Ďáblický hřbitov. Místo paměti druhého a třetího odboje

Ďáblický hřbitov. Místo paměti druhého a třetího odboje
ISBN: 978-80-88292-96-8
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Michal Louč
Ďáblický hřbitov
Místo paměti druhého a třetího odboje

Ďáblický hřbitov v Praze – významná památka architektonického kubismu a místo silně spojené s historií druhého a třetího odboje – má více než stoletou historii. Publikace, kterou držíte v ruce, se věnuje převážně tamnímu společnému pohřebišti z let 1943–1961. Sem byly tajně ukládány ostatky odpůrců a obětí nacistického a komunistického režimu, např. Alfréd Bartoš a Jiří Potůček z výsadku Silver A, umučený kněz Josef Toufar, politická vězeňkyně Zdena Mašínová, popravený poslanec Stanislav Broj a mnozí další. Paradoxně se tam však nacházejí i někteří představitelé a spolupracovníci těchto režimů nebo kriminální vězni. Na ďáblickém společném pohřebišti, jehož existence měla zůstat veřejnosti navždy utajena, se přestalo pohřbívat právě před šedesáti lety.

Obsah:

Úvod

Prameny
První léta (1912-1939)
Protektorát a doba poválečná (1939-1947)
Komunistická diktatura (1948-1989)
Současnost (1989-2020)
   Nové vyšetřování
   Pietní úprava společného pohřebiště
   Dětský hřbitov z padesátých let
   Pomník obětem druhé světové války a proměny hlavní části hřbitova
Závěr

Přílohy
   Seznam identifikovaných politických vězňů pochovaných na společném pohřebišti
   Další osoby uložené po roce 1948 na společném pohřebišti v Ďáblicích
   Vybrané děti pohřbené po roce 1948 do společných hrobů v Ďáblicích
   Medailonky vybraných osob uložených ve společných hrobech

Obrazová příloha - Dokumenty a fotografie
Poznámky
Seznam pramenů
Jmenný rejstřík

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2021, rozměr 195 x 240 mm, 142 s., čb., česky, ISBN 978-80-88292-96-8