NEW

NEW
Books added in the past few weeks. (Also available in their respective categories)
The NEW category mainly includes newly published books. We are still expanding our inventory with older books which are entered directly into their relevant categories. Therefore it is not enough to just keep an eye on this category to keep up with every newly available book.
Products
61 … 80 from 308 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Hieronymus Colloredo-Mannsfeld - Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka in stock

590,00 Kč
in stock
Kniha Hieronymus Colloredo-Mannsfeld nese podtitul Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka. Životní cestou má v knize dva významy.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 240x245 mm, 215 stran, ISBN 978-80-7037-374-3

Myšlenky pražského frankismu in stock

400,00 Kč
in stock
Ve snaze o depolitizaci bádání v oblasti židovské mystiky se autoři věnují společenství pražských frankistických rodin, které zkoumají jako nové náboženské hnutí a předkládají jeho teologicko-religionistickou analýzu.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 14,5 x 20,5 cm, počet stran 336, česky, ISBN 978-80-246-5442-3

Ocelové nýtované mosty v Praze in stock

496,00 Kč
in stock
Publikace přináší ucelený pohled na historii i současnost pražských nýtovaných mostů a lávek, z nichž některé, jako železniční most pod Vyšehradem nebo Čechův most, neoddělitelně patří k panoramatu hlavního města
Nakladatelství Cattacan, Praha 2023, rozměr 180 x 280 mm, 248 s., ba., česky, ISBN 978-80-88349-50-1

Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky in stock

1 200,00 Kč
in stock
Kniha „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“ je prvním velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy. Publikace obsahuje cca 80 % dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na základě zevrubného studia archivních pramenů.
Jalna, Praha 2023, rozměr 21 x 30,2 cm, počet stran 879, česky, ISBN 978-80-88421-04-7

Architektonické struktury in stock

435,00 Kč
in stock
Kniha Architektonické struktury je vysokoškolským učebním textem, který shrnuje dlouholeté pedagogické a profesní zkušenosti doc. Ing. arch. Jaroslava Drápala, CSc. (* 1934) na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně.
Vutium, Brno 2022, první vydání, počet stran 190, česky a anglicky, ISBN 978-80-214-5858-1

Kapitalistické vozy v socialistické zemi. in stock

360,00 Kč
in stock
Spolky a zájmová sdružení jsou součástí automobilové historie od jejích počátků. Představovaly nejen platformu pro setkávání a výměnu zkušeností, ale zejména v počátcích automobilového věku také otevíraly možnosti k prosazování zájmů majitelů automobilů (a motocyklů) či jejich výrobců.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 210x260 mm, 63 stran, ISBN 978-80-7037-373-6

Věžové vodojemy in stock

450,00 Kč
in stock
Věžové vodojemy. Technické ikony vodárenství. Jsou specifické vývojem konstrukčním, materiálovým, vývojem vlastních vodárenských technologií a uplatňováním architektonických dobových trendů na jejich vertikálách.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha 2022, rozměr 19 x 24 cm, počet stran 271, česky, ISBN 978-80-88484-04-2

Zmizelá Praha – Vesnice, usedlosti a dvory: Pravý břeh Vltavy in stock

390,00 Kč
in stock
Expanze velkoměsta, která dostala zelenou za první republiky v roce 1922, nebyla jen administrativním krokem. Do poklidných vesnic vtrhl stavební ruch, budovala se městská infrastruktura.
Paseka, Praha 2023, rozměr 17 x 24 cm, počet stran 289, česky, ISBN 978-80-7637-402-7

Cesty k lidem in stock

530,00 Kč
in stock
Kniha je první ucelenou monografií o duchovní péči v českém jazyce. Představuje historické kontexty, rozmanitá zdůvodnění, různá pojetí, cíle, metody i oblasti duchovní péče.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 16,5 x 23,5 cm, počet stran 548, česky, ISBN 978-80-246-5351-8

První v obci. Purkmistři, starostové a primátoři města Prahy 1784–1989 in stock

890,00 Kč
in stock
Publikace, jejíž název byl inspirován dobovou titulaturou vrcholných představitelů pražské správy a samosprávy, přináší základní životopisné informace o dnes často neprávem zapomenutých osobnostech z čela pražské obce od vzniku sjednocené Prahy (1784) do pádu komunismu (1989).
Archiv hl.m.Prahy, Praha 2023, rozměr 22 x 30,5 cm, počet stran 521, česky, ISBN 978-80-86852-99-7

Vzpomínky na starou moravskou Ostravu to 7 days

419,00 Kč
to 7 days
Paměti Ing. Jana Kubly (1859–1940) mají ambici oslovit široké spektrum čtenářů. Odborné veřejnosti se zájmem o dějiny Ostravy a okolí nabízejí mnoho nových informací o lokálních událostech a osobnostech, laickou veřejnost pak jistě zaujme poutavé vyprávění zaměřené především na všednodenní vývoj, zcela jistě pak i četné pasáže v ostravském dialektu a pak také fotografie srovnávající podobu Ostravu před mnoha lety a nyní.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha-Ostrava 2022, počet stran 341, česky, ISBN 978-80-7422-907-7

Zařazené zlomky in stock

299,00 Kč
in stock
Snahou této publikace bylo alespoň zčásti naplnit jedno ze zbývajících "bílých míst" ve fondu historického sochařství dochovaného na našem území. Zabývá se gotickými a gotiku evokujícími sochami, jejichž společným jmenovatelem je jejich záaplský původ, a především jejich existence v rámci tří soukromých historických sbírek, které alespoň v určité době přetrvaly do současnosti v původních, dnes zpřístupněných památkových objektech: Bouzově, Šternberku a Hradci nad Moravicí.
Fakulta umění OU, Ostrava 2022, formát 135x210 mm, počet stran 382, česky, ISBN 978-80-7599-364-9

Musica Navalis: Dějiny slavností a kultu sv. Jana Nepomuckého in stock

650,00 Kč
in stock
Tématem knihy jsou slavnosti konané od doby baroka k poctě jednoho z nejuctívanějších českých světců, sv. Jana Nepomuckého.
Svatojánský spolek, Praha 2023, rozměr 180 x 250 mm, 453 s., bar., česky, ISBN 978-80-11-02426-0

Sanace nadměrné vlhkosti historických a památkově chráněných staveb in stock

280,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu – metodám sanace vlhkosti. Srozumitelně a přehledně uvádí příčiny a projevy vlhkosti a zejména praktické rady a příklady sanací různých historických staveb.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2022, počet stran 99, česky, ISBN 978-80-88265-32-3

Škola a válka: branná výchova v české škole in stock

490,00 Kč
in stock
Kniha představuje historii školního předmětu „branná výchova“ v jeho komplexnosti: v povědomí široké veřejnosti dosud přetrvává vzpomínka na socialistické pojetí branné výchovy, poprvé se však tento předmět objevuje již za první republiky v souvislosti s ohrožením republiky ze strany nacistického Německa, kořeny navíc můžeme nalézt již za monarchie.
Nakladatel Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského, Praha 2021, počet stran 219, česky, ISBN 978-80-86935-56-0

Šlechta v oblacích. Balony a vzducholodě 1790 - 1914 in stock

390,00 Kč
in stock
Čenáři se mohou blíže seznámit s životy hraběte Jáchyma ze Šternberka, vojevůdce hraběte Josefa Václava Radeckého z Radče, arcivévody Leopolda Salvátora, hraběte Mikuláše Des Fours-Walderode a svobodného pána Franze Adolpha von Berlepsche.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 223 x 233 mm, 201 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-375-0

Plaský mlýn a pivovar. Průvodce stavbami a dějinami bývalého kláštera in stock

360,00 Kč
in stock
Publikace tak není jen přehledem historie objektů: představuje také objevy učiněné na základě archeologických a speleologických výzkumů a bádání o historii objektů a minulých renovacích.
Národní technické muzeum, Praha, 2022, rozměr 165 x 245 mm, 210 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-378-1


Český filmový plakát 1931–1948. Výběr z úzkých formátů in stock

350,00 Kč
in stock
V tomto katalogu naleznete ucelený výběr z více než tří set filmových plakátů z bohatých sbírek Muzea hlavního města Prahy. Publikace seznamuje s klasickou formou filmového plakátu, tzv. nudle, která se masově rozšířila po vzniku zvukového filmu na počátku třicátých let 20. století.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2017, rozměr 320 x 195 mm, počet stran 175, česky, ISBN 978-80-87828-31-1

HARDTMUTH: od uhlu k tužkařskému impériu in stock

650,00 Kč
in stock
Katalog výstavy Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu představuje v první části osobnost architekta Josepha Hardtmutha a jeho dílo na řadě dosud nepublikovaných plánů a to jak dochovaných, tak nedochovaných staveb, které dokládají široký okruh jeho působnosti.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 245x250 mm, 319 stran, ISBN 978-80-7037-387-3

Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599–1783 in stock

590,00 Kč
in stock
Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599–1783
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměry 16,5 × 24 cm, počet stran 570, česky, ISBN 978-80-246-5117-0