Jakub Bursa a jihočeská venkovská architektura

Jakub Bursa a jihočeská venkovská architektura
ISBN: 978-80-85033-59-5
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Ondřej Fibich, Pavel Hájek, Jan Müller, Ivana Řandová, Karel Skalický,

Jana Štorková

Jakub Bursa a jihočeská venkovská architektura

Fotograficky bohatě vybavená kniha se zabývá jihočeským venkovským stavebnictvím 19. století na základě průzkumu myšlenkového světa, životního stylu a řemeslnických zvyklostí dané doby.

Vedle základní typologie výzdoby vesnických staveb se do hloubky věnuje dílu Jakuba Bursy, nejznámějšího zedníka a štukatéra jižních Čech, který působil zejména v širším okolí Vlachova Březí. Na základně archivních výzkumů kniha detailně zachycuje jeho rodinné zázemí a všednodenní život – od školních let, přes učení zednické profesi, tovaryšský vandr, mistrovskou zkoušku, založení vlastní rodiny, až po identifikaci staveb, na nichž se podílel on či jeho dílna.

Zvláštností štukové výzdoby selských štítů, které byly jeho dílem, je časté užívání náboženské symboliky (zejména nástrojů umučení Krista), specifických tvarů v podobě stromečků a zejména stylisticky svérázných nápisů, v nichž byli zmiňováni jak objednavatelé daných staveb, tak i jejich zhotovitel. Bursa se tak prvním jihočeským lidovým řemeslníkem, který záměrně podepisoval své práce. Publikace obsahuje katalog venkovské architektury v oblasti Bursova působení i pojednání o zásadách péče o vesnické památky.


Obsah:

Mít krásu pod střechou
Vesnický svět
 • Slovesnost a krásná literatura jako pramen
 • Venkovská mentalita a pokusy o vymezení studované oblasti
 • Selská hrdost a furiantská pýcha
 • Venkovští řemeslníci
Venkovské stavitelství na jihu Čech
Svět zedníka
 • Konec doby dřevěné - stavební ruch a jeho byrokratizace
 • Zednická profese
 • Mistři, tovaryši, nádeníci
 • Artikule pro tovaryše poctivého řemesla tesařského a zednického při městečku Vlachovo Březí
Jakub Bursa, mistr zednický
 • V nakvasovické chalupě
 • Zednická rodina
 • Školní léta
 • Učedníkem a tovaryšem
 • Dědictví, svatba, manželství
 • Mistrovská zkouška
 • Z vesnice do města
 • Ve Vlachově Březí
 • Nešťastný zedníkův roveček
Bursovo dílo
 • Krajina Jakuba Bursy
 • Podmínky pro zdobnou architekturu
 • Východiska a proměny aneb okrasa, ozdoba, cirát
 • Zedníkovo umění písma
 • Bursův styl: Mezi konvencí a originálem
 • Barevnost jen tušená
 • Oslava velikonočního mysteria
 • Tři plány zednického znalce
 • Od plánu ke štítu - dnes a denně v práci
 • Díla připsaná Jakubu Bursovi
 • "Bursova dílna"
Střípky příběhů stavení Bursových, bursovských i nebursovských
 • V Račí sedláku stačí na bráně ze dvou stran Marie a Jan
 • Miloňovické "v zejtra darmo"
 • Jiřetický "podpisovatel mena"
 • Kovanínské "renovací"
 • Příběh z Libotyně - kovárna, kaple, statek
 • Dvě předslavické brány a Boží posel
 • Co zbylo z předslavické brány U Blumů?
 • Nekvasovice sousedské: Nic jemu v cestu klásti nebudu
 • Leškova nová kolna v Radhosticích
 • Křížová cesta při Svatém Duchu
 • Licitace před obílením kostela a jednou zdí
 • Vlachobřezská umrlčí lebka a hnáty
 • Fara a obecní dům ve Vlachově Březí
 • Jak to bylo ve Dvorech
 • Plíživé proměny štuků - není oko jako oko
 • Stopy času a trvání
Katalog venkovské architektura na Vlachobřezsku
 • Stavby, na nichže se podílel Jakub Bursa nebo jeho "dílna"
 • Stavby nepodloženě připisované Jakubu Bursovi
 • Výběr z dalších staveb venkovské architektury v regionu
Druhý život selských štítů
 • Bursovská legenda
 • Lidové stavitelství pošumavského Prácheňska námětem výtvarného umění
Péče o památky venkovského stavitelství
 • Kořeny rozvratu
 • Venkovské stavitelství pohledem památkové péče
 • Památková péče o jihočeskou lidovou architekturu
 • Zásady péče o lidové stavby
Přílohy
 • Okruh působnosti Jakuba Bursy a jeho "dílny"
 • Rodokomen Jakuba Bursy
Bibliografie
Rejstřík
Summary