NEW

NEW
Books added in the past few weeks. (Also available in their respective categories)
The NEW category mainly includes newly published books. We are still expanding our inventory with older books which are entered directly into their relevant categories. Therefore it is not enough to just keep an eye on this category to keep up with every newly available book.
Products
21 … 40 from 293 products
Sort from A to ZSort from Z to A

A ten chrám jste vy in stock

320,00 Kč
in stock
Sakrální stavební projekty vznikající v prostředí Českobratrské církve evangelické, největší protestantské církve v České republice, stojí doposud spíše stranou pozornosti odborné i laické veřejnosti, a to navzdory tomu, že mezi nimi najdeme množství pozoruhodných řešení, která se mohou stát cenným příspěvkem do diskuse o současnosti i budoucnosti církevních budov, stejně jako o aktuálních možnostech liturgického prostoru.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta , Praha 2023, rozměr 14 x 18,5 cm, počet stran 221, česky, ISBN 978-80-7671-119-8

Čeští architekti jako designéři techniky in stock

250,00 Kč
in stock
Publikace vznikla jako katalog stejnojmenné výstavy, konané v Národním technickém muzeu od 26. října 2022 do 30 dubna 2023.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 210 x 253 mm, 139 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-385-9

Sto let je jen začátek. Český rozhlas 1923 - 2023 ve sbírce Národního technického muzea in stock

490,00 Kč
in stock
Rozhlas nabízí své služby obyvatelstvu již neuvěřitelných sto let. Za tu dobu byl prostřednictvím mikrofonů přítomen u mnoha převratných událostí. Informoval nás, vzdělával a v neposlední řadě také bavil. Po vzoru BBC zavedl Radiojournal vysílací schéma. Začal se formovat program.
Národní technické muzeum 2023, rozměr 210 x 260 mm, 277 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-401-6

Architekt Bedřich Bendelmayer in stock

510,00 Kč
in stock
Bedřich Bendelmayer (1871–1932) patřil k významným představitelům pražské moderny a meziválečného moderního klasicismu. Bendelmayerova práce byla zpočátku ovlivněna tvorbou jeho učitele, profesora pražské uměleckoprůmyslové školy Friedricha Ohmanna.
Národní technické muzeum 2023, rozměr 210 x 260 mm, 167 s., česky, bar. ISBN 978-80-7037-305-7

Zahrada po ní zůstala aneb Konec střední Evropy in stock

485,00 Kč
in stock
Baronka Sidonie Nádherná (1885–1950) patří k výrazným osobnostem evropského kulturního života první poloviny 20. století. Dlouholetá korespondence ji spojovala s básníkem Rainerem Mariou Rilkem, čtvrtstoletí intenzivního citového vztahu se spisovatelem Karlem Krausem, láska k přírodě a dějinám umění s Annou Masarykovou… Objevem posledních let je její korespondence s českým historikem umění a památkářem Václavem Wagnerem (1894–1962).
Academia, Praha 2023, rozměr 14 x 20,5 cm, počet stran 344, česky, ISBN 978-80-200-3340-6

Husitská revoluce I in stock

590,00 Kč
in stock
Třetí, přepracované a doplněné vydání Husitské revoluce uznávaného medievisty Františka Šmahela se do rukou čtenářů dostává ve dvou svazcích a v nové grafické podobě.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 17,5 x 24,5 cm, počet stran 861, česky, ISBN 978-80-246-5175-0

Kostely v kouři komínů in stock

890,00 Kč
in stock
Kniha představuje církevní architekturu budovanou kolem roku 1900 na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku. Přibližuje historii vzniku kostelů, motivaci objednavatelů a individuální vklad architektů.
NPÚ, ÚOP v Liberci, Liberec 2022, rozměr 23 x 16 cm, počet stran 247, česky, ISBN 978-80-87810-50-7

Vizionář kosmického věku. Vladimír Mandl (1899-1941) a jeho rodina in stock

450,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 165x240 mm, 181 stran, česky, ISBN 978-80-7037-379-8

Postaveny navzdory in stock

950,00 Kč
in stock
Monografie Postaveny navzdory se věnuje vzniku nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v době komunistického totalitního panství mezi lety 1948 a 1989.
Centrum pro studium demokracie a kultury Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, rozměr 21 x 25 cm, počet stran 495, česky, ISBN 978-80-7325-560-2

Vzlety a pády in stock

440,00 Kč
in stock
Monografie Lenky Krátké představuje fungování Československých aerolinií napříč několika desetiletími, od jejich založení v éře první republiky (1923) až do prvního roku existence samostatné České republiky (1993).
Karolinum, Praha 2023, rozměr 13,5 x 23,5 cm, počet stran 508, česky, ISBN 978-80-246-4143-0

The Mining Towns of the Bohemians Ore Mountains in stock

550,00 Kč
in stock
Kniha nabízí shrnutí sociálních, hospodářských a kulturních aspektů těžby kovů v českém Krušnohoří. Jednotlivé kapitoly se věnují vzniku a vývoji horních měst od 14. do 16. století.
Karolinum, Praha 2023, rozměry 20 x 26 cm, počet stran 199, anglicky, ISBN 978-80-246-4144-7

TINY HOUSE: Průvodce krajinou minimalistického bydlení in stock

890,00 Kč
in stock
Průvodce krajinou minimalistického bydlení; shrnuje přehled českých a slovenských tiny houses.
Idealab, 2023, rozměr 20 x 24,4 cm, počet stran 264, česky, ISBN 978-80-908740-1-5

Eduard Bazika (1830-1914) Mé paměti in stock

630,00 Kč
in stock
Stavitel železnic Ing. Eduard Bazika (1830-1940) je stále nedoceněnou postavou v oboru české technické práce.
Národní technické muzeum, 2022, rozměr 170x252 mm, 487 stran, ISBN 978-80-7037-370-5

Národní výbor(y) a vznik Československa 1916–1918 in stock

500,00 Kč
in stock
Český národ prožil ve svých moderních dějinách řadu převratných událostí. Jednu z nejvýznamnějších představuje rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa na sklonku první světové války.
Historický ústav / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2022, rozměry 16,2 x 23,5 cm, počet stran 341, česky, ISBN 978-80-7286-409-6

Bohumil Míra a Milan Míšek - ”silná dvojka” českého designu in stock

250,00 Kč
in stock
Vyučený nástrojař Milan Míšek (1924-1999) a absolvent ateliéru keramiky pražské VŠUP Bohumil Míra (1927-2011) spojili síly poprvé v roce 1963, kdy vytvořili pozoruhodný návrh skříně diesel-elektrické lokomotivy DE 1435 (později řada T478.3 ČSD), přezdívané "brejlovec".
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 215x260 mm, 91 stran, ISBN 978-80-7037-386-6

Emil Holub in stock

350,00 Kč
in stock
Kniha věnovaná českému cestovateli dr. Emilu Holubovi se soustředí na čtyři základní témata. Umožňují pochopit Holubův význam v současném světě a zároveň se dotknout některých obecnějších, aktuálních otázek, souvisejících mimo jiné s prezentací etnografických a uměleckých sbírek, s diskusí o dekolonizaci muzeí, nebo s procesem utváření národní identity.
Ústav dějin umění AV ČR, 2023, rozměr 14 x 24,5 cm, počet stran 142, česky, ISBN 978-80-88283-81-2

Městský chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě in stock

650,00 Kč
in stock
Městský chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě patří k předním středověkým architektonickým památkám (nejen) východních Čech. Kostel byl budován patrně již od založení města ve 13. století a během následujících staletí prošel několika zásadními přestavbami.
Ústav dějin umění Akademie věd, 2022, rozměry 21,5 x 27,5 cm, počet stran 479, česky, anglicky, ISBN 978-80-88283-80-5

Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě in stock

517,00 Kč
in stock
Publikace přináší analýzu landfrýdů jako jednoho ze základních pramenů zemského práva na Moravě v období od konce 14. do začátku 17. století.
Scriptorium, 2023, rozměr 18 x 25 cm, poče stran 462, česky, ISBN 978-80-7649-043-7

Tužkárenské impérium. Vzestupy a pády firmy Koh-i-noor Hardtmuth ve dvacátém století in stock

360,00 Kč
in stock
Vývoj firmy Koh-i-noor Hardtmuth v průběhu 20. století byl vlivem ekonomicko-politických proměn velmi dynamický. Úspěšnou obnovu tužkárny po první světové válce vystřídala velká hospodářská krize, která celý podnik nesmírně poškodila.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 172x251 mm, 325 stran, ISBN 978-80-7037-392-7

Moravský advokát a politik Fritz Plachky (1836–1928): Mezi slávou a zatracením, rakušanstvím a němectvím in stock

299,00 Kč
in stock
Monografie přibližuje život a veřejné aktivity Friedricha (Fritze) Plachkého, Slezana původem z rodiny německojazyčné inteligence, který se od konce 60. let 19. století do počátku 20. století významně zapsal především do života Hranic, střediska Moravské brány.
Pavel Mervart, 2022, rozměr 12 x 20 cm, počet stran 239, česky, ISBN 978-80-7465-561-6