Česká a československá nouzová papírová platidla (1914-1945)

Česká a československá nouzová papírová platidla (1914-1945)
ISBN: 978-80-7036-434-5
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena555,00 Kč
ks
Zuzana Holečková, Jindřich Holna

Česká a československá nouzová papírová platidla (1914-1945)

ze sbírky Národního muzea


Publikace není pouze o pouhém soupisu numismatického materiálu,ale rovněž snaha o stručné shrnutí problematiky nouzových platidel v širším historickém a peněžně-historickém kontextu. Nouzová platidla,která jsou ve sbírce numismatického oddělení Národního muzea zastoupena,představují poměrně reprezentativní kolekci autentických památek ilustrujících dobu svého vzniku a dokládajících ekonomické,politické,ale i společenské poměry,které u nás panovaly na začátku a v první polovině právě uplynulého století.Z tohoto hlediska si naši pozornost jistě zaslouží.

Obsah:

Předmluva
Úvod
Nouzová platidla, jejich druhy a principy fungování historie používání nouzových platebních prostředků u nás do roku 1914
Nouzové platební prostředky v období 1914-1945
Sbírka českých a československých nouzových platidel z let 1914-1945 ve fondech národního muzea
Sbírka českých a československých papírových nouzovek z let 1914-1945 z numismatických fondů národního muzea v kontextu s přehledem všech doložených nouzových platidel tohoto teritoria a doby

Uspořádání katalogu
Zkratky
Summary
Katalog
Použitá literatura
Další výběrová literatura k problematice

Národní muzeum, Praha 2015, 210 x 300 mm, 280 str., ISBN 978-80-7036-434-5