Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů

Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů
ISBN: 978-80-7480-037-5
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena220,00 Kč
ks
Eva Lukášová, Vendulka Otavská

Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů

Metodika přináší souhrnný pohled na historické prameny, rozšiřující poznání o podobě zámeckého interiéru doby baroka, jeho dispozičním členění, interiérových dekoracích a vnitřním zařízení. Zaměřuje se na možnost využití těchto pramenů a jejich interpretaci v souvislosti s prezentací zámeckých sídel veřejnosti. Je určena především odborným pracovníkům památkové péče, zabývajícím se studiem historického interiéru a interiérovými památkovými instalacemi, pracovníkům památkových objektů zpřístupněných veřejnosti i vlastníkům zámků. Může být pomůckou i pro specialisty, zabývající se dějinami životního stylu aristokracie dotčeného období, i pro odborníky v oblasti historie architektury. Díky svému zaměření na málo dochované interiérové dekorace doby baroka, zejména interiérové textilie, může být také přínosem pro specialisty v oblasti historického textilu a restaurátory.

Obsah:

I. Zámecké sídlo

Úvod - Studium autentického interiéru a jeho interpretace
Jistorická interiérová dispozice zámků a její obraz v současné prezentaci sídel
Dochování barokního interiéru zámeckých sídel
Historické prameny studia aristokratického interiéru
Písemné prameny studia aristokratického interiéru
Ikonografické prameny historického interiéru
Hmotné prameny - historický interiér
Dispozice interiéru barokního zámku
Příklady prostorové dispozice
Prostorové uspořádání a podoby apartmánu
Vztah k soukromí a poroba interiérů
Zařízení a dekorace sálů a apartmánů
Prostory pro personál zámku
Zámecké místnosti a jejich funkce
Závěr - Interpretace historických pramenů a interiérové instalace památkových objektů

II. Zámecké interiéry ve světle historických inventářů

III. Příkladová studie - Aplikace metodického postupu - Veltrusy

IV. Inventář zámku Veltrusy z roku 1776

V. Katalog vybraných textilií

Seznam pramenů a literatury

Resumé

Národní památkový ústav, ústředcní pracoviště, Praha 2015,200 x 240 mm, 168 str., ISBN 978-80-7480-037-5