ARCHITECTURE AND DESIGN

Manufacturers
Products
261 … 270 from 270 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Müllerova vila - Detaily in stock

320,00 Kč
in stock
V kontextu historie architektury je toto velkolepé dílo ceněno především pro vyjímečnost a neopakovatelnost prostorové stavby interiéru, která je svébytnou hrou vztahu a propojení jednotlivých místností.

Muzeum hlavního města Prahy, r. 2007, 393 s., 145 x 135 mm, ISBN 978-80-85394-54-2

Martin Rajniš in stock

120,00 Kč
in stock
Bohatě ilustrovaná monografie zachycuje tvorbu jednoho z nejvýznamnějších českých architektů, který v posledních letech spolu se svým týmem zkoumá možnosti rozvoje architektury, ohleduplné k lidem i přírodě.

Nakladatelství Zlatý řez, r. 2008, dotisk r. 2009, 220 s., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-87068-02-1

D3A Živá architektura / Airy architecture in stock

100,00 Kč
in stock
Monografie přední pražské architektonické kanceláře, kterou založili Stanislav Fiala, Tomáš Prouza a Jaroslav Zima.

Nakladatelství Zlatý řez, Praha, r. 2009, 220 × 165 mm, 264 s., barevná, česky a anglicky, ISBN 978-80-87068-05-2

Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni in stock

360,00 Kč
in stock
Kniha profesora Jaroslava Kadlece je věnována dějinám významného třeboňského kláštera augustiniánů kanovníků od jeho vzniku v roce 1367 až do zrušení v roce 1785.

Univerzita Karlova v Praze, Praha 2004, 160 × 230 Mm, 340 str., ISBN 80-246-0695-X

Krásná jizba DP in stock

1 340,00 Kč
in stock
Kniha věnovaná Krásné jizbě přináší jedinečný příběh českého designu a bytové kultury.
KANT, Uměleckoprůmyslové museum, Praha 2019, 424 str., 245 x 285 mm, ISBN 978-80-7437-274-2

Obrazy z dějin české architektury in stock

748,00 Kč
in stock
Výpravná fotografická monografie přibližuje v třiceti obrazových kapitolách vývoj architektury v chronologickém řazení od raného středověku do současnosti na příkladech dochovaných a veřejnosti přístupných památek v České republice.

Titanic, Grada, Praha 2003, 309 str., 225 x 300 mm, ISBN 80-247-0755-1

Praha 1891-1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta in stock

900,00 Kč
in stock
První z řady exkluzívních publikací věnovaných unikátnímu architektonickému bohatství našeho hlavního města je zasvěcena doznívání historických slohů, secesi a kubismu.

Nakladatelství LIBRI, Praha 1997, 200 × 265 mm, 304 s, kartonové pouzdro, ISBN 80-85983-20-6

Praha 885 - 1310 Kapitoly o románské a raně gotické architektuře in stock

950,00 Kč
in stock
Čtvrtý svazek z řady knih věnovaných architektuře Prahy mapuje vývoj od vlastního zaležení Pražského hradu na sklonku 9. století až po rok 1310.

Nakladatelství LIBRI, Praha 2002, 205 × 265 mm, 256 s. 300 ilustrací, ISBN 80-7277-056-X

Galerie Jaroslava Fragnera 3 vily architekta Zdeňka Plesníka to 7 days

190,00 Kč
to 7 days
Kniha vznikla jako katalog k výstavě Petra Všetečky a Soni Ryndové o třech rodinných domech ve Zlíně - vilách  cestovatelů Miroslava Zikmunda, Jiřího Hanzelky a hudebního skladatele Zdeňka Lišky, pořádan v Galerii Jaroslava Fragnera v roce 2001.
Galerie
Jaroslava Fragnera, Praha 2001,
brožovaná, 240 x 160mm, 192 str.
, barev., česky, anglicky.

KANT Czech houses in stock

850,00 Kč
in stock
Kniha představuje autorský výběr 33 realizací rodinných domů, které byly navrženy a postaveny v České republice po roce 1989.

Kant, Praha 2014, Brožovaná, 280 x 240 mm, 160 str., barev., anglicky s českým překladem, ISBN 978-80-7437-140-0