PAMÁTKOVÁ PÉČE

Podkategorie Historie, teorie, učební texty Metodika, praxe Sborníky
Produkty
61 … 80 z 109 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Dějiny staveb 2010 skladem

220,00 Kč
skladem
Klub Augusta Sedláčka se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum, Plzeň r. 2011, rozměr 210 x 297 mm, 206 s., čb obr.

Obnova okenních výplní a výkladců skladem cenová akce

90,00 Kč
skladem cenová akce
Metodika je určena nejen profesionálním památkářům, ale i projektantům a vlastníkům.Největší pozornost je věnována oknům, protože se jedná o významnou součást architektonického dědictví ohroženou zánikem.

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha, r. 2010, rozměr 148 x 210 mm. 147 s., bar., IBN 978-80-87104-58-3

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Ledečském skladem cenová akce

240,00 Kč
skladem cenová akce
Rukopis vznikl v posledních letech před vypuknutím 1. světové války
Nakladatelství Artefaktum. Praha 2010, 240 s., čb obr, rozměr 148 x 210 mm, ISBN  978-80-86890-28-9

Svorník 8/2010 - historismy skladem

250,00 Kč
skladem
Sdružení pro stavebněhistorický průzkum v nakladatelství Lepton studio, Praha r. 2010, 183 s., čb obr., rozměr 210 x 297 mm

Castellologica Bohemica 7 skladem

600,00 Kč
skladem
Archeologický ústav AV ČR a Společnost přátel starožitností, Praha 2000, 458 str., čb, 210 x 295 mm

Hrady přechodného typu v Čechách skladem

285,00 Kč
skladem
Agentura Pankrác, Praha 2007, 288 str.

Generosum labor nutrit. Sborník k poctě PhDr. Bohumila Samka skladem

570,00 Kč
skladem
Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010, 216 stran

Nápisy města Kutné Hory skladem

109,00 Kč
skladem
První zpracování nápisového fondu Kutné Hory – Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera.
Artefactum, Praha 1996, 297 str., česky, německé resumé, ISBN 80-902279-0-2

Národní kulturní komise 1947-1951 skladem

195,00 Kč
skladem
Publikace se zabývá osudem památek zestátněných v letech 1945–1951.
Artefactum, Praha 2004, 253 str., česky, ISBN 80-903230-8-1

Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu pardubicko-holicko-přeloučského skladem

250,00 Kč
skladem
Dosud nepublikovaný rukopis je inventářem uměleckých a historických památek v bývalém pardubicko-holicko-přeloučském okresu
Artefactum, Praha 2007, 238 str. , česky, ISBN 80-86890-10-4

Dějiny staveb 2009 skladem

170,00 Kč
skladem
Klub Augusta Sedláčka a Sdružení pro stavebněhistorický průzkum r. 2010, 223 s.

Mozaiková dlažba a pražské chodníky skladem

25,00 Kč
skladem
Samostatně prodejná příloha časopisu Za starou Prahu, plnobarevné, 16 s., bez ISBN

Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově skladem cenová akce

378,00 Kč
skladem cenová akce
Výpravná barevná publikace, věnovaná nedávno dokončené konzervaci Jižní fasády Horního hradu v komplexu staveb českokrumlovského hradu a zámku, které jsou spolu s historickým centrem města národní kulturní památkou a jsou zapsány na seznamu památek UNESCO.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2007, 96 s., ISBN 978-80-87093-31-3

Organokřemičitany v české památkové praxi skladem

115,00 Kč
skladem
Kniha zahajuje novou edici Národního památkového ústavu nazvanou Práce NPÚ. V osmi stěžejních příspěvcích je v ní shrnuta padesátiletá historie užívání organokřemičitých prostředků v české památkové péči, a to jak z hlediska památkářů, tak památkových technologů i restaurátorů.
Vydal NPÚ, Praha 2008, 75 str., ISBN 978-80-87104-15-6

Epigrafika v památkové péči skladem

104,00 Kč
skladem
Práce vychází z aktuální evropské epigrafické metodiky a věcných poznatků, reflektujících výsledky současného evropského bádání, které jsou přizpůsobeny pro aplikaci „laika“ v praxi památkové péče.
Vydal NPÚ, Praha 2007, 104 stran, ISBN 978-80-87104-11-8

Svorník 7/2009 - Technická infrastruktura budov a sídel skladem

290,00 Kč
skladem
Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Národní technické muzeum, Lepton studio, Praha 2009, 196 s.

Svorník 6/2008 - Funkční a prostorové uspořádání budov skladem

330,00 Kč
skladem
Sdružení pro stavebněhistorický průzkum a UNICORNIS, Praha 2008, 281 s.

Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana skladem

45,00 Kč
skladem
Vydal NPÚ, Praha 2006, 80 stran

Svorník 5/2007 - Klenby skladem

380,00 Kč
skladem
Sdružení pro SHP, Praha 2007, 384 s.

Novostavby v památkově chráněných sídlech skladem

80,00 Kč
skladem

Kniha má být především vodítkem k památkově šetrné regeneraci městských památkových zón a rezervací, tak aby si daná sídla co nejvíce podržela svůj cenný historický ráz.

Vydal NPÚ, Praha 2004, 160 stan, ISBN 80-86234-54-1