Havelské Město pražské ve středověku

Havelské Město pražské ve středověku
ISBN: 978-80-87292-2-11
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena349,00 Kč
ks
Martin Musílek a kol.

Havelské Město pražské ve středověku

Historie - archeologie - stavební historie

Soubor textů, které vznikly jako výstup stejnojmenného pracovního setkání odborníků z různých oborů, aby vytvořily aktuální obraz bádání o tomto původně zřejmě samostatném městském založení (záhy spojeném se Starým Městem pražským v jeden celek) z hlediska historie, archeologie a architektury. Díky tomu vznikl celkem plastický obraz života v Havelském Městě ve středověku, z něhož se dozvídáme informace o okolnostech jeho vzniku, statusu, jeho zakladateli, sociální skladbě, farním uspořádání, jeho zástavbě dle nejnovějších archeologických a památkových výzkumů.

Obsah:

Úvodem
Historie
Josef Žemlička: Havelské Město pražské: realita nebo fikce?
Martin Nodl: "Město ve městě". Tzv. Havelské Město: hledání středu mezi anomálií a fikcí
Martin Musílek: In Novo foro residentis. Sociotopografická analýza Havelského tržiště ve 14. století
Robert Gája: Dějiny kostela a farnosti sv. Havla v době předhusitské
Jan Hrdina: Svatohavelský kult ve středověkých Čechách. Zpráva o stavu výzkumu
Vojtěch Vaněk: Listina pro mincmistra Eberharda a počátky Kutné Hory
Petr Schneider: Eberhardus, magister monete per Boemiam. Několik sporných otázek týkajících se jeho osobnosti
Jan Vojtíšek: Mincmistr Eberhard a jeho potomci. Působení jedné gründerské rodiny ve středověkých Čechách

Archeologie
Zdeněk Dragoun: Nové archeologické poznatky o Havelském Městě a otázka dokončení jeho lokace
Petr Starec: K archeologickému poznání Havelského Města Stavební historie
Miroslav Kovář: Příspěvek k diskuzi o počátku a formování raně gotické zástavby Havelského Města
Milena Hauserová: Příspěvek k poznání domovní zástavby Havelského Města
Michael Rykl: Výpověď stavební historie domu čp. 509 pro poznání dějin Havelského Města
Vladislav Razím: K opevnění Havelského Města v Praze
Miroslav Kovář: Materiálie k nejstaršímu stavebnímu utváření a proměně středověké stavební podoby kostela sv. Havla
Hana Černá: K podobě zazděného okna jižní věže kostela sv. Havla v Praze

Závěrečné shrnutí
Final synopsis
Ediční poznámka
Seznam pramenů a literatury
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení
Rejstřík
Seznam autorů

Nakladatelství Václav Žák - Casablanca, Praha 2012, 16,5 x 23 cm, 430 s., ISBN 978-80-87292-2-11