NEW

NEW
Books added in the past few weeks. (Also available in their respective categories)
The NEW category mainly includes newly published books. We are still expanding our inventory with older books which are entered directly into their relevant categories. Therefore it is not enough to just keep an eye on this category to keep up with every newly available book.
Products
101 … 120 from 308 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Středověká knihovna Starého Města pražského in stock

590,00 Kč
in stock
Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 456 s., váz., ISBN 978-80-7050-767-4

Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily in stock

350,00 Kč
in stock
Kniha je katalogem stejnojmenné výstavy, pořádané v prosinci 2021 a lednu 2022.
Národní knihovna České republiky, Praha 2022, rozměr 210 x 297 mm, 271 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7050-768-1

Německá říše zasahuje: úřady, spolky, instituce a čeští Němci 1918–1938 in stock

200,00 Kč
in stock
Západočeská univerzita v Plzni, rok 2021, rozměr 145 x 200 mm, 233 s., česky s německým resumé, ISBN 978-80-261-1005-7

Paměť hřbitovů. Sepulkrální památky někdejších Sudet Katalog výstavy in stock

590,00 Kč
in stock
Historické hřbitovy jsou vnímány jako místa, na nichž je koncentrována historická paměť obce či regionu. Představují specifický historický pramen, který uchovává cenné informace o životě a osudech obyvatel, jejich tvořivosti a zvycích, ale nepřímo také o hospodářském vývoji dané oblasti nebo o soudobé módě.
Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 21,5 x 28 cm, počet stran 303, česky, ISBN 978-80-7560-477-7

Petr Chelčický, Postila II in stock

820,00 Kč
in stock
Postila Petra Chelčického je jednou z nejznámějších postil českých dějin. Toto dílo obsahuje téměř 60 homilií, určených pro všechny neděle církevního roku a také pro několik dalších svátků.
Historický ústav, Praha 2024, rozměr 20 x 24,5 cm, počet stran 532, česky, ISBN 978-80-7286-427-0

Skryté půvaby českých sídlišť in stock

1 160,00 Kč
in stock
Kniha je rozdělena do čtyř základních částí. První úvodní část naznačí, kde se mohou na sídlištích vůbec skrývat nějaké půvaby a jak je možné, že nám tak dlouho zůstávaly skryty.
NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 21,5 x 28 cm, počet stran 351, česky, ISBN 978-80-88339-17-5

Stavíme knižní vazbu in stock

300,00 Kč
in stock
Knihařem snadno a rychle
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2023, 2. vydání, rozměr 120 x 195 mm, 159 s., čb. česky, ISBN 978-80-88308-92-8

Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí in stock

499,00 Kč
in stock
Kniha sleduje vzájemné vztahy mezi architekturou a politikou v období rekonstrukce demokratické republiky po roce 1989, která zároveň musela reagovat na nové lokální i globální okolnosti: rozdělení Československa, vstup do Evropské unie, nové územně správní členění ČR či politiku liberální ekonomiky
UMPRUM, rok 2022, formát: 140 x 220 mm, počet stran: 656, ISBN 978-80-88308-57-7

Hřbitovy zmizelých + Hřbitovy nalezených (set 1+1) in stock

420,00 Kč
in stock
Bedekr Hřbitovy zmizelých zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností.
Bedekr hřbitovy nalezených zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností.
Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 13,5 x 19 cm, počet stran 293, česky, ISBN 978-80-7560-443-9
Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 13,5 x 19 cm, počet stran 193, česky, ISBN 978-80-7560-444-6

Nejstarší měšťanské domy východních Čech in stock

450,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP v Josefově, rok 2022, rozměr 175 x 250 mm, 203 s., bar., česky, ISBN 978-80-88226-35-2

Protirazník: tvorba písma v 16. století a dnes in stock

450,00 Kč
in stock
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2023, rozměr 110 x 195 mm, 202 s., čb., česky, ISBN 978-80-88308-84-3

Terénní stopy obléhání hradů v husitském století in stock

1 250,00 Kč
in stock
Kniha zhodnocuje výsledky dlouhodobého archeologického výzkumu dobývání hradů v České republice.
Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rozměr 262 x 292 mm, 295 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88339-14-4


Vzpomínky ze zajetí in stock

228,00 Kč
in stock
Vzpomínky české vojenského duchovního z 1. světové války
Západočeská univerzita v Plzni, rok 2022, rozmě r148 x 210 mm, 451 s., česky, ISBN 978-80-261-1111-5

Design pro skutečný svět in stock

470,00 Kč
in stock
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2023, rozměr 110 x 195 mm, 346 s, čb, česky, ISBN 978-80-88308-85-0

Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě in stock

520,00 Kč
in stock
Publikace mapuje knižní bohatství nejvýznamnějšího českého ženského kláštera.
Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 611 s., brož., ISBN 978-80-7050-751

Architektura v procesu. Zrání, hledání, odhodlání, zápas, snění in stock

225,00 Kč
in stock
Katalog výstavy, která se do 12.03.2023 koná v Muzeu umění v Olomouci.
Muzeum umění Olomouc, rok 2022, rozměr 210 x 215 mm, 71 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88103-97-4

Hvězdné nebe: Sochorovi a František Kysela in stock

799,00 Kč
in stock
Publikace Hvězdné nebe / Sochorovi a František Kysela se snaží čtenáři přiblížit profesní a přátelské vazby rodiny textilního průmyslníka Josefa Sochora (1866–1931) ze Dvora Králové nad Labem s vůdčími osobnostmi tehdejší umělecké scény, zejména pak s blízkým přítelem rodiny Františkem Kyselou.
UMPRUM, Praha 2023, rozměry 22x 29,5 cm, počet stran 443, česky, ISBN 978-80-88308-94-2

Ve znamení svépomoci a solidarity in stock

300,00 Kč
in stock
Kolektivní monografie přináší nové náhledy na dnes opomíjený a v minulosti neobyčejně významný fenomén družstevnictví ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.
Historický ústav / Národní zemědělské muzeum, Praha 2023, rozměr 16,5 x 23,5, počet stran 463, česky a anglicky, ISBN 978-80-7286-419-5

Zaostřeno na chemii in stock

250,00 Kč
in stock
VŠCHT Praha vydala ve spoluprácu s Národním technickým muzeem u příležitosti oslav 70 let samostatné existence novou knihu o dávné i nedávné historii školy.
Národní technické muzeum a Vysoké škola chemicko-technologická, Praha 2022, rozměr 210 x 270 mm, 311 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-364-4
 

Epigraphica & Sepulcralia 11 in stock

290,00 Kč
in stock
Nakladatelství Artefactum, Praha 2022, rozměr 148 x 210, 434 s., čb, ISBN 978-80-88283-77-5