NEW

NEW
Books added in the past few weeks. (Also available in their respective categories)
The NEW category mainly includes newly published books. We are still expanding our inventory with older books which are entered directly into their relevant categories. Therefore it is not enough to just keep an eye on this category to keep up with every newly available book.
Products
21 … 40 from 79 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Praguescape in stock

330,00 Kč
in stock
PRAGUESCAPE introduces distinctive landscape architecture projects realized in Prague in the last thirty years, not just to the citizens of Prague, but also to other visitors from Czech Republic as well as foreign lands.
Jaroslav Frágner Gallery and Architectura, Prague 2018, 190 x 130 mm, 200 pages, Czech and English, ISBN 978-80-88161-10-3

Praguescape in stock

330,00 Kč
in stock
Publikace PRAGUESCAPE chce představit nejen Pražanům, ale také českým i zahraničním návštěvníkům hlavního města výrazné projekty krajinářské architektury, které byly realizovány na území Prahy v posledních zhruba třiceti letech.
Galerie Jaroslav Frágnera a Architectura, Praha 2018, rozměr 190 x 130 mm, 200 s., bar., dvoujazyčně - čeky a anglicky. ISBN 978-80-88161-10-3

Ó HORY, Ó HORY, Ó HORY in stock

350,00 Kč
in stock
Průvodce obsahuje výběr 50 současných realizací
Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura, Praha 2018, 160 × 245 mm, 256 s., bar., česky a slovensky, ISBN 978-80-88161-07-3

Pražský evangeliář Cim 2 in stock

990,00 Kč
in stock
Kniha se zabývá osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je uložen na území České republiky. Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské periody, přibližně v závěru 70. let. 9. století.
Artefactum, Praha 2017, 375 sstr., 235 x 305 mm, bar.,. ISBN 978-80-88283-06-5

Zkamenělá hudba in stock

520,00 Kč
in stock
Bavorský architekt Bernhard Grueber byl roku 1844 povolán do Prahy, aby se ujal školy architektury na Akademii výtvarných umění a pozvedl stavební produkci v Čechách na uměleckou úroveň.
UMPRUM, Praha 2018, 392 str., ISBN 978-80-87989-38-8

Keltové - Čechy v 8. až 1. století před Kristem in stock

399,00 Kč
in stock
Kniha přináší ucelený přehled dosavadního poznání doby železné v Čechách. Nabízí pohled na keltské osídlení Čech 8. až 1 stol. př. Kr. z perspektivy archeologie, numismatiky a antropologie.
Národní muzeum, Praha 2018, 225 x 260 mm, 336 str., ISBN 978-80-7036-553-3

Husákovo 3+1 in stock

300,00 Kč
in stock
Předmětem knihy, která může sehrát roli katalogu výstavy i samostatné knižní publikace, je zkoumání sídlištního životního stylu, bytové a spotřební kultury 70. let.
UMPRUM, Praha 2018, 2. vydání, 368 str., 210 x 150 mm, ISBN 978-80-87989-65-4

Strašnice in stock

495,00 Kč
in stock
Doprovodná publikace stejnojmenné výstavy
Muzeum hlavního města Prahy, r. 2018, rozměr 230 x 305 mm, 211 s., bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-87828-39-7

Architektura a krajina in stock

360,00 Kč
in stock
Texty předních architektů, krajinářských architektů a teoretiků odrážejí proměny uvažování o architektuře a tvorbě krajiny v posledním půlstoletí
Nakladatelství Zlatý řez, Praha 2017, 161 s., česky, ISBN 978-80-88033-04-2

Green Fox Street in stock

190,00 Kč
in stock
The book not only reconstructs but also constructs the apartment and studio of Ester Krumbachová, prominent artist of the Czechoslovak new wave, based on her peers’ memories and her estate which is being researched by art specialists and art historians.
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Prague 2018, 148 x 210 mm, colour., ISBN 978-80-87989-72-2

Baťovský domek - mizející prvky zlínské architektury in stock

400,00 Kč
in stock
Kniha je odbornou publikací ke stejnojmenné dlouhodobé výstavě v infopointu baťovského bydlení ve Zlíně.
Masarykova univerzita, Brno 2017, 130 x 200 mm, 320 str, ISBN 978-80-210-8667-8

Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku in stock

420,00 Kč
in stock
Karolinum, Praha 2018, 432 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-246-3109-7

Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských lázních in stock

390,00 Kč
in stock
Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních ve vzpomínkách projektanta je čtivou knihou, popisující nejen stavební práce z technického pohledu, užité technologie a materiály, ale je i lidským vyprávěním a osobními vzpomínkami.
Informační centrum ČKAIT, Praha 2017, 148 str., barevné obr., ISBN 978-80-87438-95-4

Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989 in stock

210,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, rozměr 145 x 205 mm, 157 s., česky, ISBN 978-80-246-4146-5

Modernizace církve in stock

428,00 Kč
in stock
Publikace pojednává o stěžejních aspektech modernizačního procesu v katolické církvi.
Filozofická fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava 2019, 180 x 250 mm, 266 str., ISBN 978-80-7599-046-4

150 let Filipova / 150 Jahre Philippsdorf in stock

490,00 Kč
in stock
V září 2016 se konala v Krásné Lípě a Filipově mezinárodní konference kladoucí si otázky související se vznikem a trváním tohoto mariánského poutního místa.
Pavel Mervart a Biskupství litoměřické r. 2018, rozměr 160 x 240 mm, 705 s., česky a německy, ISBN 978-810-7465-313-1

Praha barokní in stock

420,00 Kč
in stock
"Praha barokní" pokrývá historické údobí Prahy od Bílé hory po dobu osvícenství, tedy od roku 1620 do osmdesátých let 18. století.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2017, rozměr 200 x 260 mm, 328 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-3610-8

Relikvie - odpustky - poutní odznaky in stock

154,00 Kč
in stock
Monografie přináší čtyři dílčí sondy do náboženského života Prahy Karla IV. a Václava IV., které více či méně spojuje bývalá kaple Božího Těla na dnešním Karlově náměstí.
Scriptorium, Praha 2017, 192 str., 150 x 215 mm, ISBN 978-80-880-1344-0

Tváří v tvář - Barokní portrét v zemích Koruny české in stock

410,00 Kč
in stock
Předkládaná publikace se pokusila na vybraných příkladech ukázat ani ne tak stylový vývoj a umělecké kvality, jako především rozličné sociální funkce portrétů, objednavatelské priority a proměny obrazových strategií v rámci elit barokní společnosti.
Moravské zemské muzeum, Brno 2017, 306 str., 210 x 255 mm, ISBN 978-80-7028-495-7

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách in stock

399,00 Kč
in stock
Trojice renomovaných autorů přibližuje úctu ke sv. Lazaru ve středověkém Českém království.
Virgo Art, Praha 2017, 156 str., 185 x 260 mm, ISBN 978–80–906678–1–5