ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
1 … 20 from 272 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Nejstarší měšťanské domy východních Čech in stock

450,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP v Josefově, rok 2022, rozměr 175 x 250 mm, 203 s., bar., česky, ISBN 978-80-88226-35-2

Od sedláka po domkáře. Vesnické obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17. až 19. století, s důrazem na roubené stavby in stock

690,00 Kč
in stock
Kniha představuje výsledky bádání o vesnické stavební kultuře mikroregionu na hranicích středních a jižních Čech.
Národní památkový ústav, ÚOP střední Čechy, rok 2022, rozměr 297 x 210 mm, 207 s., bar., česky, ISBN 978-80-88339-13-7

Architektura v procesu. Zrání, hledání, odhodlání, zápas, snění in stock

225,00 Kč
in stock
Katalog výstavy, která se do 12.03.2023 koná v Muzeu umění v Olomouci.
Muzeum umění Olomouc, rok 2022, rozměr 210 x 215 mm, 71 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88103-97-4

Byli jsme světoví Expo Brusel, Montreal, Ósaka z archivu architekta Miroslava Řepy in stock

90,00 Kč
in stock
Katalog ke stejnojmenné výstavě v Muzeu umění v Olomouci, která se uskutečnila 3.2.-8.5.2022
Muzeum umění Olomouc, rok 2022, rozměr 148 x 200 mm, 37 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88103-90-5

Václav Kasík – kola, sny a realita in stock

290,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 135 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-807037-321-7

NORDIC ARCTIC / Udržitelná architektura za polárním kruhem in stock

490,00 Kč
in stock
Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura z.s., Praha 2022, rozměr 240 x 290 mm, 160 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88161-19-6

Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa in stock

350,00 Kč
in stock
Katalog představuje život v městských a převážně činžovních domech v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, tedy v době, která se kryje s panováním císaře Františka Josefa I.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 165 x 245 mm, 227 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-368-2

Petr Tučný a (česká) designérská scéna in stock

190,00 Kč
in stock
Kritický katalog výstavy ke 100. výročí narození Petra Tučného (1920–2012), přední osobnosti česko­slovenského průmyslového designu.
Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 79 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-353-8

Tři životy architekta in stock

460,00 Kč
in stock
Vlastní životopis architekta.
Nakladatelství Karel Kerlický - Kant, Praha 2021, rozměr 170 x 240 mm, 183 s., bar, bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-7437-347-3

Drobné perly české architektury in stock

587,00 Kč
in stock
Nakladatelství Titanic, Praha 2012, rozměr 207 x 229 mm, 312 s., bar., česky, ISBN 978-80-86652-53-5

Brejle a okuliare in stock

850,00 Kč
in stock
Brýle jako úkol designéra
Galerie výtvarného umění v Chebu, rok 2022, 205 s., bar., česky, ISBN 978-80-87395-48-6

Architektura a česká politika v 19.–21. století in stock

499,00 Kč
in stock
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2022, rozměr 280 x 220 mm, 402 s., bar., bilingvní - česky, anglicky, ISBN  978-80-88308-65-2

Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v České republice in stock

290,00 Kč
in stock
Kniha sleduje poptávku jednotlivých skupin populace a využitelnost stávající sportovní infrastruktury, přináší případové studie budování sportovních hal, zabývá se rozdíly a společnými znaky sportovní infrastruktury pro vrcholový, výkonnostní a rekreační sport a popisuje současné trendy, kterými se plánování a výstavba sportovních zařízení ubírají v tuzemsku i zahraničí.
Karolinum, Praha 2022, 205x145mm, 190 str., čb., česky, ISBN 978-80-246-5198-9

Z mého života .Vzpomínky a poznámky nejslavnějšího českého rytce skla in stock

360,00 Kč
in stock
Deníkové a vzpomínkové záznamy, které po sobě zanechal nejlepší rytec skla období biedermeieru Dominik Biemann, vycházejí poprvé a v plném rozsahu, doplněné o původní náčrtky autora.

Die Tagebuchaufzeichnungen und Erinnerungen, die der beste Glasschneider und Graveur der Biedermeierzeit Dominik Biemann hinterließ, erscheinen erstmals in vollem Umfang, ergänzt mit Skizzen von der Hand des Autors.
G plus G, 2010, 200 x 145mm, 320 str., čb., česky/německy, ISBN 978-80-87060-32-2Město v bouři. Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970 to 3 days

2 400,00 Kč
to 3 days
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 240 x 295 mm, 798 s., bar., ISBN 978-80-246-5289-4


O stromech v ulicích in stock

350,00 Kč
in stock
Tato kniha otevírá důležité téma stromů v urbanizovaném prostředí a odkrývá jeho kontexty. Problémem totiž není absence manuálů, jak správně sázet v ulicích stromy, existuje jich celá řada. Problémem je špatná nebo vůbec žádná zastřešující koncepce a nedostatek koordinace a komunikace.
Arnika, Praha 2022, 235 x 165 mm, 159 str., bar., česky, ISBN 978-80-87651-76-6

Z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 /Outside the gallery! Art in Czech public space after 1989 in stock

440,00 Kč
in stock
Veřejný prostor a umění mají jedno společné – slouží komunikaci. Město poskytuje veřejný prostor fyzickému pohybu, chůzi, dopravě, ale i setkávání a navazování sociálních kontaktů, je místem vyslovené i mlčenlivé vzájemné komunikace lidí. Umělecká díla vystavená pod širým nebem hrají v utváření tohoto veřejného prostoru komunikace důležitou roli. Oslovují procházející diváky, připomínají cosi ze společné minulosti komunity a posilují tak identitu místa, nebo naopak probouzejí veřejnou debatu provokativně novými tématy.
Galerie Jaroslava Fragnera & ARCHITECTURA, z.s., 215 x 210 mm,  332 str., bar., česky / anglicky,
ISBN 978-80-88161-17-2

Živá památka in stock

450,00 Kč
in stock
Eseje o tom, jak zapojit památky do současného života.
Památky nechráníme pouze pro ně samotné, ale především pro kulturní hodnoty, jichž jsou nositeli a které jsou důležité pro člověka a společnost. Mohli bychom tedy říci, že památky chráníme proto, aby zlepšovaly lidský život, současný i budoucí.
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Praha 2022, 245 x 175 mm, 240 str., bar., česky,
ISBN 978-80-88377-41-2

Kulturní krajina Čech 17. a 18. století in stock

300,00 Kč
in stock
Soubor map s komentářem, dokumentující péči o krajinu v pbdobí baroka
Nadace Quido Schwanka, Praha 2021, rozměr 260 x 400 mm, 35 s., 22 mapových listů, bar., česky, ISBN 978-80-9904992-8-7Bydlení uprostřed zahrad - Masarykova čtvrť v Brně in stock

190,00 Kč
in stock
Bydlení uprostřed zahrad je poutavým místopisem domů a vil Masarykovy čtvrti v Brně. Publikace jen vyzývá k procházce touto čtvrtí. Kapitoly jsou řazené chronologicky od prvních vil v této lokalitě, které byly realizovány ještě v 19. století, přes stavební boom v obodobí První republiky až po zajímavé stavby z posledních let...
Nakladatelství VUTIUM, Brno 2013, rozměr 300 x 300mm, 51 str., bar., česky, ISBN 978-80-214-4750-9