ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
221 … 240 from 263 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Města a bohatství národů in stock

468,00 Kč
in stock
Zatímco ve své předchozí knize se autorka zabývá silami, které formují vzstup a pád měst jako takových, v "Městech a bohatsví národů" zkoumá souvislosti mezi fungováním měst a ekonomikami celých států.
Nakladatelství Mox Nox, Dolní Kounice, 2012, rozměr 135 x 210 mm, 267 s., ISBN 978-80-905064-8-8

Stavitelé měst in stock

480,00 Kč
in stock
Základem knihy jsou "kalendária" - sloupky, jimiž autor po desetiletí připomínal v odborných časopisech životní výročí významných urbanistů, architektů a mnoha osobností různých profesí

Nakladatelství AGORA, Praha, r. 2011, rozměr 220 x 280 mm, 191 s., ISBN 978-80-86820-08-8

Ekonomie měst in stock

409,00 Kč
in stock
Proč některá města bohatnou, zatímco jiná chudnou a jak jejich růst či úpadek ovlivňuje celou ekonomiku?

Nakladatelství MOX NOX , Dolní Kounice, listopad 2012, rozměr 135 x 210 mm, 215 s., ISBN 978-80-905064-1-1

Přednášky pro studenty architektury in stock

449,00 Kč
in stock
Hertzberger prosazoval myšlenku, že architekt nenavrhuje uspořádání úplně, ale poskytuje prostorovou strukturu vybízející uživatele k vlastní iniciativě a osobitému využití prostoru.
Nakladatelství MOX NOX , Dolní Kounice, listopad 2012, rozměr 190 x 250 mm, 287 s., čb, ISBN 978-80-905064-0-4

Prostorový dům : Petr Burian, Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka in stock

290,00 Kč
in stock
Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, r. 2000, rozměr 222 x 190 mm, 59 s., bilingvní - česky a anglicky, ISBN nezjištěno

Otto Rothmayer 1892 - 1966 in stock

190,00 Kč
in stock
Život a dílo architekta
Galerie Jaroslava Fragnera a Národní technické muzeum, Praha 1997, rozměr 225 x 300 mm, 121 s., čb., ISBN nezjištěno

Josef Pleskot AP Atelier in stock

190,00 Kč
in stock
Výstavní katalog
Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, r. 1997, rozměr 225 x 300 mm, 115 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN nezjištěno

Funkcionalismus, design, škola, trh in stock

395,00 Kč
in stock
Publikace má za cíl povzbudit přemýšlení o problémech teorie i praxe navrhování užitkových předmětů a budov, na které zároveň klademe výtvarné nároky.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, r. 2012, rozměr 165 x 237 mm, 327 s., ISBN 978-80-86863-42-9

Česká architektura / Czech architecture 2010-2011 in stock

620,00 Kč
in stock
Ročenka české architektury

Nakladatelství Prostor - architektura, interiér, design, Praha 2012, rozměr 305 x 230 mm, 203 s., bar., ISBN 978-80-87064-07-8

Emil Přikryl a jeho škola in stock

120,00 Kč
in stock
Medailon významného architekta
Galerie Jaroslva Fragnera, Praha, r. 1995, rozměr 225 x 300 mm, 86 s., čb., bilingvní - česky a anglicky, ISBN neudáno

Česká architektura 2009 - 2010 in stock

600,00 Kč
in stock
Cílem ročenky české architektury je pravidelně podávat zprávu o aktuální situaci a vývoji oboru nejen odborné, ale především laické veřejnosti a přinášet podněty k inspiraci a veřejné diskusi.
Prostor - architektura, interiér, design. Praha, r. 2010, rozměr 230 x 305 mm, bilingvní - česky a anglicky. bar., ISBN 978-80-87064-05-4

Praha moderní II. / Levý břeh Vltavy in stock

399,00 Kč
in stock
Po úspěšném prvním dílu, který se věnoval historickému jádru města, přicházejí autoři s portréty slavných modernistických staveb v dosud nepojednaných čtvrtích na levém vltavském břehu od Hlubočep až po Sedlec.

Nakladatelství Paseka, Praha 2013, rozměr 145 x 235 mm, 308 s., čb, ISBN 978-80-7432-350-8

Praha moderní. Velký průvodce po architektuře 1900 - 1950 / Historické centrum in stock

399,00 Kč
in stock
Průvodce po moderní pražské architektuře první poloviny 20. století zachycuje slovem a obrazem kolem dvou set staveb, nejen těch nejvýznamnějších, jako jsou Obecní dům, dům U Černé Matky Boží nebo Veletržní palác, ale i čistě užitných, které se ve svém úhrnu významně podílejí na moderní tváři města a jeho atmosféře.

Nakladatelství Paseka, Praha, listopad 2012, rozměr 145 x 230 mm, 320 s., čb, ISBN 978-80-7432- 204-4

Zlatý řez 35 in stock

49,90 Kč
in stock
Nové vydání časopisu Zlatý řez obsahuje teoretické úvahy na téma dopravy ve městě, nedávno realizované projekty architektonických intervencí do městské infrastruktury z Holandska, Španělska, Dánska a Velké Británie, a také blok příspěvků z konference Architektura ve službách motorismu, kterou uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze v září 2012.

Zlatý řez, o.s., r. 2012, 226 x 299 mm, 88 stran, bar., česky, anglicky, ISSN 1210-4760

Mašinisti in stock

250,00 Kč
in stock
Sborník statí a úvah k výstavě uspořádal Miroslav Masák

Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 1996, 164 str., 230 x 300 mm, česky a anglicky, ISBN nezjištěno

Twenty after twenty in stock

190,00 Kč
in stock
Katalog stejnojmenné výstavy, která proběhla na konci roku 2009 v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze a která představila jednotlivá studia: jak samotné architekty, tak jejich tvorbu. Mezi třemi vybranými stavbami jsou realizace, soutěžní projekty, studie či vize.

Galerie Jaroslava Fragnera a ARCHITECTURA, Praha r. 2009, čwsky, slovensky, anglicky, rozměr 205 x 215 mm, 192 s., barevně, ISBN 978-80-904484-0-7

Praha 1437-1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře in stock

850,00 Kč
in stock
Kniha pojednává o dějinách pozdně gotické a renesanční architektury v Praze. Pozornost věnuje nejen jednotlivým významným stavbám a osobnostem, které se výrazně zapsaly do dějin pražské architektury (Benedikt Ried, Bonifác Wohlmut a mnozí další), ale také urbanistickému vývoji města a jeho odrazu v prvních vedutách.

Nakladatelství Libri, Praha 2011, 208 str., 210 x 270, ISBN 978-80-7277-480-7

Slavné stavby Prahy 2 in stock

429,00 Kč
in stock
Kniha je milým pozváním na procházku architektonickým bohatstvím druhé pražské městské části, od významných středověkých památek, jakými jsou rotunda sv. Martina na Vyšehradě či Emauzy až po jednu z nejzdařilejších realizací moderní architektury u nás, kterou představuje Tančící dům.

Nakladatelství FOIBOS books, Praha r. 2011, rozměr 172 x 235 mm., 278 s., bar., ISBN 978-80-87073-35-3

Nová Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin architektury 30.-50. let 20. století. in stock

220,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje tzv. Nové Ostravě - dnes již pozapomenutému pojmenování grandiózního nového města, kterým se tato měla stát coby výkladní skříň komunistického režimu řešící rozpory mezi bydlením a průmyslem, typické pro ostravskou průmyslovou aglomeraci.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, r. 2011, 200 s., barevně, rozměr 148 x 210 mm, anglické resumé, ISBN 978-80-85034-60-8

My jsme tím projektem žili in stock

100,00 Kč
in stock
V publikaci autorka Barbora Klímová hovoří se staviteli a majiteli rodinných domů v Brně o jejich vzpomínkách na období, které strávili plněním svého snu – bydlet ve vlastním domě.

Zlatý Řez, Praha 2011, 148 str., 210 x 300 mm, ISBN 978-80-87068-07-6