ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
1 … 20 from 281 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Chrámy peněz in stock

1 650,00 Kč
in stock
Budovy bankovních domů a spořitelen zastupují v téměř každém českém městě architektonickou vrstvu, která dnes zpřítomňuje chaotické a hořko-sladkými emocemi prodchnuté období transformace společnosti po pádu totalitního režimu a budování nového demokratického státu.
Nakladatelství BiggBoss, Praha 2022, rozměr 247 x 297 mm, 483 s., bar, česky, ISBN 978-80-9088359-5-3

Příběh Veletržního paláce in stock

150,00 Kč
in stock
Veletržní palác (1928) je jedna z nejzajímavějších raně funkcionalistických staveb Prahy realizovaná podle projektu architektů Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse. Publikace věnovaná jeho osudu provází čtenáře historií Pražských vzorkových veletrhů, představuje architektonickou soutěž na vytvoření velkorysé čtvrti „Veletržní City“, ukazuje vývoj veletržních aktivit v rámci paláce.
Národní galerie v Praze, 2014, rozměry 25,8 x 21,8 cm, počet stran 153, česky, ISBN 978-80-7035-548-0

Ambice. Architektura osmdesátých let in stock

590,00 Kč
in stock
Autoři ve dvanácti kapitolách představují klíčové procesy v architektuře osmdesátých let i okolnosti jejich (ne)naplnění v realitě.
České vysoké učení technické, fakulta architektury, Praha 2022, rozměr 195 x 240 mm, 397 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-01-07028-4

Život uvnitř města. Typologie zástavby a kultura bydlení v městských historických jádrech moravskoslezského pomezí in stock

730,00 Kč
in stock
Publikace se výběrově zabývá typologií zástavby a kulturou bydlení v historických městech moravskoslezského pomezí.
NPÚ, ÚOP v Ostravě, 2022,rozměry 22x23 cm, počet stran 351, česky, ISBN 978-80-88240-33-4

Hajdy na Hrad: Docela prostě o Pražském hradu a mostě in stock

290,00 Kč
in stock
Hajdy na hrad je podrobný průvodce po Pražském hradu a Karlově mostě s víc jak 150 barevnými fotografiemi a diagramy včetně 42 celostránkových snímků.
Nakladatelství Zhola, Praha 2023, rozměr 14 × 12,5 cm, počet stran 176, česky, ISBN 978-80-908238-3-9

Kostel Největějšího Srdce Páně in stock

250,00 Kč
in stock
Tato obrazová publikace je svědectvím o podobě a proměnách významného díla architekta Josipa Plečnika, které aspiruje na zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Triton, Praha 2012, počet stran 304, česky, ISBN 978-80-7387-684-5

Architektonické struktury in stock

435,00 Kč
in stock
Kniha Architektonické struktury je vysokoškolským učebním textem, který shrnuje dlouholeté pedagogické a profesní zkušenosti doc. Ing. arch. Jaroslava Drápala, CSc. (* 1934) na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně.
Vutium, Brno 2022, první vydání, počet stran 190, česky a anglicky, ISBN 978-80-214-5858-1

Sanace nadměrné vlhkosti historických a památkově chráněných staveb in stock

280,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu – metodám sanace vlhkosti. Srozumitelně a přehledně uvádí příčiny a projevy vlhkosti a zejména praktické rady a příklady sanací různých historických staveb.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2022, počet stran 99, česky, ISBN 978-80-88265-32-3

Dům U Zlatého prstenu in stock

160,00 Kč
in stock
Dům U Zlatého prstenu je dnes součástí bloku Ungeltu a patří k významným objektům Starého Města pražského. Nejstarší písemná zmínka o něm pochází z roku 1402.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2023, rozměry 160 x 220 mm, počet stran 96, česky, ISBN 978-80-87828-67-0

Český filmový plakát 1931–1948. Výběr z úzkých formátů in stock

350,00 Kč
in stock
V tomto katalogu naleznete ucelený výběr z více než tří set filmových plakátů z bohatých sbírek Muzea hlavního města Prahy. Publikace seznamuje s klasickou formou filmového plakátu, tzv. nudle, která se masově rozšířila po vzniku zvukového filmu na počátku třicátých let 20. století.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2017, rozměr 320 x 195 mm, počet stran 175, česky, ISBN 978-80-87828-31-1

Rothmayerova vila. Detaily in stock

320,00 Kč
in stock
Publikace s názvem „Detaily. Rothmayerova vila“ obsahuje přes 200 fotografií detailů vybavení interiérů, exteriérů a tzv. „kouzelné zahrádky“ Rothmayerovy vily v Praze, jejíž autorem byl architekt Otto Rothmayer – žák a blízký spolupracovník slovinského architekta Jože Plečnika.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2022, rozměry 140 x 150 mm, počet stran 285, česky a anglicky, ISBN 978-80-87828-57-1

Rothmayerova vila: průvodce in stock

200,00 Kč
in stock
Průvodce po břevnovské vile českého architekta Otty Rothmayera (1892–1966), žáka slavného architekta J. Plečnika, s nímž spolupracoval na některých úpravách v prostorách Pražského hradu.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2016, rozměry 17x15 cm, počet stran 128, ISBN 978-80-87828-20-5

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíre v Jihočeském kraji in stock

280,00 Kč
in stock
Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území.
Nakladatelství Jalna, Praha 2009, rozměry 21 × 30 cm, počet stran 408, česky, ISBN 978-80-87104-33-0

400 let vil Benátska 1404-1797 in stock

950,00 Kč
in stock
Benátské vily jsou světoznámým architektonickým fenoménem. Tato monografie mapuje promítání změn v architektuře Terrafermy v důsledku okupace ostrovním státem Benátkami v průběhu čtyřsetletého období.
Nakladatelství Jalna, Praha 2022,rozměry 286x200x25mm, počet stran 214, ISBN 978-80-88421-01-6

OVERAL MAGAZÍN, READY-TO-READ23 in stock

350,00 Kč
in stock
OVERAL MAGAZÍN je medium reflektující módu jako komplexní společenský fenomén.
umprum, rok 2022, formát: 170 x 221 mm, počet stran: 96, ISBN 978-80-88308-60-7

Ročenka Fakulty architektury ČVUT 2021-22 in stock

380,00 Kč
in stock
Důraz na kvalitu, pestrost, otevřenost a propojování. Koncept ročenky Fakulty architektury ČVUT v Praze odráží směřování školy pod jejím novým vedením.
České vysoké učení technické v Praze, rok 2022, rozměr 240 x 330 mm, 174 s., ISBN 978-80-01-07082-6

Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí in stock

499,00 Kč
in stock
Kniha sleduje vzájemné vztahy mezi architekturou a politikou v období rekonstrukce demokratické republiky po roce 1989, která zároveň musela reagovat na nové lokální i globální okolnosti: rozdělení Československa, vstup do Evropské unie, nové územně správní členění ČR či politiku liberální ekonomiky
UMPRUM, rok 2022, formát: 140 x 220 mm, počet stran: 656, ISBN 978-80-88308-57-7

Nejstarší měšťanské domy východních Čech in stock

450,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP v Josefově, rok 2022, rozměr 175 x 250 mm, 203 s., bar., česky, ISBN 978-80-88226-35-2

Od sedláka po domkáře. Vesnické obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17. až 19. století, s důrazem na roubené stavby in stock

690,00 Kč
in stock
Kniha představuje výsledky bádání o vesnické stavební kultuře mikroregionu na hranicích středních a jižních Čech.
Národní památkový ústav, ÚOP střední Čechy, rok 2022, rozměr 297 x 210 mm, 207 s., bar., česky, ISBN 978-80-88339-13-7

Architektura v procesu. Zrání, hledání, odhodlání, zápas, snění in stock

225,00 Kč
in stock
Katalog výstavy, která se do 12.03.2023 koná v Muzeu umění v Olomouci.
Muzeum umění Olomouc, rok 2022, rozměr 210 x 215 mm, 71 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88103-97-4