ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
1 … 20 from 275 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Metody zkoumání a interpretace architektury in stock

240,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje mapování světové teoretické architektonické scény posledních zhruba čtyřiceti let a vytipování fenoménů, které měly nebo by mohly mít zásadní vliv na český architektonický diskurs.
ČVUT, Praha 2016, rozměr 20,5 x 29,5 cm, počet stran 175, česky, ISBN 978-80-01-05925-8

Antonín Barvitius: Plány a skici pro Palazzo Venezia v Římě in stock

525,00 Kč
in stock
Antonín Barvitius (1823 Praha – 1901 Praha) studoval na vídeňské Akademii, jeho učiteli tu byli August Sicard von Sicardsburg a Eduard van der Nüll. Následně působil ve Vídni, kde navrhoval nájemní domy a vily a zároveň pracoval ve státních službách. Roku 1856 ho rakouská vláda pověřila restaurováním přední památky italské renesanční architektury – Palazzo Venezia v Římě, v němž sídlilo rakouské vyslanectví.
Nakladatelství ČVUT, Praha 2023, rozměr 230 x 315 mm, 200 s., bar., česky, ISBN 978-80-01-07231-8

Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu in stock

950,00 Kč
in stock
Publikace Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu je první knihou, která souhrnně přibližuje budování celostátní sítě kulturních domů, jež byla systematicky zřizována v období socialismu na území bývalého Československa.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2023, rozměr 120 x 160 mm, 888 s., bar., česky, ISBN 978-80-88308-97-3

O domu a jeho částech. Prostorové a měšťanské bydlení v písemných pramenech raného novověku in stock

650,00 Kč
in stock
Co bylo na sklonku 16. století míněno pojmem sklep? K čemu sloužil mázhauz? Od kdy a v jakých polohách nacházíme v pramenech prostor označovaný jako světnice? Co byla piterna?
Národní technické muzeum, Praha 2023, rozměr 169 x 245 mm, 246 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-397-2

Ročenka fakulty architektury ČVUT 2022-23 in stock

250,00 Kč
in stock
V průběhu akademického roku vznikne na Fakultě architektury ČVUT v Praze více než dva a půl tisíce ateliérových a závěrečných prací. Z pestré škály různorodých projektů vybíral letošní kurátorský tým ty nejlepší, které prezentují společné hodnoty napříč osobitými přístupy i odlišnými školními programy.
České vysoké učení technické v Praze, rok 2023, rozměr 240 x 330 mm, 174 s., bar., česky, ISBN 978-80-01-07147-9

AUTA & ARCHITEKTURA. Motoristické stavby v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou in stock

429,00 Kč
in stock
Automobil představuje nepřehlédnutelný symbol moderní doby. Ačkoliv se historie automobilismu stává stále populárnější, omezuje se zejména na samotné vozy a neméně zajímavý segment, představovaný právě motoristickými stavbami, zůstává stále pohříchu na okraji zájmu veřejnosti.
NPÚ Liberec, 2023, rozměr 16,5 x 23 cm, počet stran 303, česky, ISBN 978-80-87810-58-3

Slavatovský palác. Projekty hraběte Jana Jáchyma Slavaty z let 1673-1689 in stock

650,00 Kč
in stock
Kniha, na jejíž přípravě se podíleli Martin Mádl, Radka Heisslerová, Tadeáš Kadlec, Sylva Dobalová a Petra Zelenková, pojednává o projektech hraběte Jana Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1635-1689). Tento český šlechtic se v roce 1673 stal majorátním pánem a vladařem hradeckého domu a začal také zastávat významné zemské úřady.
Ústav dějin umění Akademie věd, Praha 2024, rozměr 21,5 x 28,5 cm, počet stran 432, česky, ISBN 978-80-88283-76-8

Opevnění měst středověké Evropy in stock

1 300,00 Kč
in stock
Opevnění měst se svými věžemi, branami, ochozy a příkopy patřila k hlavním symbolům evropského středověku.
NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 23 x 29 cm, počet stran 718, česky, ISBN 978-80-88339-16-8

Vladimír Krýš. Turnovský stavitel in stock

690,00 Kč
in stock
Kniha o staviteli Vladimíru Krýšovi poodhaluje příběh jednoho z regionálních stavitelů meziválečného období, kteří svou přičinlivostí ovlivnili zástavbu menších měst.
NPÚ Liberec, 2023, rozměr 22,5 x 27,5 cm, počet stran 284, česky, ISBN 978-80-87810-59-0

Dějiny evropské architektury IV. in stock

1 550,00 Kč
in stock
Po předchozích třech dílech – Umění starověkých říší, Umění antického světa a Středověké umění evropského Západu (od 9. do 12. století) – vychází čtvrtý díl Menclových Dějin evropské architektury, obsahující vývoj gotické architektury.
NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 23 x 29 cm, počet stran 511, česky, ISBN 978-80-88339-10-6

Koldům Litvínov currently unavailable

695,00 Kč
currently unavailable
Nakladatelství Academia, Praha 2023, rozměr 205 x 260 mm, 269 s., bar, česky, ISBN 978-80-200-3471-7

A ten chrám jste vy in stock

320,00 Kč
in stock
Sakrální stavební projekty vznikající v prostředí Českobratrské církve evangelické, největší protestantské církve v České republice, stojí doposud spíše stranou pozornosti odborné i laické veřejnosti, a to navzdory tomu, že mezi nimi najdeme množství pozoruhodných řešení, která se mohou stát cenným příspěvkem do diskuse o současnosti i budoucnosti církevních budov, stejně jako o aktuálních možnostech liturgického prostoru.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta , Praha 2023, rozměr 14 x 18,5 cm, počet stran 221, česky, ISBN 978-80-7671-119-8

Blahomír Borovička. Vzpomínky hlavního architekta Prahy. in stock

290,00 Kč
in stock
Výstavba metra a sídlišť, zákulisí pražského magistrátu, otázka role expertů v normalizačním Československu, asanace, ale i památková péče.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha 2023, rozměr 110 x 180 mm,  303 s., čb., česky, ISBN 978-80-7285-282-6

Spadiště nad Novou Libní in stock

360,00 Kč
in stock
Málokdy se stává, že si laik uvědomí, jak důležitá jsou „střeva našich měst“. Tedy uvědomí si to silně v případě, když přestanou fungovat. A to nikdy nebývá spojeno s pocity příjemnými, natož estetickými.

Složitost, elegance a – nebojme se to říci – krása celého systému se odkrývá obvykle jen těm, kdo se na jeho stavbě a údržbě podílejí.
Cattacan, 2020, rozměr 19x 29,2 cm, poče stran 87, česky, ISBN 978-80-88349-19-8

Kostely v kouři komínů in stock

890,00 Kč
in stock
Kniha představuje církevní architekturu budovanou kolem roku 1900 na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku. Přibližuje historii vzniku kostelů, motivaci objednavatelů a individuální vklad architektů.
NPÚ, ÚOP v Liberci, Liberec 2022, rozměr 23 x 16 cm, počet stran 247, česky, ISBN 978-80-87810-50-7

Postaveny navzdory in stock

950,00 Kč
in stock
Monografie Postaveny navzdory se věnuje vzniku nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v době komunistického totalitního panství mezi lety 1948 a 1989.
Centrum pro studium demokracie a kultury Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, rozměr 21 x 25 cm, počet stran 495, česky, ISBN 978-80-7325-560-2

TINY HOUSE: Průvodce krajinou minimalistického bydlení in stock

890,00 Kč
in stock
Průvodce krajinou minimalistického bydlení; shrnuje přehled českých a slovenských tiny houses.
Idealab, 2023, rozměr 20 x 24,4 cm, počet stran 264, česky, ISBN 978-80-908740-1-5

Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách in stock

1 600,00 Kč
in stock
Druhé, rozšířené a přepracované vydání encyklopedické publikace (1. vydání 2004), která zahrnuje období zhruba od začátku 14. století (kdy díky dochovaným písemným pramenům tvůrci stavebních památek začali vystupovat z anonymity) až do druhé poloviny 20. století.
Academia, 2023, rozměr 21 x 26,5 cm, počet stran 1062, česky, ISBN 978-80-200-3261-4

Městský chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě in stock

650,00 Kč
in stock
Městský chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě patří k předním středověkým architektonickým památkám (nejen) východních Čech. Kostel byl budován patrně již od založení města ve 13. století a během následujících staletí prošel několika zásadními přestavbami.
Ústav dějin umění Akademie věd, 2022, rozměry 21,5 x 27,5 cm, počet stran 479, česky, anglicky, ISBN 978-80-88283-80-5

Chrámy peněz in stock

1 650,00 Kč
in stock
Budovy bankovních domů a spořitelen zastupují v téměř každém českém městě architektonickou vrstvu, která dnes zpřítomňuje chaotické a hořko-sladkými emocemi prodchnuté období transformace společnosti po pádu totalitního režimu a budování nového demokratického státu.
Nakladatelství BiggBoss, Praha 2022, rozměr 247 x 297 mm, 483 s., bar, česky, ISBN 978-80-9088359-5-3