Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty

Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena280,00 Kč
ks
Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty
Oldřich Tůma, Tomáš Vilímek (eds.)


Kniha představuje zatím poslední výsledek dlouhodobého výzkumného projektu zaměřeného na vývoj a proměny české společnosti v období komunistického režimu. Celkem čtyři studie se vztahují především k poslednímu dvacetiletí existence režimu, tedy k období tzv. normalizace. Příspěvek Lenky Kalinové se věnuje proměnám sociálního postavení a postojům dělnictva v období vrcholné snahy režimu o vybudování sociálního státu v letech 1969–1989.

Obash:

Úvod

Lenka Kalinová: Dělníci v normalizaci: Dělnictvo a sociální stát v Československu. Sociální postavení a postoje dělnictva v 70. a 80. letech
Východiska výzkumu sociálního postavení dělnistva v Československu
Změna regulace a diferenciace pracovních a sociálních příjmů
Sociální postavení, postoje a chování dělnictva za "normalizace"
Závěrečná reflexe

Tomáš Vilímek: Mladoboleslavská Škodovka v období normalizace (1969-1989)
Proměny koncepce výroby osobních automobilů
AZNP v době pražského jara a následné konsolidace (1968-1970)
AZNP v 5. pětiletce (1971-1976) - klid před bouří
AZNP v krizi a náběh vozu Š 742 (105/120) a vývoj v 6. pětiletce
Příprava na nový vůz Favorit 1981-1985
AZNP a pětiletka ve znamení Favorita (1986-1989)
AZNP v zorném poli Státní bezpečnosti (1968-1989)
Závěrem

Květa Jechová: Postavení žen v Československu v období normalizace
Vzdělanost jako východisko emancipace žen
Od ženských povolání k masové zaměstnanosti
Změna postavení ženy v rodině
Ženy ve veřejném prostoru

Milan Otáhal: O vztahu k normalizačnímu vedení

Summary