ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
241 … 260 from 262 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Barokní synagogy v českých zemích in stock

240,00 Kč
in stock
Vedle úvodní studie o hlavních památkách a typech synagog 17. a 18. století v Čechách a na Moravě přináší katalog podrobnější charakteristiky 43 synagogálních staveb
Židovské muzeum v Praze, r. 2011, rozměr 210 x 220 mm, 104 s., bar. a čb. obr., ISBN 978-80-87366-05-9

Nová slovenská architektúra in stock

999,00 Kč
in stock
Subjektívny autorský výber Henriety Moravčíkovej približuje okolo 100 diel súčasnej slovenskej architektúry realizovaných po roku 2000 s úvodnou odbornou štúdiou.

Nakladatelství Slovart, Bratislava, r. 2010, 256 s., rozměr 220 x 270 mm, slovensky, anglicky, ISBN 978-80-8085-871-1

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska in stock

599,00 Kč
in stock
Editoři pro knihu Slavné vily Čech, Moravy a Slezska vybrali 120 příkladů vilových staveb a rodinných domů. Kniha líčí jejich vznik a následné osudy i jejich současný stav v rozpětí dlouhého období od XIX. století až po současnost.

Nakladatelství Foibos, Praha r. 2010, 530 s., barevné obr., rozměr 170 x 240 mm, ISBN 978-80-87073-28-5

Slavné vily Slovenska in stock

449,00 Kč
in stock
Publikace představuje 64 vil a rodinných sídel, postavených od 18. století do současnosti, ale i římské vily, pocházející z 2. až 3. století. Jedná se o průřez vilovou architekturou celé Slovenské republiky.

Nakladatelství Foibos, r. 2010, rozměr 170 x 240 mm, 283 s., bar., slovensky, ISBN 978-80-87073-26-1

Bára - neuvěřitelný příběh věže in stock

100,00 Kč
in stock
Kniha vypráví příběh rozhledny Bára, originální dřevěné konstrukce, postavené podle návrhu Martina Rajniše hned dvakrát během dvou let.

Zlatý řez, Praha 2010, 215 × 370 mm, česky, anglicky, 79 str., ISBN 978-80-87068-06-9

Müllerova vila - Detaily in stock

320,00 Kč
in stock
V kontextu historie architektury je toto velkolepé dílo ceněno především pro vyjímečnost a neopakovatelnost prostorové stavby interiéru, která je svébytnou hrou vztahu a propojení jednotlivých místností.

Muzeum hlavního města Prahy, r. 2007, 393 s., 145 x 135 mm, ISBN 978-80-85394-54-2

Martin Rajniš in stock

120,00 Kč
in stock
Bohatě ilustrovaná monografie zachycuje tvorbu jednoho z nejvýznamnějších českých architektů, který v posledních letech spolu se svým týmem zkoumá možnosti rozvoje architektury, ohleduplné k lidem i přírodě.

Nakladatelství Zlatý řez, r. 2008, dotisk r. 2009, 220 s., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-87068-02-1

D3A Živá architektura / Airy architecture in stock

100,00 Kč
in stock
Monografie přední pražské architektonické kanceláře, kterou založili Stanislav Fiala, Tomáš Prouza a Jaroslav Zima.

Nakladatelství Zlatý řez, Praha, r. 2009, 220 × 165 mm, 264 s., barevná, česky a anglicky, ISBN 978-80-87068-05-2

Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni in stock

360,00 Kč
in stock
Kniha profesora Jaroslava Kadlece je věnována dějinám významného třeboňského kláštera augustiniánů kanovníků od jeho vzniku v roce 1367 až do zrušení v roce 1785.

Univerzita Karlova v Praze, Praha 2004, 160 × 230 Mm, 340 str., ISBN 80-246-0695-X

Architektura inženýrských staveb in stock price promotion

150,00 Kč
in stock price promotion
Publikace rozšiřuje pohled široké veřejnosti na technickou podstatu staveb, se kterými se každý z nás denně setkává.
K dispozici pouze1 ks
Grada Publishing a.s., Praha 2009, 167 × 243 mm, 320 str., ISBN 978-80-247-2504-8

Velké dějiny zemí Koruny české - Architektura in stock

890,00 Kč
in stock
Kniha svým rozsahem i čtenářským určením navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj jednoho oboru – architektury – od raně středověkých počátků po současnost.

Paseka, Praha - Litomyšl, Artefactum, Praha 2009, 145 × 211 mm, 806 str., ISBN 978-80-7432-001-9

Malostranská beseda in stock

599,00 Kč
in stock
Výpravná publikace se zabývá budovou bývalé Malostranské radnice (dnes známé zvláště jako Malostranská beseda) v kontextu vývoje celé Malé Strany.

Nakladatelství Práh, listopad 2009, 120 s., barevná, ISBN 978-80-7252- 277-4

Česká republika - architektura XX. století - Morava a Slezsko in stock

150,00 Kč
in stock
Průvodce po moderní architektuře Moravy a Slazska mapuje dědictví stavební kultury 20. století od secese a rané moderny přes funkcionalismus a meziválečnou avantgardu až po nejvýznamnější stavby druhé poloviny století včetně oživení architektonické tvorby po roce 1990.

Zlatý řez, Praha, Praha 2005 (dotisk 2008), 120 × 220 mm, 332 s., ISBN 80-902810-2-8

Epigraphica et Sepulcralia 10 in stock

290,00 Kč
in stock
Publikace: Epigraphica & Sepulcralia 10 - Roháček Jiří. Publikace přináší příspěvky 18. a 19. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Tyto mezinárodní vícedenní konference pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 2000. Jsou zaměřené na téma sepulkrálních památek jako hmotných artefaktů sepulkrální kultury a umění v tradičním slova smyslu, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropské problematice. Nevyhýbají se ovšem ani tématům, která šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na charakter interdisciplinárního, inter regionálního a interinstitucionálního setkání. O úspěchu takto postavené koncepce svědčí nejenom vysoká úroveň a stálý zájem kvalitních referujících z celé střední Evropy, nýbrž i každoročně početné auditorium. Svým zaměřením, dlouhou tradicí a krátkou periodicitou jsou zasedání unikátní v celoevropském kontextu, mají v mnohém oborovou normativní funkci a jsou pravidelně přijímány k evidenci ve Web of Science ve výběrové kategorii Proceedings. 18. zasedání bylo tematicky zaměřeno na památky do r. 1526, 19. zasedání bylo bez časového omezení. Publikace: Epigraphica & Sepulcralia 10 - Roháček Jiří.

Kutná Hora. České dědictví UNESCO in stock

449,00 Kč
in stock
Jako další z edice UNESCO vydává nakladatelství FOIBOS BOOKS knihu o historickém jádru Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci.

FOIBOS BOOKS s.r.o., Praha 2014, 265 x 240 mm, 203 s., ISBN: 978-80-87073-77-3, bar.


Obrazy z dějin české architektury in stock

748,00 Kč
in stock
Výpravná fotografická monografie přibližuje v třiceti obrazových kapitolách vývoj architektury v chronologickém řazení od raného středověku do současnosti na příkladech dochovaných a veřejnosti přístupných památek v České republice.

Titanic, Grada, Praha 2003, 309 str., 225 x 300 mm, ISBN 80-247-0755-1

Praha 1891-1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta in stock

900,00 Kč
in stock
První z řady exkluzívních publikací věnovaných unikátnímu architektonickému bohatství našeho hlavního města je zasvěcena doznívání historických slohů, secesi a kubismu.

Nakladatelství LIBRI, Praha 1997, 200 × 265 mm, 304 s, kartonové pouzdro, ISBN 80-85983-20-6

Praha 885 - 1310 Kapitoly o románské a raně gotické architektuře in stock

950,00 Kč
in stock
Čtvrtý svazek z řady knih věnovaných architektuře Prahy mapuje vývoj od vlastního zaležení Pražského hradu na sklonku 9. století až po rok 1310.

Nakladatelství LIBRI, Praha 2002, 205 × 265 mm, 256 s. 300 ilustrací, ISBN 80-7277-056-X

Slavné stavby Theodora Petříka in stock

129,00 Kč
in stock
Kniha provází životem a dílem významného českého architekta první poloviny 20. století, Theodora Petříka.

Slavné stavby Theodora Petříka, Zubík Martin, Foibos 2013, 95 str. bar.,brož., rozměr 210 x 210 mm, ISBN 9788087073735

Galerie Jaroslava Fragnera 3 vily architekta Zdeňka Plesníka to 7 days

190,00 Kč
to 7 days
Kniha vznikla jako katalog k výstavě Petra Všetečky a Soni Ryndové o třech rodinných domech ve Zlíně - vilách  cestovatelů Miroslava Zikmunda, Jiřího Hanzelky a hudebního skladatele Zdeňka Lišky, pořádan v Galerii Jaroslava Fragnera v roce 2001.
Galerie
Jaroslava Fragnera, Praha 2001,
brožovaná, 240 x 160mm, 192 str.
, barev., česky, anglicky.