Poděbrady v proměnách staletí. 1. díl (do roku 1850)

Poděbrady v proměnách staletí. 1. díl (do roku 1850)
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena270,00 Kč
ks
Eva Šmilauerová

Poděbrady v proměnách staletí. 1. díl (do roku 1850)

 
Od nejstarších zmínek a stop osídlení až do rušné doby poloviny 19. století se probírá úvodní díl monografie věnované polabskému městu Poděbrady. Město, jehož význam byl spojen především s rodinou pozdějšího krále Jiřího z Poděbrad, nehrálo v rámci českého státu nijak zvlášť významnou roli, ale uvnitř žilo rušným městským životem v poklidném koutě na břehu řeky Labe. V 18. století Poděbrady ožily díky umístění vojenských kasáren, dočkaly se dokonce návštěvy císařského páru. Roku 1838 je však stát prodal významnému rakouskému bankéři, který se postaral o rozkvět města během 19. století.
 
Obsah
Předmluva
Před založením města: Předchozí osídlení krajiny a počátky Poděbrad / Poděbrady v držení pánů z Kunštátu a Poděbrad
Založení města Poděbrad a jeho další osudy do konce 16. století: Zrod města a postavení měšťanů / Poděbrady v zástavě a v majetku prvních Habsburků do r. 1542 / Život ve městě v 2. polovině 16. století / Náboženské poměry do roku 1620 / Poděbradská škola v 16. století / Život na zámku v 16. století / Přestavba vrchnostenského zámku a jiné vrchnostenské stavby ve městě
Něšťastné 17. století: Omezování městských svobod / Po Bílé hoře - rekatolizace, exulanti / Třicetiletá válka / Stav po třicetileté válce / Požár v roce 1653 / Omezení práva várečného / Ložíry vojska / Zhoubný požár 1681 a obnova města / Městská správa / Dláždění města / Městské živnosti a řemesla / Sociální struktura obyvatel / Náboženské poměry v 17. století / Poděbradská škola v 17. století
Těžké časy: Pod tíhou kontribuce / Zastavení poděbradského panství / Úpadek městských řemesel a živností / Vojenské ložíry / Války o dědictví rakouské / Nepořádky v městském hospodářství / Opravy poděbradského zámku / Návštěvy císařských manželů Marie Terezie a Františka Lotrinského v Poděbradech / Soumrak starých časů / Selské povstání v roce 1775 / Raabizace na Poděbradsku / Reforma městské správy / Nová radnice, zřízení vojenských stájí a kasáren v Poděbradech / Demografický vývoj města / Náboženské poměry v 18. století / Barokní kultura v Poděbradech / Zdravotní poměry
Poděbrady v době předbřeznové a v roce 1848: Statistika obyvatel / Městské živnosti / Napoleonské války / Živelní pohromy a epidemie / Stavba silnic a mostů / Zvelebování města / Městská správa / Život ve městě / Poděbradští obrozenci a vlastenci / Rok 1848 v Poděbradech / Náboženské poměry v 1. polovině 19. století / Židovská obec / Poděbradská škola v 1. polovině 19. století / Zdravotní péče ve městě a na panství Poděbrady / Chudinská péče
Poznámky
Seznam purkmistrů v Poděbradech
Použité prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Summary
Zusammenfassung