100 osvědčených stavebních detailů - klempířství a pokrývačství

100 osvědčených stavebních detailů - klempířství a pokrývačství
ISBN: 978-80-247-3572-6
Availability: in stock
including VAT
your price329,00 Kč
ps
Štumpa Bohumil, Šefců Ondřej

100 osvědčených stavebních detailů - klempířství a pokrývačství

V pořadí čtvrtá publikace ediční řady 100 osvědčených stavebních detailů se věnuje dnes už téměř zapomenutým řemeslům klempířství a pokrývačství. Autoři ke svým komentářům použili obrázky z knih 19. a 20. století, ale prostor dostaly i novodobé materiály. Čtenář se zde seznámí se základními tvary střech, klempířským a pokrývačským nářadím, jednotlivými druhy krytin, s okapy a veškerými doplňky pro jejich osazení, vikýři, střešními hřebeny a nárožími. Veškeré detaily jsou doplněny krátkým zasvěceným komentářem, případně popisem postupu při provádění konkrétního detailu. Kniha poskytuje základní informace všem zájemcům o tato řemesla a své si zde najdou nejen laici, ale i učni a zkušení praktici.
Popis klempířského a pokrývačského díla je v knize rozčleněn do XVII. tematických celků. Jednotlivé celky jsou v podstatě části střech, které se vyskytují téměř na všech stavbách. Jsou to například: střešní hřebeny, střešní nároží, střešní okapy nebo střešní úžlabí atd. Každý z těchto tematických celků je rozpracován do několika dalších témat. V názvu knihy jsme je označili jako detaily a celkově jich je 100.

Obsah

I. Úvodní kapitola
1. Práce klempířské a pokrývačské, materiály a komponenty

II. Tvary střech
2. Krytí a plechování střech s přihlédnutím k jejich tvaru

III. Klempířské a pokrývačské nářadí a pomocné prostředky na střeše
3. Osobní klempířské nářadí
4. Osobní pokrývačské nářadí
5. Pokrývačské stoličky a háky
6. Pokrývačský ruční výtah
7. Uzly a smyčky při vázání lan

IV. Jednotlivé střešní partie z hlediska krytí a plechování
8. Hlavní střešní části

V. Plocha střešního pláště
9. Krytina došková, z půlkuláčů a prkenná
10. Úsporná střecha z tyčoviny a krajinek
11. Krytina šindelová
12. Krytina lepenková a krytina z asfaltových pásů, jednoduše položená
13. Krytina lepenková a krytina z asfaltových pásů, dvojitě položená na hladko na bednění
14. Stavební lepenky a asfaltové pásy
15. Krytina lepenková jednoduchá a krytina z asfaltových pásů pokládaná na trojboké latě
16. Krytina plechová drážkovaná, postup kladení
17. Klempířské drážky
18. Plechová krytina drážkovaná a dilatační spoje
19. Klempířské příponky a pohyblivé příponky
20. Úprava kotevních prvků pod plechovou drážkovanou krytinu
21. Plechová krytina položená na lichoběžníkové latě
22. Klempířské příchytky
23. Krytina z olověného plechu
24. Jednoduchá šablonová krytina z vláknito-cementových desek bez použití azbestu
25. Krytina z osinkocementových vlnitých velkoplošných desek
26. Krytina z bobrovek – základní teze
27. Krytina z bobrovek, dvojité krytí
28. Krytina z tašek jednodrážkových a dvoudrážkových
29. Prejzová krytina
30. Krytina břidlicová
31. Skleněná krytina a krytina z laminátů a polykarbonátů
32. Krytina z bobrovek, dvojité krytí v systémové krytině
33. Provětrávané střechy

VI. Hřeben střešní
34. Úprava hřebene v doškové krytině
35. Úprava hřebene v lepenkové a plechové krytině
36. Krytí hřebene u šupinové bobrovky, klasická úprava
37. Spojení hřebenáčů na nároží s hřebenem, klasická úprava a dnešní provedení
38. Bobrovka šupinová kladená v partii hřebene, historická úprava průniku komínu střechou
39. Klasické položení hřebenáčů do malty na hřebeni, bez hřebenové latě a s hřebenovou latí
40. Krytí hřebene a okapu břidlicí

VII. Nároží střešní
41. Klasické nároží ve skládané krytině a nároží v krytině systémové

VIII. Úžlabí střešní
42. Oplechované úžlabí klasické a úžlabí historické
43. Oplechování střešního úžlabí se živičnou krytinou položenou na bednění a údržba živičných krytin
44. Nepodbedněné vyplechované úžlabí v šupinově kladené bobrovce a úžlabí všeobecně
45. Bednění pro vykrývaná úžlabí
46. Vykrývaná úžlabí

IX. Štítová hrana
47. Úprava okraje střechy v lepenkové krytině hladké na bednění a podklady krytin živičných
48. Připojení lepenkové krytiny na trojbokých latích ke štítu
49. Lemování okraje štítu

X. Napojení krytiny na zeď
50. Úprava lemování pro napojení živičné krytiny
51. Lemování zdí s úpravou pro připojení na tvrdou krytinu
52. Různé druhy lemování a krycích lišt

XI. Střešní nadezdívky
53. Oplechování dilatačních partií a lemování střešních nadezdívek
54. Oplechování střešních nadezdívek
55. Umístění latě a špalíků pro lemování atiky podél spádu
56. Okapní žlaby – všeobecný popis

XII. Okap střešní
57. Žlaby podokapní
58. Podokapní žlab – způsob montáže háků podokapních žlabů
59. Háky podokapních žlabů
60. Speciální podokapní římsové žlaby a žlaby se zadní spádovou stěnou
61. Oplechování okapu
62. Okapový plech – montáž
63. Žlaby nástřešní
64. Žlaby nástřešní – montáž
65. Žlaby mezistřešní
66. Lůžkové žlaby
67. Žlaby nadřímsové
68. Háky nadřímsových žlabů
69. Žlaby nadřímsové – montáž
70. Žlabové masky
71. Zaatikové žlaby
72. Žlaby převodové
73. Žlabová hrdla a žlabové kotlíky
74. Žlabové kotlíky kónické a hranaté a příslušenství ke žlabům
75. Zděře svodových trub, jejich tvar a úprava
76. Okapová lišta při finální valounové vrstvě na živičném krytí
77. Okap z břidlice a tvar šupin

XIII. Prostupy střešním pláštěm
78. Lemování komínů na ploché střeše při použití drážkované plechové krytiny
79. Prostup komínu tvrdou krytinou a úprava maltovým „zamazunkem“
80. Lemování komínu v tvrdé krytině
81. Lemování komínu Malíkovým způsobem
82. Komínové lávky klasické konstrukce, způsob lemování
83. Ochrana před bleskem a klasické lemování hromosvodových tyčí

XIV. Vikýře, střešní okna a poklopy
84. Druhy vikýřů
85. Střešní okna vystupující nad střešní rovinu
86. Okna vložená do krytiny ve střešním spádu a střešní poklopy
87. Volské oko 182
XV. Práce na průčelí budov
88. Oplechování fasádních výstupků a kordonek
89. Oplechování širokých říms
90. Oplechování podokeníku
91. Oplechování balkonů a teras a oplechování fasádních komponentů
92. Trouby svodové
93. Montáž odpadních trub

XVI. Konstrukce společné krytinám
94. Bednění pod krytinu a podkladní materiály na bázi dřeva
95. Sněhové zábrany používané u systémových krytin
96. Sněhové zachytávače klasického typu
97. Nosné stoupací plošiny a vytápění střešních ploch a žlabů

XVII. Netradiční krycí materiály a technologické postupy
98. Současné úžlabí v plechové krytině a oplechované střešní úžlabí ve skládané krytině
99. Krytí hřebenáčem u systémových krytin
100. Komponenty systémových skládaných krytin
Několik slov na závěr

Literatura
Rejstřík

Nakladatelství Grada publishing, Praha 2012, rozměr 170 x 240 mm, 220 s., čb, česky, ISBN 978-80-247-3572-6