Americký klub dam

Americký klub dam
ISBN: 978-80-7036-366-9
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena280,00 Kč
ks
Milena Secká

Americký klub dam


Krůček k ženské vzdělanosti

Publikace seznamuje s historií Amerického klubu dam, který byl založen v roce 1865 v Praze. Po dobu jeho existence jím prošlo více než 1500 členek, mezi nimiž byly slavné spisovatelky, malířky, herečky, zpěvačky i hudebnice. Kromě vzdělání se členky věnovaly rovněž charitativní činnosti Klub záhy vychoval ženy, které samy dokázaly zakládat další ženské spolky a také nové vzdělávací instituce pro ženy. V činnosti klub vytrval až do roku 1948. V roce 1996 byla činnost klubu obnovena a jako občanské sdružení pořádá dodnes kulturně vzdělávací pořady pro všechny, které mají zájem o historii, kulturu i setkávání.
Kniha je doplněna seznamem členek s jejich biografickými údaji a portréty.

Obsah:

1. Vzdělávání dívek v 19. století
2. Ženské spolčování v 19. století
3. Propagátor ženské emancipace
4. Americký klub dam
- Vzdělávání svých členů a rozšiřování vědomostí zejména ženskému pohlaví potřebných
- podporovat blahodárné ústavy a pečovat o školní dítka a mládež
- veřejně vystupovat
5. Zákaz a co dál?
6. Legalizace AKD
7. Konec?
8. Americký klub dam dnes
9. Jmenný seznam členek Amerického klubu dam 1865-1948
10. Přílohy
A. Adresa paní a dívek z r. 1863
B. Seznam odborných přednášek v AKD 1865-1899
C. Seznam vycházek, exkurzí a výletů 1865-1895
D. Seznam nemocnic a ústavů navštěvovaných AKD 1865-1884
E. Přehled dětských slavností 1865-1884
F. Přehled Nedělních dýchánků pro dělné ženy a dívky 1901-1913
G. Přehled funkcionářek AKD 1908-1948
H. Přehled činnosti AKD 1865-2012

Jmenný rejstřík
Resumé
Seznam literatury a pramenů
Obrazová příloha

Národní muzeum, Praha 2012, 165 x 230 mm, 347 str., ISBN 978-80-7036-366-9