ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
201 … 220 from 272 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton in stock

230,00 Kč
in stock
Kniha se zaměřuje na vývoj architektury a výtvarného umění od poloviny 50. let do závěru 60. let 20. století.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, rozměr 148 x 210 mm, 200 s, bar., ISBN 978-80-85034-8-37

Architektura Podmokel / Architektur von Bodenbach in stock

399,00 Kč
in stock
Kniha o podmokelské architektuře 1. poloviny 20. století se zabývá stavebně historickým a urbanistickým rozvojem Děčína IV– Podmokel
Národní památkový ústav Ústí nad Labem, r. 2014, rozměr 210 x 210 mm, 137 s., čb, souběžně česky a německy, ISBN 978-80-90502-5-50

Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech unavailable

598,00 Kč
unavailable
Knihu tvoří regionálně roztříděný katalog více než dvou set původních stavebních plánů – projektů pro lidové stavby z konce 18. a průběhu 19. století.
Nakladatelství ARGO, Praha 2014, rozměr 250 x 170 mm, 272 s., bar., ISBN 978-80-257-1358-7

Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně in stock

330,00 Kč
in stock
Kniha zohledňuje zcela nové poznatky získané během mnohaleté opravy chrámu, která započala v roce 2004 a byla završena v roce 2014.


Nakladatelství Halama, České Budějovice - Praha 2014, 220 x 215 mm, 180 s.,, bar., ISBN: 978-80-87082-31-7

O vzdělání in stock

380,00 Kč
in stock
Knihu tvoří doplněné zápisky Fullerových přednášek, které pronášel zpravidla spatra na mnoha univerzitách po celém světě.
Nakladatelství MOX NOX Dolní Kounice s podporou Nadace české architektury r. 2014, rozměr 135 x 210 mm, 223 s., ISBN 978-80-90506-4-59

Oxymoron & Pleonasm - Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture in stock

150,00 Kč
in stock
Zlatý řez, Praha, r. 2014, 142 x 230 mm, 488 s., anglicky, ISBN 978-80-87068-13-7

Slavné stavby v Praze - Troji in stock

429,00 Kč
in stock

Praha moderní III sold out

399,00 Kč
sold out
Třetí díl oblíbené knihy
Nakladatelství Paseka, Praha - Litomyšl, r. 2014, rozměr 145 x 235 mm, 308 s., čb, ISBN 978-80-74325-0-38

Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína in stock

370,00 Kč
in stock
Publikace se zabývá hodnocením terénních úprav a možností využití přirozeného reliéfu při zakládání krajinářských parků.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, rozměr 175 x 230 mm, 313 stran, bar., ISBN 978-80-246-2397-9

Věci a slova in stock

650,00 Kč
in stock
Komentovaná antologie se soustřeďuje na odbornou reflexi užitého umění a průmyslového designu a její proměny od konce 19. století do šedesátých let 20. století v českém prostředí. Mnoho textů, o kterých jsme slyšeli, ale nikdy je nečetli.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2014, 576 str., 176 x 238 mm, ISBN 978-80-86863-6-96

Czechscape in stock

490,00 Kč
in stock
Publikace CzechScape představuje téma současné české krajinářské architektury s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín.
Galerie Jaroslava Frágnera, Praha 2014, rozměr 280 x 215 mm, 288 s., bar., dvojjazyčná - česky, anglicky, ISBN 978-80-905782-3-4

Jasan Burin architekt: Jistoty a pochyby / Certainties and doubts in stock

200,00 Kč
in stock
Kniha sleduje životní osudy a dílo česko-amerického architekta Jasana Burina (1929).
Nakladatelství Zlatý řez, Praha 2014, rozměr 230 x 275 mm, 192 s., bar., česky, anglicky, ISBN 978-80-87068-1-44

Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu in stock

670,00 Kč
in stock
Kolektiv badatelů pod vedením Ivana P. Muchky zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým zámkům.
Nakladatesltví Artefactum, Praha 2014, rozměr 230 x 305 mm, 569 s., bar., ISBN 978-80-86890-65-4

Česká architektura / Czech architecture 2012/2013 in stock

600,00 Kč
in stock
To nejlepší z české architektury let 2012-2013Prostor - architektura, interiér, design o.p.s., Praha 2014, rozměr 230 x 305 mm, 215 s., česky a anglicky, ISBN 978-80-87064-14-6

Kubismus v české architektuře - Sto let poté in stock

170,00 Kč
in stock
Publikace je sborníkem z konference, ketrá se uskutečnila v roce 2011 v Národním technickém muzeu.
Národní technické muzeum, Praha 2013, rozměr 170 x 250 mm, 210 s., čb, česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7037-223-4

Diference. Topografie současné architektury in stock

100,00 Kč
in stock
Soubor esejů španělského architekta a teoretika Ignasiho de Sola-Morales z osmdesátých a devadesátých let 20. století.
Nakladatelství Zlatý řez, Praha 2013, druhé revidované vydání, rozměr 110 x 180 mm, 156 s., ISBN 978-80-87068-10-6

Telč. Historické centrum in stock

379,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje jak historickému vývoji města, především rozkvětu za působení Zachariáše z Hradce, tak architektonické podobě jednotlivých staveb a to nejen slavnému souboru domů na hlavním náměstí.
Nakladatelství FOIBOS BOOKS, Praha 2013, 120 s.,  240 x 260 mm, bar., ISBN 978-80-87073-70-4

Buquoyský Rožmberk in stock

200,00 Kč
in stock
Kniha Buquoyský Rožmberk je věnována významné etapě novodobé stavební historie hradu Rožmberk i životu a uměleckému mecenátu tehdejších majitelů panství v čele s Jiřím Janem Jindřichem Buquoyem.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2013, rozměr 230 x 190 mm, 143 s., bar., dvojjazyčná - česky a anglicky, ISBN 978-80-86890-48-7

Nerealizovaná Praha - Documenta Pragensia Monographia 36 in stock

462,00 Kč
in stock
Scriptorium / Archiv hl. m. Prahy, Praha 2018, 326 str., 210 x 300 mm, ISBN 978-80-86852-78-2

Friedich Ohmann. Objev baroku a počátky moderní architektury in stock

490,00 Kč
in stock
Architekt Friedrich Ohmann (1858–1927) byl prvním profesorem architektury na pražské Uměleckoprůmyslové škole a předním představitelem pozdního historismu i rané moderny v Čechách
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2013, rozměr 220 x 310 mm, 350 s., bar., dvoujazyčná - česky a německy ISBN 978-80-86663-6