CONSERVATION

Subcategories History, theory, educative texts Methodics, practical books Sborníky
Products
61 … 80 from 80 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Svorník 5/2007 - Klenby in stock

380,00 Kč
in stock
Sdružení pro SHP, Praha 2007, 384 s.

Svorník 4/2006 - Poznávání a dokumentace historických staveb in stock

330,00 Kč
in stock
Sdružení pro SHP / Unicornis, Praha 2006, 280 s.

Castellologica Bohemica 10 in stock

620,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR a Společnost přátel starožitností, Praha 2006, 534 s.

Castellologica bohemica 11 in stock

793,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR a Společnost přátel starožitností, Praha 2008, 751 s.

Castellologica bohemica 8 in stock

646,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR a Společnost přátel starožitností, Praha 2002

Castellologica Bohemica 9 in stock

690,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Společnost přátel starožitností, Praha 2004, 502 s.

Dějiny staveb 2003 in stock

150,00 Kč
in stock
Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci se sdružením pro stavebněhistorický průzkum, Plzeň 2004, 252 s.

Dějiny staveb 2005 in stock

170,00 Kč
in stock
Klub Augusta Sedláčka a Sdružení pro stavebně historický průzkum, Plzeň 2005, 220 s.

Dějiny staveb 2006 in stock

230,00 Kč
in stock
Klub Augusta Sedláčka a Sdružení pro stavebně historický průzkum, Plzeň 2006, 238 s.

Dějiny staveb 2007 in stock

90,00 Kč
in stock
Klub Augusta Sedláčka a Sdružení pro stavebně historický průzkum, Plzeň 2007, 312 s.

Ingredere hospes - sborník NPÚ Kroměříž in stock

230,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2008

Ingredere hospes II - sborník NPÚ Kroměříž in stock

250,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2008

Monumentorum custos 2008 in stock

99,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v ˇUstí nad Labem, r. 2008, 60 s.

Památková péče na Moravě/Monumentorum moravie tutela 2007/13. Sepulkrální památky in stock

100,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Brně, 2007

Památková péče na Moravě/Monumentorum moravie tutela 2008/14. Technické památky in stock price promotion

100,00 Kč
in stock price promotion
Národní památkový ústav, Odborné územní pracovičtě v Brně, 2008

Příprava vápenných malt v péči o stavební památky 3.vydání in stock

120,00 Kč
in stock
Publikace pojednává o přípravě staveništní vápenné malty cíleně pro potřeby památkové péče a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2020, 78 str., rozměr 148 x 210 mm, třetí vydání, ISBN 978-80-88265-23-8

Sborník Společnosti přátel starožitností 1 in stock

210,00 Kč
in stock
SPS, Praha 1997, 152 s.

Sborník Společnosti přátel starožitností 2 in stock

195,00 Kč
in stock
SPS, Praha 1991, 264 s.

Sborník Společnosti přátel starožitností 3 in stock

99,00 Kč
in stock
SPS, Praha 1992, 172 s.

Sborník společnosti přátel starožitností 4 in stock

220,00 Kč
in stock
SPS, Praha 1996, 216 s.