ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
41 … 60 from 269 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Drobné perly české architektury in stock

587,00 Kč
in stock
Nakladatelství Titanic, Praha 2012, rozměr 207 x 229 mm, 312 s., bar., česky, ISBN 978-80-86652-53-5

Brejle a okuliare in stock

850,00 Kč
in stock
Brýle jako úkol designéra
Galerie výtvarného umění v Chebu, rok 2022, 205 s., bar., česky, ISBN 978-80-87395-48-6

Architektura a česká politika v 19.–21. století in stock

499,00 Kč
in stock
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2022, rozměr 280 x 220 mm, 402 s., bar., bilingvní - česky, anglicky, ISBN  978-80-88308-65-2

Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v České republice in stock

290,00 Kč
in stock
Kniha sleduje poptávku jednotlivých skupin populace a využitelnost stávající sportovní infrastruktury, přináší případové studie budování sportovních hal, zabývá se rozdíly a společnými znaky sportovní infrastruktury pro vrcholový, výkonnostní a rekreační sport a popisuje současné trendy, kterými se plánování a výstavba sportovních zařízení ubírají v tuzemsku i zahraničí.
Karolinum, Praha 2022, 205x145mm, 190 str., čb., česky, ISBN 978-80-246-5198-9

Město v bouři. Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970 in stock

2 400,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 240 x 295 mm, 798 s., bar., ISBN 978-80-246-5289-4


O stromech v ulicích in stock

350,00 Kč
in stock
Tato kniha otevírá důležité téma stromů v urbanizovaném prostředí a odkrývá jeho kontexty. Problémem totiž není absence manuálů, jak správně sázet v ulicích stromy, existuje jich celá řada. Problémem je špatná nebo vůbec žádná zastřešující koncepce a nedostatek koordinace a komunikace.
Arnika, Praha 2022, 235 x 165 mm, 159 str., bar., česky, ISBN 978-80-87651-76-6

Z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 /Outside the gallery! Art in Czech public space after 1989 in stock

440,00 Kč
in stock
Veřejný prostor a umění mají jedno společné – slouží komunikaci. Město poskytuje veřejný prostor fyzickému pohybu, chůzi, dopravě, ale i setkávání a navazování sociálních kontaktů, je místem vyslovené i mlčenlivé vzájemné komunikace lidí. Umělecká díla vystavená pod širým nebem hrají v utváření tohoto veřejného prostoru komunikace důležitou roli. Oslovují procházející diváky, připomínají cosi ze společné minulosti komunity a posilují tak identitu místa, nebo naopak probouzejí veřejnou debatu provokativně novými tématy.
Galerie Jaroslava Fragnera & ARCHITECTURA, z.s., 215 x 210 mm,  332 str., bar., česky / anglicky,
ISBN 978-80-88161-17-2

Živá památka in stock

450,00 Kč
in stock
Eseje o tom, jak zapojit památky do současného života.
Památky nechráníme pouze pro ně samotné, ale především pro kulturní hodnoty, jichž jsou nositeli a které jsou důležité pro člověka a společnost. Mohli bychom tedy říci, že památky chráníme proto, aby zlepšovaly lidský život, současný i budoucí.
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Praha 2022, 245 x 175 mm, 240 str., bar., česky,
ISBN 978-80-88377-41-2

Bydlení uprostřed zahrad - Masarykova čtvrť v Brně in stock

190,00 Kč
in stock
Bydlení uprostřed zahrad je poutavým místopisem domů a vil Masarykovy čtvrti v Brně. Publikace jen vyzývá k procházce touto čtvrtí. Kapitoly jsou řazené chronologicky od prvních vil v této lokalitě, které byly realizovány ještě v 19. století, přes stavební boom v obodobí První republiky až po zajímavé stavby z posledních let...
Nakladatelství VUTIUM, Brno 2013, rozměr 300 x 300mm, 51 str., bar., česky, ISBN 978-80-214-4750-9

Automobilita v klidu a městské prostředí in stock

660,00 Kč
in stock
Parkování, auta ve městě, parkovací domy, městská hromadná doprava
Nakladatelství VUTIUM, Brno 2016, rozměr 160 x 230mm, 349s., bar., česky, ISBN 978-8-214-4324-2


Prázdné domy - Zámky a vily v Čechách in stock

439,00 Kč
in stock
Kniha Prázdné domy - zámky a vily v Čechách je volným pokračováním publikace Prázdné domy, mapující příběhy opuštěných domů v Praze, která vzbudila značný čtenářský ohlas.
Do druhé knihy se nyní dostává výběr těch opravdu největších zapomenutých skvostů po celých Čechách.
Tak jako v případě první knihy, i tato vychází z databáze stejnojmenného webu. Každý z příběhů doprovází velké množství krásných dokumentárních fotografií i časová osa historie domu.
Grada Publishing, Praha 2022, rozměr 165 x 240mm, 240s., bar., česky, ISBN 978-80-271-3191-4

Industriální architektura: tvůrci a plány / Industrial architecture: designers and plans in stock

790,00 Kč
in stock
Katalog výstavy s obsáhlým komentářem.
Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, Praha 2021, rozměr 300 x 210 mm, 351 s., 113 celostránkových barevných a 100 černobílých reprodukcí dobových plánů a vyobrazení, bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-01-06890-8

Dějiny evropské architektury III in stock

1 190,00 Kč
in stock
Poslední díl Menclových Dějin evropské architektury. 
Národní památkový ústav a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Praha 2022, rozměr 210 x 287 mm, 302 s., převážně čb, ISBN 978-80-88339-10-6

Ósaka 1970. Architektura, enviroment, média in stock

390,00 Kč
in stock
Kniha se zaměřuje na architektonické dění na Světové výstavě v Ósace v roce 1970.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2021, rozměr 280 x 230 mm, 140 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88283-59-1

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150 in stock

1 000,00 Kč
in stock
Nakladatelství Pravý úhel, Vysoká škola uměleckoprůmyslová  a Akademie výtvarných umění, Praha a Hradec Králové 2021, rozměr 225 x 450 mm, 285 s., bar., česky, ISBN 978-80-907128-5-0

Improvizace. Architektura 80. let in stock

470,00 Kč
in stock
V knize představené postupy mohou dnes působit jako do velké architektury převedené kutilství.
České vysoké učení technické v Praze, fakulta architektury, Praha 2021, rozměr 190 x 145 mm, 228 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-01-06902-8

Architekt Bedřich Feuerstein: Praha-Paříž-Tokio in stock price promotion

450,00 Kč
in stock price promotion
Katalog výstavy kurátorky Heleny Čapkové v pražském NTM Praha (2021-2022) představuje život a především široký rozsah tvorby Bedřicha Feuersteina, pojímmající architekturu, scénografii a divadelní kostýmy, grafiku, i nábytkový design.
Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 212x260 mm, 287 s., ISBN 978-80-7037-336-1

Ekosystémy měst budoucnosti in stock

490,00 Kč
in stock

Ekosystémy měst budoucnosti

Toby Hemenway

Vrstvy města in stock

550,00 Kč
in stock
Kniha o benešovské architektuře se věnuje nejzajímavějším stavbám, které v Benešově
vznikly za celou dobu jeho existence.
Muzeum umění a designu Benešov, 2021, rozměr 160 x 200 mm, kroužková vazba, 248 s., bar., česky, ISBN 978-80-87400-50-0

Imro Vaško: Nové milénium in stock

250,00 Kč
in stock
Nové milénium je autorskou studií pohybu architektonického myšlení po skončení postmodernismu a 20. století a nástupu nových architektonických paradigmat v novém miléniu.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2021, rozměr 140 x 175 mm, 236 s., slovensky, ISBN 978-80-87989-25-8