NEW

NEW
Books added in the past few weeks. (Also available in their respective categories)
The NEW category mainly includes newly published books. We are still expanding our inventory with older books which are entered directly into their relevant categories. Therefore it is not enough to just keep an eye on this category to keep up with every newly available book.
Products
41 … 60 from 293 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu in stock

400,00 Kč
in stock
Kniha Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu, kterou vydal spolek Fiducia v květnu 2023 na výročí 150. let od jeho narození, se věnuje životním osudům Jana Prokeše, iniciátora vzniku Velké Ostravy a jedné z nejvýznamnějších politických figur Ostravy.
Feducia, 2023, rozměry 16,5 x 23 cm, počet stran 411, ISBN 978-80-907934-5-3

Větroplavba V. in stock

250,00 Kč
in stock
Pátý díl řady Větroplavba se pět noří do nejstarší historie létání v českých zemích a zabývá se kategoriemi lidí, které autor označuje za zájemce, příznivce, znalce, propagátory či popularizátoři a vědce.
Národní technické muzeum, Praha 2023, rozměr 170x250 mm, 371 stran, ISBN 978-80-7037-371-2

Anatra Anasal in stock

235,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum se může právem pyšnit hned několika letadly, která jsou v jeho sbírkách dochována jako jediná na celém světě. K nim patří i ruské letadlo Anatra Anasal, jež poprvé vzlétlo v létě 1916.
Národní technické muzeum, Praha 2020, 94 s., rozměr 250x175 mm, ISBN 978-80-7037-332-3

Josef Škorpil (1856-1931) : příběh plzeňského muzejníka a jedné muzejní sbírky in stock

1 090,00 Kč
in stock
Přestože se titul knihy soustřeďuje na jméno architekta a zakladatele plzeňského uměleckoprůmyslového muzea Josefa Škorpila, pojednává obsah knihy o historii a podmínkách vzniku muzea, jeho rozvoje a budování v devatenáctém a na počátku dvacátého století, osudy hlavního hrdiny jsou líčeny na pozadí celého muzejního příběhu.
Západočeské muzeum v Plzni, 2022, rozměry 23x26,5 cm, počet stran 283, česky, ISBN 978-80-7247-203-1

Vycházky po Praze I - Nové Město pražské in stock

420,00 Kč
in stock
Kniha Vycházky po Praze – Nové Město pražské je první z připravované řady publikací o krásách a historii našeho hlavního města.
Libri, Praha 2023, rozmeř 29x23 cm, počet stran 154, česky, ISBN 978-80-7277-596-5

Život uvnitř města. Typologie zástavby a kultura bydlení v městských historických jádrech moravskoslezského pomezí in stock

730,00 Kč
in stock
Publikace se výběrově zabývá typologií zástavby a kulturou bydlení v historických městech moravskoslezského pomezí.
NPÚ, ÚOP v Ostravě, 2022,rozměry 22x23 cm, počet stran 351, česky, ISBN 978-80-88240-33-4

Hajdy na Hrad: Docela prostě o Pražském hradu a mostě in stock

290,00 Kč
in stock
Hajdy na hrad je podrobný průvodce po Pražském hradu a Karlově mostě s víc jak 150 barevnými fotografiemi a diagramy včetně 42 celostránkových snímků.
Nakladatelství Zhola, Praha 2023, rozměr 14 × 12,5 cm, počet stran 176, česky, ISBN 978-80-908238-3-9

Pražský dálniční okruh in stock

350,00 Kč
in stock
Kniha by měla čtenáře seznámit s problematikou přípravy a projektování pražského dálničního okruhu na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 295x210 mm, 154 stran, ISBN 978-80-7037-380-4

Úvod do studia historie in stock

380,00 Kč
in stock
Úvod do studia historie předkládá vhled do vybraných problémů reflektujících současný stav především české a euroatlantické historiografie 21. století.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 16,5x23,5 cm, počet stran 432, česky, ISBN 978-80-246-5476-8

Hieronymus Colloredo-Mannsfeld - Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka in stock

590,00 Kč
in stock
Kniha Hieronymus Colloredo-Mannsfeld nese podtitul Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka. Životní cestou má v knize dva významy.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 240x245 mm, 215 stran, ISBN 978-80-7037-374-3

Myšlenky pražského frankismu in stock

400,00 Kč
in stock
Ve snaze o depolitizaci bádání v oblasti židovské mystiky se autoři věnují společenství pražských frankistických rodin, které zkoumají jako nové náboženské hnutí a předkládají jeho teologicko-religionistickou analýzu.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 14,5 x 20,5 cm, počet stran 336, česky, ISBN 978-80-246-5442-3

Ocelové nýtované mosty v Praze in stock

496,00 Kč
in stock
Publikace přináší ucelený pohled na historii i současnost pražských nýtovaných mostů a lávek, z nichž některé, jako železniční most pod Vyšehradem nebo Čechův most, neoddělitelně patří k panoramatu hlavního města
Nakladatelství Cattacan, Praha 2023, rozměr 180 x 280 mm, 248 s., ba., česky, ISBN 978-80-88349-50-1

Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky in stock

1 200,00 Kč
in stock
Kniha „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“ je prvním velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy. Publikace obsahuje cca 80 % dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na základě zevrubného studia archivních pramenů.
Jalna, Praha 2023, rozměr 21 x 30,2 cm, počet stran 879, česky, ISBN 978-80-88421-04-7

Architektonické struktury in stock

435,00 Kč
in stock
Kniha Architektonické struktury je vysokoškolským učebním textem, který shrnuje dlouholeté pedagogické a profesní zkušenosti doc. Ing. arch. Jaroslava Drápala, CSc. (* 1934) na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně.
Vutium, Brno 2022, první vydání, počet stran 190, česky a anglicky, ISBN 978-80-214-5858-1

Kapitalistické vozy v socialistické zemi. in stock

360,00 Kč
in stock
Spolky a zájmová sdružení jsou součástí automobilové historie od jejích počátků. Představovaly nejen platformu pro setkávání a výměnu zkušeností, ale zejména v počátcích automobilového věku také otevíraly možnosti k prosazování zájmů majitelů automobilů (a motocyklů) či jejich výrobců.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 210x260 mm, 63 stran, ISBN 978-80-7037-373-6

Věžové vodojemy in stock

450,00 Kč
in stock
Věžové vodojemy. Technické ikony vodárenství. Jsou specifické vývojem konstrukčním, materiálovým, vývojem vlastních vodárenských technologií a uplatňováním architektonických dobových trendů na jejich vertikálách.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha 2022, rozměr 19 x 24 cm, počet stran 271, česky, ISBN 978-80-88484-04-2

Zmizelá Praha – Vesnice, usedlosti a dvory: Pravý břeh Vltavy in stock

390,00 Kč
in stock
Expanze velkoměsta, která dostala zelenou za první republiky v roce 1922, nebyla jen administrativním krokem. Do poklidných vesnic vtrhl stavební ruch, budovala se městská infrastruktura.
Paseka, Praha 2023, rozměr 17 x 24 cm, počet stran 289, česky, ISBN 978-80-7637-402-7

Cesty k lidem in stock

530,00 Kč
in stock
Kniha je první ucelenou monografií o duchovní péči v českém jazyce. Představuje historické kontexty, rozmanitá zdůvodnění, různá pojetí, cíle, metody i oblasti duchovní péče.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 16,5 x 23,5 cm, počet stran 548, česky, ISBN 978-80-246-5351-8

První v obci. Purkmistři, starostové a primátoři města Prahy 1784–1989 in stock

890,00 Kč
in stock
Publikace, jejíž název byl inspirován dobovou titulaturou vrcholných představitelů pražské správy a samosprávy, přináší základní životopisné informace o dnes často neprávem zapomenutých osobnostech z čela pražské obce od vzniku sjednocené Prahy (1784) do pádu komunismu (1989).
Archiv hl.m.Prahy, Praha 2023, rozměr 22 x 30,5 cm, počet stran 521, česky, ISBN 978-80-86852-99-7

Vzpomínky na starou moravskou Ostravu to 7 days

419,00 Kč
to 7 days
Paměti Ing. Jana Kubly (1859–1940) mají ambici oslovit široké spektrum čtenářů. Odborné veřejnosti se zájmem o dějiny Ostravy a okolí nabízejí mnoho nových informací o lokálních událostech a osobnostech, laickou veřejnost pak jistě zaujme poutavé vyprávění zaměřené především na všednodenní vývoj, zcela jistě pak i četné pasáže v ostravském dialektu a pak také fotografie srovnávající podobu Ostravu před mnoha lety a nyní.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha-Ostrava 2022, počet stran 341, česky, ISBN 978-80-7422-907-7