ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
1 … 20 from 271 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Semlerova rezidence v Plzni. Trojrozměrný příběh Adolfa Loose a Heinricha Kulky in stock

540,00 Kč
in stock
Publikace se pokouší utřídit dosavadní poznatky, doplnit je o mnohé nové a zařadit unikátní Semlerovu rezidenci do kontextu činnosti Adolfa Loose a jeho spolupracovníků.
Západočeská galerie v Plzni, rok 2023, rozměr 225 x 270 mm, 197 s., bar, česky, ISBN 978-80-88027-52-2

Hrady doby přemyslovské I. in stock

699,00 Kč
in stock
V kontextu mezioborového kastelologického bádání představují hrady doby přemyslovské nejzajímavější kapitolu dějin hradní architektury. A to nejen u nás, ale i v celé Evropě.
NLN - Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2023, rozměr 17 x 24,5 cm, počet stran 589, česky, ISBN 978-80-7422-678-6

A ten chrám jste vy in stock

320,00 Kč
in stock
Sakrální stavební projekty vznikající v prostředí Českobratrské církve evangelické, největší protestantské církve v České republice, stojí doposud spíše stranou pozornosti odborné i laické veřejnosti, a to navzdory tomu, že mezi nimi najdeme množství pozoruhodných řešení, která se mohou stát cenným příspěvkem do diskuse o současnosti i budoucnosti církevních budov, stejně jako o aktuálních možnostech liturgického prostoru.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta , Praha 2023, rozměr 14 x 18,5 cm, počet stran 221, česky, ISBN 978-80-7671-119-8

Blahomír Borovička. Vzpomínky hlavního architekta Prahy. in stock

290,00 Kč
in stock
Výstavba metra a sídlišť, zákulisí pražského magistrátu, otázka role expertů v normalizačním Československu, asanace, ale i památková péče.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha 2023, rozměr 110 x 180 mm,  303 s., čb., česky, ISBN 978-80-7285-282-6

Spadiště nad Novou Libní in stock

360,00 Kč
in stock
Málokdy se stává, že si laik uvědomí, jak důležitá jsou „střeva našich měst“. Tedy uvědomí si to silně v případě, když přestanou fungovat. A to nikdy nebývá spojeno s pocity příjemnými, natož estetickými.

Složitost, elegance a – nebojme se to říci – krása celého systému se odkrývá obvykle jen těm, kdo se na jeho stavbě a údržbě podílejí.
Cattacan, 2020, rozměr 19x 29,2 cm, poče stran 87, česky, ISBN 978-80-88349-19-8

Kostely v kouři komínů in stock

890,00 Kč
in stock
Kniha představuje církevní architekturu budovanou kolem roku 1900 na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku. Přibližuje historii vzniku kostelů, motivaci objednavatelů a individuální vklad architektů.
NPÚ, ÚOP v Liberci, Liberec 2022, rozměr 23 x 16 cm, počet stran 247, česky, ISBN 978-80-87810-50-7

TINY HOUSE: Průvodce krajinou minimalistického bydlení in stock

890,00 Kč
in stock
Průvodce krajinou minimalistického bydlení; shrnuje přehled českých a slovenských tiny houses.
Idealab, 2023, rozměr 20 x 24,4 cm, počet stran 264, česky, ISBN 978-80-908740-1-5

Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách in stock

1 600,00 Kč
in stock
Druhé, rozšířené a přepracované vydání encyklopedické publikace (1. vydání 2004), která zahrnuje období zhruba od začátku 14. století (kdy díky dochovaným písemným pramenům tvůrci stavebních památek začali vystupovat z anonymity) až do druhé poloviny 20. století.
Academia, 2023, rozměr 21 x 26,5 cm, počet stran 1062, česky, ISBN 978-80-200-3261-4

Městský chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě in stock

650,00 Kč
in stock
Městský chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě patří k předním středověkým architektonickým památkám (nejen) východních Čech. Kostel byl budován patrně již od založení města ve 13. století a během následujících staletí prošel několika zásadními přestavbami.
Ústav dějin umění Akademie věd, 2022, rozměry 21,5 x 27,5 cm, počet stran 479, česky, anglicky, ISBN 978-80-88283-80-5

Chrámy peněz in stock

1 650,00 Kč
in stock
Budovy bankovních domů a spořitelen zastupují v téměř každém českém městě architektonickou vrstvu, která dnes zpřítomňuje chaotické a hořko-sladkými emocemi prodchnuté období transformace společnosti po pádu totalitního režimu a budování nového demokratického státu.
Nakladatelství BiggBoss, Praha 2022, rozměr 247 x 297 mm, 483 s., bar, česky, ISBN 978-80-9088359-5-3

Ambice. Architektura osmdesátých let in stock

590,00 Kč
in stock
Autoři ve dvanácti kapitolách představují klíčové procesy v architektuře osmdesátých let i okolnosti jejich (ne)naplnění v realitě.
České vysoké učení technické, fakulta architektury, Praha 2022, rozměr 195 x 240 mm, 397 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-01-07028-4

Život uvnitř města. Typologie zástavby a kultura bydlení v městských historických jádrech moravskoslezského pomezí in stock

730,00 Kč
in stock
Publikace se výběrově zabývá typologií zástavby a kulturou bydlení v historických městech moravskoslezského pomezí.
NPÚ, ÚOP v Ostravě, 2022,rozměry 22x23 cm, počet stran 351, česky, ISBN 978-80-88240-33-4

Hajdy na Hrad: Docela prostě o Pražském hradu a mostě in stock

290,00 Kč
in stock
Hajdy na hrad je podrobný průvodce po Pražském hradu a Karlově mostě s víc jak 150 barevnými fotografiemi a diagramy včetně 42 celostránkových snímků.
Nakladatelství Zhola, Praha 2023, rozměr 14 × 12,5 cm, počet stran 176, česky, ISBN 978-80-908238-3-9

Architektonické struktury in stock

435,00 Kč
in stock
Kniha Architektonické struktury je vysokoškolským učebním textem, který shrnuje dlouholeté pedagogické a profesní zkušenosti doc. Ing. arch. Jaroslava Drápala, CSc. (* 1934) na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně.
Vutium, Brno 2022, první vydání, počet stran 190, česky a anglicky, ISBN 978-80-214-5858-1

Zařazené zlomky in stock

299,00 Kč
in stock
Snahou této publikace bylo alespoň zčásti naplnit jedno ze zbývajících "bílých míst" ve fondu historického sochařství dochovaného na našem území. Zabývá se gotickými a gotiku evokujícími sochami, jejichž společným jmenovatelem je jejich záaplský původ, a především jejich existence v rámci tří soukromých historických sbírek, které alespoň v určité době přetrvaly do současnosti v původních, dnes zpřístupněných památkových objektech: Bouzově, Šternberku a Hradci nad Moravicí.
Fakulta umění OU, Ostrava 2022, formát 135x210 mm, počet stran 382, česky, ISBN 978-80-7599-364-9

Sanace nadměrné vlhkosti historických a památkově chráněných staveb in stock

280,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu – metodám sanace vlhkosti. Srozumitelně a přehledně uvádí příčiny a projevy vlhkosti a zejména praktické rady a příklady sanací různých historických staveb.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2022, počet stran 99, česky, ISBN 978-80-88265-32-3

Český filmový plakát 1931–1948. Výběr z úzkých formátů in stock

350,00 Kč
in stock
V tomto katalogu naleznete ucelený výběr z více než tří set filmových plakátů z bohatých sbírek Muzea hlavního města Prahy. Publikace seznamuje s klasickou formou filmového plakátu, tzv. nudle, která se masově rozšířila po vzniku zvukového filmu na počátku třicátých let 20. století.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2017, rozměr 320 x 195 mm, počet stran 175, česky, ISBN 978-80-87828-31-1

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíre v Jihočeském kraji in stock

280,00 Kč
in stock
Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území.
Nakladatelství Jalna, Praha 2009, rozměry 21 × 30 cm, počet stran 408, česky, ISBN 978-80-87104-33-0

400 let vil Benátska 1404-1797 in stock

950,00 Kč
in stock
Benátské vily jsou světoznámým architektonickým fenoménem. Tato monografie mapuje promítání změn v architektuře Terrafermy v důsledku okupace ostrovním státem Benátkami v průběhu čtyřsetletého období.
Nakladatelství Jalna, Praha 2022,rozměry 286x200x25mm, počet stran 214, ISBN 978-80-88421-01-6

OVERAL MAGAZÍN, READY-TO-READ23 in stock

350,00 Kč
in stock
OVERAL MAGAZÍN je medium reflektující módu jako komplexní společenský fenomén.
umprum, rok 2022, formát: 170 x 221 mm, počet stran: 96, ISBN 978-80-88308-60-7