MISCELLANEOUS

Products
21 … 40 from 46 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Návrat do budoucnosti in stock

390,00 Kč
in stock
Kniha-čítanka představuje českému čtenáři základní současné práce zahraničních autorů, destabilizující konvenční, lineární pojetí času, které má dopad jak na umělecko-historickou metodologii a filozofii, tak na uměleckou tvorbu jako takovou.
UMPRUM, Praha 2019, 284 str., 145 x 215 mm, ISBN 978-80-87989-81-4

Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky in stock

790,00 Kč
in stock
V pořadí již čtvrté, opravené vydání zásadního díla, které v přehledných encyklopedických heslech pojednává jak o všech známých ražbách včetně zahraničních, které u nás obíhaly, tak vysvětluje celou numismatickou terminologii, popisuje jednotlivé mincovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (s přehledem jejich ražeb) a přináší základní biografické údaje o mincmistrech, ale i o numismaticích a medailérech.
Libri, Praha 2016, 312 str., 210 x 270 mm, 978-80-7277-518-7

Antropologie turismu in stock

320,00 Kč
in stock
Antropologie turismu je relativně nová subdisciplína a tematická oblast sociokulturní antropologie, která se postupně etabluje a dynamicky rozvíjí od sedmdesátých let 20. století.
Karolinum, Praha 2019, 218 str., 165 x 235 mm, ISBN 978-80-246-4354-0

Česká republika a diaspora: co bylo a co bude? in stock

270,00 Kč
in stock
Kniha představuje výběr úvah o užitečnosti dialogu mezi akademickou sférou, politikou a nositeli vnější migrace, které s určitou přibližností můžeme zahrnout pod pojem česká diaspora.
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. a Nová Tiskárna Pelhřimoc, rok 2019, rozměr 190 x 220 mm, 309 s., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-88081-24-1

O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské in stock

250,00 Kč
in stock
Nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci, r. 2017, rozměr 145 x 205 mm, 331 s., česky, ISBN 978-80-244-5081-0

Jan Rothmayer - Fotografie in stock

350,00 Kč
in stock
V souvislosti s výstavou Jan Rothmayer: Fotografie, která probíhá od 27. 10. 2016 do 31. 1. 2017 ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov, byla vydána stejnojmenná publikace autorů Jana Mlčocha, Markéty Othové, Martina Poláka a Marie Szadkowské.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2016, 210 x 280 mm, 127 str., ISBN 978-80-87828-24-3

K otázkám typologie tradiční hudby in stock

195,00 Kč
in stock
Sborník referátů ze stejnojmenné mezinárodní konference konané 21.9. - 22.9. 2016 v Praze.
Etnologický ústav AV ČR, Praha 2018, 183 str., 160 x 230 mm, dvojjazyčně - česky a anglicky, ISBN 978-80-88081-20-3

Ada Kale in stock

360,00 Kč
in stock
Ada Kale byl ostrovní exklávou ottomanských Turků na Dunaji na území dnešního Rumunska. V 70. letech byl zatopen při stavbě přehrady Železná vrata.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2017, 238 s., čb., bilingvní česky a anglicky, ISBN 978-80-87989-26-5

Proměny funkce veřejné správy in stock

249,00 Kč
in stock
Kniha se zaměřuje na proměny funkce a mechanismus fungování veřejné správy v podmínkách České republiky s přihlédnutím k obecným tendencím evropského vývoje.
Západočeská univerzita, Plzeň 2017, 150 x 210 mm, 218 str., ISBN 978-80-261-0686-9

Management a hospodaření muzeí in stock

290,00 Kč
in stock
Kniha zkoumá problém řízení a hospodaření muzeí a snaží se ukázat muzeum jako kulturní instituci, která může být analyzována z historického, muzeologického, kulturního, funkčního, sociologického, statistického, ekonomického, manažerského, marketingového i administrativně správního aspektu.
Karolinum, Praha 2018, 244 str., 145 × 205 mm, ISBN 978-80-246-3638-2

Soukromý zájem ve veřejném prostoru in stock

250,00 Kč
in stock
Publikace je zevrubnou studií veřejného prostoru. Jako veřejný prostor přitom autor chápe například i prostor médií, internetu a v zásadě jakýkoli prostor volně přístupný ostatním.
Západočeská univerzita, Plzeň 2017, 190 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-261-0707-1

Slovanské bájesloví in stock

695,00 Kč
in stock
Slovanské bájesloví je významným vydavatelským počinem české bohemistiky a slavistiky. Bájeslovná hesla, stati a slovník umožní zpřístupnit důležitý studijní materiál pro folkloristy, historiky literatury a široce orientované slavisty, publikace je však určena i laické veřejnosti.
Etnologický ústav AV CŘ, Praha 2009, 174 x 350 mm, 511 str., ISBN 978-80-87112-25-0

Věda minulosti dnes in stock

90,00 Kč
in stock
Artefactum, Praha 2017, 110 str., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-86890-12-8

Typografie filmových titulků in stock

450,00 Kč
in stock
Jak vypadala typografie filmových titulků československé produkce? Kdo byli autoři takové typografie? Jak taková typografie vznikala?
UMPRUM, Praha 2016, 185 x 255 mm, 145 str., ISBN 978-80-87989-16-6

Encyklopedie drahých kamenů in stock

499,00 Kč
in stock
Encyklopedie drahých kamenů z pera významného českého gemologa Karla Maříka přináší odborným i laickým čtenářům přehled 189 druhů drahých kamenů, rozdělených do 5 kategorií dle frekvence používání a vzácnosti
Nakladatelství PLOT, Praha 2016, rozměr 160 x 230 mm, 300 s., bar, česky, ISBN 978-80-7428-296-6

Světové protitankové pušky in stock

450,00 Kč
in stock
Kniha se snaží mapovat všechny ve světě zkonstruované a vyrobené protitankové (PT) pušky.
Agentura Pankrác, Praha 2016, 160 x 235 mm, 272 str., ISBN 978-80-86781-32-7

Les a industrializace in stock

230,00 Kč
in stock
Publikace sleduje proměnu vzájemného vztahu dvou na první pohled nesourodých, v mnohém ohledu dokonce protichůdných či zdánlivě konkurenčních jevů – lesa a průmyslu.
Togga, Praha 2015, 163 × 210 mm, 240 str., ISBN 9788074760914

Mozaika ve výtvarném umění in stock

290,00 Kč
in stock
Katalog k výstavě konané 20. listopadu 2015
ART & CRAFT Mozaika, Praha 2016, 210 x 255 mm, 70 str. ISBN 978-80-260-9041-0

Naše příjmení in stock

270,00 Kč
in stock
Agentura Pankrác, Praha 2015 - druhé vydání, rozměr 165 x 235 mm, 229 s.

Druhá příroda / Second Nature in stock

300,00 Kč
in stock