ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
181 … 200 from 263 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Trojhlavý drak in stock

149,00 Kč
in stock
Katalog výstavy „Trojhlavý drak 2009“
Kabinet architektury Ostrava, r. 2009, rozměr 210 x 230 mm, 94 s., bar, česky, polsky, německy, ISBN 978-80-90409-6-44

Zvi Hecker in stock

249,00 Kč
in stock
Katalog je vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinetu architektury, pořádanou 7. 3. – 27. 4. 2014 Galerii výtvarného umění v Ostravě a Kabinetem architektury
Vydal SPOK - spolek pro ostravskou kulturu, Ostrava 2014, česky / polsky / anglicky, 128 str., 210 x 230 mm, ISBN 978-80-87508-11-4

Alfred Neumann – život a dílo in stock

160,00 Kč
in stock
Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo.
Kabinet architektury, Ostrava 2015, rozměr 210 x 230 mm, 191 str., bar., česky / anglicky / polsky / německy, ISBN 978-80-905953-1-6

Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce. in stock

199,00 Kč
in stock
Vydáno při příležitosti stejnojmenné výstavy v roce 2009
Vydal SPOK - spolek pro ostravskou kulturu, Ostrava 2009, 83 str., 210 x 230 mm, čb, anglické a německé resumé, ISBN 978-80-904096-2-0

Legiobanka in stock

275,00 Kč
in stock
Drobná publikace o stěžejním díle Josefa Gočára
Nakladatelství Titanic, Praha 2015, rozměr 200 x 220 mm, 69 s., bar., česky, ISBN 978-8-086652-5-59

Vojtěch Preissig in stock

620,00 Kč
in stock
Vojtěch Preissig (1873 Světec u Bíliny - 1944 Dachau) patří do okruhu nejvýraznějších českých umělců první poloviny 20. století.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2012, 190 x 220 mm, 212 str., čb., ISBN 978-80-7467-031-2

Lebendig & zeitlos. Kunsthandwerk im 21. Jahrhundert in stock

199,00 Kč
in stock
Německo-anglický katalog s vloženým českým textem prezentuje práce účastníků soutěže
Danner-Preis 02
Vydaly Arnoldsche a UPM ve spolupráci s Kunst Sammlungen der Veste Coburg,  2002, 295 x 210 mm, 208 str., německy a anglicky, česky, ISBN 3-89790-177-3

Český mrakodrap in stock

399,00 Kč
in stock
Existuje vůbec něco jako „český mrakodrap“?
Nakladatelství Paseka, Praha - Litomyšl r. 2015, rozměr 250 x 220 mm, 272 s., čb., ISBN 978-80-74325-0-45
Vychází s podporou hlavního města Prahy a Fakulty architektury ČVUT v Praze

Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton in stock

230,00 Kč
in stock
Kniha se zaměřuje na vývoj architektury a výtvarného umění od poloviny 50. let do závěru 60. let 20. století.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, rozměr 148 x 210 mm, 200 s, bar., ISBN 978-80-85034-8-37

Architektura Podmokel / Architektur von Bodenbach in stock

399,00 Kč
in stock
Kniha o podmokelské architektuře 1. poloviny 20. století se zabývá stavebně historickým a urbanistickým rozvojem Děčína IV– Podmokel
Národní památkový ústav Ústí nad Labem, r. 2014, rozměr 210 x 210 mm, 137 s., čb, souběžně česky a německy, ISBN 978-80-90502-5-50

Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech unavailable

598,00 Kč
unavailable
Knihu tvoří regionálně roztříděný katalog více než dvou set původních stavebních plánů – projektů pro lidové stavby z konce 18. a průběhu 19. století.
Nakladatelství ARGO, Praha 2014, rozměr 250 x 170 mm, 272 s., bar., ISBN 978-80-257-1358-7

Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně in stock

330,00 Kč
in stock
Kniha zohledňuje zcela nové poznatky získané během mnohaleté opravy chrámu, která započala v roce 2004 a byla završena v roce 2014.


Nakladatelství Halama, České Budějovice - Praha 2014, 220 x 215 mm, 180 s.,, bar., ISBN: 978-80-87082-31-7

O vzdělání in stock

380,00 Kč
in stock
Knihu tvoří doplněné zápisky Fullerových přednášek, které pronášel zpravidla spatra na mnoha univerzitách po celém světě.
Nakladatelství MOX NOX Dolní Kounice s podporou Nadace české architektury r. 2014, rozměr 135 x 210 mm, 223 s., ISBN 978-80-90506-4-59

Oxymoron & Pleonasm - Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture in stock

150,00 Kč
in stock
Zlatý řez, Praha, r. 2014, 142 x 230 mm, 488 s., anglicky, ISBN 978-80-87068-13-7

Slavné stavby v Praze - Troji in stock

429,00 Kč
in stock

Praha moderní III in stock

399,00 Kč
in stock
Třetí díl oblíbené knihy
Nakladatelství Paseka, Praha - Litomyšl, r. 2014, rozměr 145 x 235 mm, 308 s., čb, ISBN 978-80-74325-0-38

Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína in stock

370,00 Kč
in stock
Publikace se zabývá hodnocením terénních úprav a možností využití přirozeného reliéfu při zakládání krajinářských parků.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, rozměr 175 x 230 mm, 313 stran, bar., ISBN 978-80-246-2397-9

Věci a slova in stock

650,00 Kč
in stock
Komentovaná antologie se soustřeďuje na odbornou reflexi užitého umění a průmyslového designu a její proměny od konce 19. století do šedesátých let 20. století v českém prostředí. Mnoho textů, o kterých jsme slyšeli, ale nikdy je nečetli.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2014, 576 str., 176 x 238 mm, ISBN 978-80-86863-6-96

Nuselský most. Historie, stavba, architektura in stock

490,00 Kč
in stock
Kniha představuje historii lokality, řešení dopravní situace v Praze i historické architektonické soutěže na přemostění Nuselského údolí.
Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2014, rozměr 297 x 210 mm, 108s., bar., 105 obr., ISBN 978-80-87438-51-0

Czechscape in stock

490,00 Kč
in stock
Publikace CzechScape představuje téma současné české krajinářské architektury s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín.
Galerie Jaroslava Frágnera, Praha 2014, rozměr 280 x 215 mm, 288 s., bar., dvojjazyčná - česky, anglicky, ISBN 978-80-905782-3-4