ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
201 … 220 from 263 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Jasan Burin architekt: Jistoty a pochyby / Certainties and doubts in stock

200,00 Kč
in stock
Kniha sleduje životní osudy a dílo česko-amerického architekta Jasana Burina (1929).
Nakladatelství Zlatý řez, Praha 2014, rozměr 230 x 275 mm, 192 s., bar., česky, anglicky, ISBN 978-80-87068-1-44

Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu in stock

670,00 Kč
in stock
Kolektiv badatelů pod vedením Ivana P. Muchky zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým zámkům.
Nakladatesltví Artefactum, Praha 2014, rozměr 230 x 305 mm, 569 s., bar., ISBN 978-80-86890-65-4

Česká architektura / Czech architecture 2012/2013 in stock

600,00 Kč
in stock
To nejlepší z české architektury let 2012-2013Prostor - architektura, interiér, design o.p.s., Praha 2014, rozměr 230 x 305 mm, 215 s., česky a anglicky, ISBN 978-80-87064-14-6

Kubismus v české architektuře - Sto let poté in stock

170,00 Kč
in stock
Publikace je sborníkem z konference, ketrá se uskutečnila v roce 2011 v Národním technickém muzeu.
Národní technické muzeum, Praha 2013, rozměr 170 x 250 mm, 210 s., čb, česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7037-223-4

Diference. Topografie současné architektury in stock

100,00 Kč
in stock
Soubor esejů španělského architekta a teoretika Ignasiho de Sola-Morales z osmdesátých a devadesátých let 20. století.
Nakladatelství Zlatý řez, Praha 2013, druhé revidované vydání, rozměr 110 x 180 mm, 156 s., ISBN 978-80-87068-10-6

Telč. Historické centrum in stock

379,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje jak historickému vývoji města, především rozkvětu za působení Zachariáše z Hradce, tak architektonické podobě jednotlivých staveb a to nejen slavnému souboru domů na hlavním náměstí.
Nakladatelství FOIBOS BOOKS, Praha 2013, 120 s.,  240 x 260 mm, bar., ISBN 978-80-87073-70-4

Buquoyský Rožmberk in stock

200,00 Kč
in stock
Kniha Buquoyský Rožmberk je věnována významné etapě novodobé stavební historie hradu Rožmberk i životu a uměleckému mecenátu tehdejších majitelů panství v čele s Jiřím Janem Jindřichem Buquoyem.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2013, rozměr 230 x 190 mm, 143 s., bar., dvojjazyčná - česky a anglicky, ISBN 978-80-86890-48-7

Nerealizovaná Praha - Documenta Pragensia Monographia 36 in stock

462,00 Kč
in stock
Scriptorium / Archiv hl. m. Prahy, Praha 2018, 326 str., 210 x 300 mm, ISBN 978-80-86852-78-2

Friedich Ohmann. Objev baroku a počátky moderní architektury in stock

490,00 Kč
in stock
Architekt Friedrich Ohmann (1858–1927) byl prvním profesorem architektury na pražské Uměleckoprůmyslové škole a předním představitelem pozdního historismu i rané moderny v Čechách
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2013, rozměr 220 x 310 mm, 350 s., bar., dvoujazyčná - česky a německy ISBN 978-80-86663-6

Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska in stock

549,00 Kč
in stock
Kniha Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska ukrývá pozoruhodnou historii poštovnictví v českých zemích a 85 příkladů poštovních budov z celé České republiky od 16. století do současnosti.
Nakladatelství FOIBOS, Praha 2013, rozměr 240 x 260 mm, 288 s., bar., ISBN 978-80-87073-52-0

knesl+kynčl architekti in stock

260,00 Kč
in stock
Monografie brněnské architektonické kanceláře
Vydala knesl+kynčl architekti s.r.o., Brno 2013, 170 x 170 mm, 292 s., bar., ISBN 978-80-903926-9-4

Lidé si na nové věci teprve musí zvyknout. Karel Prager in stock

399,00 Kč
in stock
Poprvé a v míře dosud nepublikované je dokumentována celá šíře architektovy tvorby.
Nakladatelství Titanic, r. 2013, 240 x 270 mm, 240 s., bar., ISBN 978-80-86652-54-2

Protektorátní Praha jako německé město in stock

440,00 Kč
in stock
Publikace českého historika Miloše Hořejše představuje první systematické zmapování pozapomenuté kapitoly našich novodobých dějin.
Nakladatelství Mladá fronta, Praha 2013, rozměr 210 x 250 mm, bar., 320 s., ISBN  978-80-204-3089-2

Okolí Müllerovy vily in stock

140,00 Kč
in stock
Útlá publikace se věnuje stavbám z meziválečného období v oblasti Střešovic a velkou měrou i novodobé vilové kolonii Ořechovka.
Muzeum hlavního města Prahy 2013, 150 x 170 mm, 60 s, bar.,  ISBN 978-80-87828-03-8

Jan E. Koula. Důvěrná architektura in stock

222,00 Kč
in stock
Projekt edičního výboru rukopisných textů autobiografické, vlastní literární i přednáškové povahy architekta.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2013, 145 x 180 mm, 208 s., ISBN 978-80-86863-49-8

Jaroslav Fragner. Náčrty a plány in stock

290,00 Kč
in stock
Soubor textů.
Galerie Jaroslava Fragnera, 210 x 300mm, s. 153, bilingvní - česky / anglicky, bez ISBN

Architekti SIAL in stock

380,00 Kč
in stock
Kniha ARCHITEKTI SIAL přináší přehled díla pětadvaceti architektů legendárního libereckého ateliéru.
Nakladatelství Kant Praha, 2008, 22 x 26 cm, 228 s., , čb., ISBN 978-80-86970-79-0

Budova muzea v Hradci Králové in stock

460,00 Kč
in stock
Samostatná monografie jedné z nejvýznamnějších staveb české moderní architektury – budovy muzea v Hradci Králové od architekta Jana Kotěry
Nakladatelství Garamon s finanční podporou Státního fondu kultury České republiky a statutárního města Hradec Králové, Hradec Králové 2013, rozměr rozměr 240 x 300 mm, 167 s., bar., ISBN 978-80-86472-55-3

Oxymorón & pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury in stock

150,00 Kč
in stock
Dvanáct původních rozhovorů Moniky Mitášové s teoretiky a historiky architektury, kteří působí na amerických univerzitách.
Zlatý řez ve spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislavě, Praha 2012, 140 x 230 mm, 453 stran,  ISBN 978-80-903826-5-7

Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a umění 20. století in stock

185,00 Kč
in stock
Práce „Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a umění 20. století.
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2012, rozměr 148 x 210 mm, 159 s., bar., ISBN 978-80-85034-68-4