Zprávy Státního památkového ústavu v Brně 2002/6. Resümee

Zprávy Státního památkového ústavu v Brně 2002/6. Resümee
Availability: in stock
including VAT
your price225,00 Kč
ps
Zprávy Státního památkového ústavu v Brně 2002/6. Resümee

Obsah:

Editorial

Institucionální výzkumný záměr ministerstva kultury ČR
Vědecké zhodnocení památkového fondu na jižní Moravě 1966-2002

Studie
Hmotné doklady tělesné kultury a hygieny v mobiliárních fondech (PhDr. Ludmila Dufková)
Dějiny zámku v Lysicéch po roce 1945 (Mgr. Dalibor Hodeček)
Brněnksé kašny (Ing. arch. Petra Peterková)
Sběratelská činnost Jana II. z Liechtensteina (Mgr. Marta Sedláková)
Výzkum  městského hřbitova v Kroměříži (Mgr. Vlastimil Sochor)

Výzkumy a nálezy
Živý kříž v Bohuslavicích (Mgr. Martin Čihalík)
Příspěvek k otázce stratirafických průzkumů barevných a omítkových vrstev a jejich významu při rekonstrukci historických fasád (Mgr. Zoja Matulíková)
O věžních hodinových strojích (Ing. arch. Petra Peterková)
Historický vývoj zámeckého parku v Dolní Rožínce (Jaroslav Sadílek)
Fragmenty pozdně gotických náhrobníků skryté v průčelí kostela sv. Michala v Brně (Mgr. Eva Staňková, Mgr. Barbora Zdražilová)
Příspěvek k poznání manýrismu a baroku na Moravě (PhDr. Zdeněk Vácha)
Záchranný a zjišťovaací archeologický výzkum zaniklého románskogotického kostela v areálu bučovického zámku (PhDr. Pavel Borský, CSc., PhDr Radmila Stránksá, PhDr. Petr Vitula)

Zprávy k výzkumům a nálezům
Průzkum zámeckých oranžerií, skleníklů a fíkoven (Ing. Dagmar Fetterová)
Zajímavé stavby v lese u Nových Syrovic (Ing. Libuše Sedláčková)

Resumé

Rozmanistosti
Vědecká spolupráce: Výzkum historických krovů / Padesáté výročí slovenských památkářů / Reprezentační dny památek

Semináře
Památková obnosva zámeckého skleníku v Lednici
Památkářské dny Vysočiny
Dějiny staveb
Konference stavebně hisotrického průzkumu
tvář naší země - krajina domova
Architekt Josef Hoffmann
Aranžování květin v historickém prostředí
Dřevěnné stvby
Materiály, techniky a technologie při obnově pa,átek

Publikace
Výstavy a prezentace