Other

Products
41 … 60 from 65 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Březno und germanische Siedlungen der jüngeren Völkerwanderungszeit in Böhmen in stock

400,00 Kč
in stock
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i., r. 2007, 300 x 220 mm, české resumé, čb., ISBN: 978-80-86124-68-1

Život na neolitickém sídlišti. Life on a neolithic site in stock

150,00 Kč
in stock
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i., reprint 2009, CD-ROM

Středověké sklo z Prahy in stock

450,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, prosinec 2014, rozměr 215 x 305 mm, 186 s., bar.

Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově in stock

388,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Praha, r.2011, 174 s., bar. obr., rozměr 215 x 305 mm

Staletá Praha 2009/2 in stock

120,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha r. 2009

Staletá Praha, ročník XXV, číslo 2009/1 in stock

120,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze. r. 2009

Příručka amatérského archeologa aneb Do mrtvých se nekope. Dotisk 2. vydání in stock

520,00 Kč
in stock
Určena všem příznivcům archeologie, a to bez rozdílu hloubky jejich zájmu. Naprostí laici získají základní představu o práci archeologů, pokročilejší zde naleznou rady a tipy, jak zálibu rozvíjet.
Nakladatelství LIBRI, Praha 2019, rozměr 165 x 245 mm, 331s., česky, čb. s barevnou přílohou, ISBN 978-80-7277-577-4

Archeologické prameny k dějinám Prahy svazek 2. E - kniha in stock

150,00 Kč
in stock

Akropole na hradišti Závist v 6.- 4. stol. př. Kr. to 7 days

653,00 Kč
to 7 days

Archeologický ústav AV ČR, Praha 2008, 132 str., 215 x 300 mm

Archeologické prameny k dějinám Prahy svazek 1. E - kniha in stock

150,00 Kč
in stock

Archeologické prameny k dějinám Prahy svazek 3. E - kniha in stock

150,00 Kč
in stock

Bečov IV : sídelní areál středopaleolitického člověka v severozápadních Čechách in stock

507,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2005, 205 x 290 mm, 285 s., res. anglicky

Bylany (Varia 2) in stock

382,00 Kč
in stock
Archeologicky ústav Akademie věd ČR, 2002, 210 x 297 mm, 227 s., česky, anglicky

Bylany (Varia 3) in stock

512,00 Kč
in stock
Archeologicky ústav Akademie věd ČR, 2005, 210 x 297 mm, 177 s., česky, anglicky

Deutsch-tschechische archäologische Terminologie. Německo-česká archeologická terminologie in stock

440,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2007, 335 str., 170 x 240

Gotické kamnové kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově. Gotische Ofenkacheln aus der Burg und Schloss in Český Krumlov in stock

270,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2008, 126 str., 210 x 300 mm

Hutnický region Říčansko in stock

440,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2008, 317 str., 220 x 300 mm

Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.) in stock

580,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2008, 586 str., 210 x 300 mm

Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval Agglomeration of Libice and its Hinterland in stock

195,00 Kč
in stock
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2009, 283 str., 210 x 300 mm

Mediaevalia archaeologica 5 - Stará Boleslav Přemyslovský hrad v raném středověku in stock

500,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2003, 478 str., 210 x 295 mm