Sborníky

Products
41 … 55 from 55 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Svorník 3/2005 - Krovy a střechy in stock

440,00 Kč
in stock
Sdružení pro SHP / Unicornis, Praha 2005, 312 s.

Svorník 2/2004 - Okna a dveře in stock

450,00 Kč
in stock
Unicornis, Praha 2004, 272 s.

Castellologica Bohemica 10 in stock

620,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR a Společnost přátel starožitností, Praha 2006, 534 s.

Castellologica bohemica 11 in stock

793,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR a Společnost přátel starožitností, Praha 2008, 751 s.

Castellologica bohemica 8 in stock

646,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR a Společnost přátel starožitností, Praha 2002

Castellologica Bohemica 9 in stock

623,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Společnost přátel starožitností, Praha 2004, 502 s.

Dějiny staveb 2003 in stock

150,00 Kč
in stock
Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci se sdružením pro stavebněhistorický průzkum, Plzeň 2004, 252 s.

Dějiny staveb 2006 in stock

230,00 Kč
in stock
Klub Augusta Sedláčka a Sdružení pro stavebně historický průzkum, Plzeň 2006, 238 s.

Ingredere hospes - sborník NPÚ Kroměříž in stock

230,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2008

Ingredere hospes II - sborník NPÚ Kroměříž in stock

250,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2008

Památková péče na Moravě/Monumentorum moravie tutela 2007/13. Sepulkrální památky in stock

100,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Brně, 2007

Památková péče na Moravě/Monumentorum moravie tutela 2008/14. Technické památky in stock price promotion

100,00 Kč
in stock price promotion
Národní památkový ústav, Odborné územní pracovičtě v Brně, 2008

Sborník Společnosti přátel starožitností 1 in stock

210,00 Kč
in stock
SPS, Praha 1997, 152 s.

Sborník Společnosti přátel starožitností 2 in stock

195,00 Kč
in stock
SPS, Praha 1991, 264 s.

Sborník společnosti přátel starožitností 4 in stock

220,00 Kč
in stock
SPS, Praha 1996, 216 s.