obnova torzálne zachovaných hradov s dotačnou podporou MK SR v spolupráci s MPSVaR
Archívno-historický výskum hradnych areálov - potenciál, limity a príklady dobrej praxe
Pasportizácia zrúcanin (stavebno-technické obhliadky ich stavu)
Predprojektová dokumentácia torzálnej architektúry aplikovaná aj pri obnove hradov
Postavenie architekta v procese prípravy a realizacie obnovy hradov
Metodika obnovy zrúcanin vo svetle skúseností uplynulých 10 rokov
Výskum a obnova Pustého hradu v poslednom desaťročí
Úskalia a problémy obnov torzálnej architektúry
Problematika statického zabezpečenia torzálne zachovanej architektúry
Pseudohrady alebo historické rekonštrukcie?
Desatero zásad péče o hrady a zámky
Hrad jako exponát

Združenie Zachráňme hrady, 2018, 228 str., 215 x 305 mm, slovensky, ISBN 9788097299507