ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
241 … 260 from 268 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Praha moderní II. / Levý břeh Vltavy in stock

399,00 Kč
in stock
Po úspěšném prvním dílu, který se věnoval historickému jádru města, přicházejí autoři s portréty slavných modernistických staveb v dosud nepojednaných čtvrtích na levém vltavském břehu od Hlubočep až po Sedlec.

Nakladatelství Paseka, Praha 2013, rozměr 145 x 235 mm, 308 s., čb, ISBN 978-80-7432-350-8

Praha moderní. Velký průvodce po architektuře 1900 - 1950 / Historické centrum in stock

399,00 Kč
in stock
Průvodce po moderní pražské architektuře první poloviny 20. století zachycuje slovem a obrazem kolem dvou set staveb, nejen těch nejvýznamnějších, jako jsou Obecní dům, dům U Černé Matky Boží nebo Veletržní palác, ale i čistě užitných, které se ve svém úhrnu významně podílejí na moderní tváři města a jeho atmosféře.

Nakladatelství Paseka, Praha, listopad 2012, rozměr 145 x 230 mm, 320 s., čb, ISBN 978-80-7432- 204-4

Zlatý řez 35 in stock

49,90 Kč
in stock
Nové vydání časopisu Zlatý řez obsahuje teoretické úvahy na téma dopravy ve městě, nedávno realizované projekty architektonických intervencí do městské infrastruktury z Holandska, Španělska, Dánska a Velké Británie, a také blok příspěvků z konference Architektura ve službách motorismu, kterou uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze v září 2012.

Zlatý řez, o.s., r. 2012, 226 x 299 mm, 88 stran, bar., česky, anglicky, ISSN 1210-4760

Mašinisti in stock

250,00 Kč
in stock
Sborník statí a úvah k výstavě uspořádal Miroslav Masák

Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 1996, 164 str., 230 x 300 mm, česky a anglicky, ISBN nezjištěno

Twenty after twenty in stock

190,00 Kč
in stock
Katalog stejnojmenné výstavy, která proběhla na konci roku 2009 v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze a která představila jednotlivá studia: jak samotné architekty, tak jejich tvorbu. Mezi třemi vybranými stavbami jsou realizace, soutěžní projekty, studie či vize.

Galerie Jaroslava Fragnera a ARCHITECTURA, Praha r. 2009, čwsky, slovensky, anglicky, rozměr 205 x 215 mm, 192 s., barevně, ISBN 978-80-904484-0-7

Praha 1437-1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře in stock

850,00 Kč
in stock
Kniha pojednává o dějinách pozdně gotické a renesanční architektury v Praze. Pozornost věnuje nejen jednotlivým významným stavbám a osobnostem, které se výrazně zapsaly do dějin pražské architektury (Benedikt Ried, Bonifác Wohlmut a mnozí další), ale také urbanistickému vývoji města a jeho odrazu v prvních vedutách.

Nakladatelství Libri, Praha 2011, 208 str., 210 x 270, ISBN 978-80-7277-480-7

Slavné stavby Prahy 2 in stock

429,00 Kč
in stock
Kniha je milým pozváním na procházku architektonickým bohatstvím druhé pražské městské části, od významných středověkých památek, jakými jsou rotunda sv. Martina na Vyšehradě či Emauzy až po jednu z nejzdařilejších realizací moderní architektury u nás, kterou představuje Tančící dům.

Nakladatelství FOIBOS books, Praha r. 2011, rozměr 172 x 235 mm., 278 s., bar., ISBN 978-80-87073-35-3

Nová Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin architektury 30.-50. let 20. století. in stock

220,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje tzv. Nové Ostravě - dnes již pozapomenutému pojmenování grandiózního nového města, kterým se tato měla stát coby výkladní skříň komunistického režimu řešící rozpory mezi bydlením a průmyslem, typické pro ostravskou průmyslovou aglomeraci.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, r. 2011, 200 s., barevně, rozměr 148 x 210 mm, anglické resumé, ISBN 978-80-85034-60-8

Holašovice. Vesnická památková rezervace in stock

349,00 Kč
in stock
Druhá kniha z edice Památky Unesco nakladatelství Foibos pojednává o nevelké osadě Holašovice, která leží v půvabné krajině jižních Čech nedaleko Českých Budějovic v Šumavském podhůří.

Nakladatelství Foibos, FOIBOS BOOKS, s.r.o., Praha r. 2011, 150 s., bar. obr., rozměr 270 x 240 mm, ISBN 978-80-87073-32-2

Barokní synagogy v českých zemích in stock

240,00 Kč
in stock
Vedle úvodní studie o hlavních památkách a typech synagog 17. a 18. století v Čechách a na Moravě přináší katalog podrobnější charakteristiky 43 synagogálních staveb
Židovské muzeum v Praze, r. 2011, rozměr 210 x 220 mm, 104 s., bar. a čb. obr., ISBN 978-80-87366-05-9

Nová slovenská architektúra in stock

999,00 Kč
in stock
Subjektívny autorský výber Henriety Moravčíkovej približuje okolo 100 diel súčasnej slovenskej architektúry realizovaných po roku 2000 s úvodnou odbornou štúdiou.

Nakladatelství Slovart, Bratislava, r. 2010, 256 s., rozměr 220 x 270 mm, slovensky, anglicky, ISBN 978-80-8085-871-1

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska in stock

599,00 Kč
in stock
Editoři pro knihu Slavné vily Čech, Moravy a Slezska vybrali 120 příkladů vilových staveb a rodinných domů. Kniha líčí jejich vznik a následné osudy i jejich současný stav v rozpětí dlouhého období od XIX. století až po současnost.

Nakladatelství Foibos, Praha r. 2010, 530 s., barevné obr., rozměr 170 x 240 mm, ISBN 978-80-87073-28-5

Slavné vily Slovenska in stock

449,00 Kč
in stock
Publikace představuje 64 vil a rodinných sídel, postavených od 18. století do současnosti, ale i římské vily, pocházející z 2. až 3. století. Jedná se o průřez vilovou architekturou celé Slovenské republiky.

Nakladatelství Foibos, r. 2010, rozměr 170 x 240 mm, 283 s., bar., slovensky, ISBN 978-80-87073-26-1

Bára - neuvěřitelný příběh věže in stock

100,00 Kč
in stock
Kniha vypráví příběh rozhledny Bára, originální dřevěné konstrukce, postavené podle návrhu Martina Rajniše hned dvakrát během dvou let.

Zlatý řez, Praha 2010, 215 × 370 mm, česky, anglicky, 79 str., ISBN 978-80-87068-06-9

Müllerova vila - Detaily in stock

320,00 Kč
in stock
V kontextu historie architektury je toto velkolepé dílo ceněno především pro vyjímečnost a neopakovatelnost prostorové stavby interiéru, která je svébytnou hrou vztahu a propojení jednotlivých místností.

Muzeum hlavního města Prahy, r. 2007, 393 s., 145 x 135 mm, ISBN 978-80-85394-54-2

Martin Rajniš in stock

120,00 Kč
in stock
Bohatě ilustrovaná monografie zachycuje tvorbu jednoho z nejvýznamnějších českých architektů, který v posledních letech spolu se svým týmem zkoumá možnosti rozvoje architektury, ohleduplné k lidem i přírodě.

Nakladatelství Zlatý řez, r. 2008, dotisk r. 2009, 220 s., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-87068-02-1

D3A Živá architektura / Airy architecture in stock

100,00 Kč
in stock
Monografie přední pražské architektonické kanceláře, kterou založili Stanislav Fiala, Tomáš Prouza a Jaroslav Zima.

Nakladatelství Zlatý řez, Praha, r. 2009, 220 × 165 mm, 264 s., barevná, česky a anglicky, ISBN 978-80-87068-05-2

Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni in stock

360,00 Kč
in stock
Kniha profesora Jaroslava Kadlece je věnována dějinám významného třeboňského kláštera augustiniánů kanovníků od jeho vzniku v roce 1367 až do zrušení v roce 1785.

Univerzita Karlova v Praze, Praha 2004, 160 × 230 Mm, 340 str., ISBN 80-246-0695-X

Velké dějiny zemí Koruny české - Architektura in stock

890,00 Kč
in stock
Kniha svým rozsahem i čtenářským určením navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj jednoho oboru – architektury – od raně středověkých počátků po současnost.

Paseka, Praha - Litomyšl, Artefactum, Praha 2009, 145 × 211 mm, 806 str., ISBN 978-80-7432-001-9

Česká republika - architektura XX. století - Morava a Slezsko in stock

150,00 Kč
in stock
Průvodce po moderní architektuře Moravy a Slazska mapuje dědictví stavební kultury 20. století od secese a rané moderny přes funkcionalismus a meziválečnou avantgardu až po nejvýznamnější stavby druhé poloviny století včetně oživení architektonické tvorby po roce 1990.

Zlatý řez, Praha, Praha 2005 (dotisk 2008), 120 × 220 mm, 332 s., ISBN 80-902810-2-8