Sídliště Ďáblice

Sídliště Ďáblice
ISBN: 978-80-270-3525-0
Availability: in stock
including VAT
your price549,00 Kč
ps
Sídliště Ďáblice

Architektura pro lidi


Kniha Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi je věnována jednomu z nejhodnotnějších a nejkrásnějších sídlišť v České republice. Vznikla z popudu nadšenců, kteří v Ďáblicích či v jeho okolí žijí a oceňují jej pro jeho přetrvávající kvality. Ke spolupráci na této knize byli přizváni odborníci v oboru historie umění, architektury, památkové péče, krajinné architektury a také potomci hlavního architekta Viktora Tučka.
Kniha popisuje architektonickou soutěž, postupný vývoj návrhu a náročnost dotažení koncepce do plánované podoby navzdory omezení v době vzniku. Dále se zaměřuje na urbanistickou a architektonickou hodnotu tohoto souboru, řešení zeleně a ojedinělý počet výtvarných děl v celém areálu sídliště. Závěrečná kapitola textové části se věnuje srovnání Ďáblic s několika dalšími soubory a možným předlohám a vzorům nejen u nás, ale i v zahraničí, na něž mohli jejich tvůrci navázat.
Do knihy jsou také zakomponovány vzpomínky obyvatel a pamětníků výstavby a prvního zabydlování sídliště. Ty byly sesbírány formou rozhovorů a zachycují subjektivní pohled jednotlivých osob. Cílem je zaznamenat, jak bylo sídliště vnímáno očima lidí, kteří zde vyrůstali a vychovávali své děti. Poslední část tvoří medailony vybraných autorů, kteří se podíleli na urbanistické a architektonické podobě Ďáblic, a přehled většiny typů obytných a občanských staveb.
Kniha o sídlišti Ďáblice je určená široké i odborné veřejnosti. Smyslem publikace je obeznámit čtenáře s tímto výjimečným obytným souborem, posílit povědomí o tomto pražském sídlišti a obrátit pozornost na kvalitní a umělecky cenné památky mimo centrum města. Díky svým odborným textům naváže na několik spřízněných projektů z poslední doby (Paneláci, Sídliště Solidarita, Sídliště Kladno-Rozdělov) a přispěje tak k probíhající diskusi o sídlištní výstavbě a s tím souvisejícím kulturním dědictvím.

Obsah:

Rostislav Švácha: Krásné sídliště Ďáblice
Ondřej Tuček: Vznik Sídliště
Jan Valeška: Tam, kde voněl třešňový sad, je dnes parkoviště
Ondřej Tuček, Viktor Tuček: Vzpomínky na dědu
Hana Řepková: Urbanismus a architektura sídliště
Iva Pufflerová: První děti sídliště
Lubomír Mlčoch: Duchovní rozměr sídliště
Karel Veselý: Bydlet na sídlišti
Ivan Folke: Příběhy ze sídliště
Josef Beneš: Kolektory na sídlišti
Občanská vybavenost
Petr Rosendorf: Kompletní regenerace největšího bloku na sídlišti
Mirka Čtvrtlíková: Nikdy bych nechtěla bydlet v centru
Marie Jelínková: Zelené sídliště
Hana Dibelková: Tělovýchova zařízení v sídlišti Ďáblice
Jindřiška Burešová: Zelení nadšenci
Bohumil Skalka: Zeleň
Tomáš Řepa: Výtvarná díla
Valdemar Sokol: Mozaiky
Hana Řepková: Kontext sídliště
Viktor Tuček ml.: Architektura pro lidi
Jiří Kaše: Politický systém sídliště před rokem 1989
Budovy sídliště
Kobyliská střelnice

Spolek přátel sídliště Ďáblice, Praha 2019, 240 str., 210 x 280 mm, ISBN 978-80-270-3525-0