Fenomén Ringhoffer

Fenomén Ringhoffer
ISBN: 978-80-7037-303-3
Availability: in stock
including VAT
your price860,00 Kč
ps
Milan Hlavačka, Miloš Hořejš (eds.)

Fenomén Ringhoffer

Rodina, podnikání, politika

Národní technické muzeum, Praha 2022; druhé, aktualizované vydání, 570 s., rozměr 215x270 mm, barev., česky, English resume, ISBN 978-80-7037-361-3

Kolektivní monografie si klade za cíl připomenout význam podnikatelské rodiny Ringhofferů. Najdete zde počátky podnikání, informace o výrobě železničních vagónů, ale i o pivovarském podnikání nebo proniknutí do automobilového průmyslu. Opomenuta nejsou ani rodinná sídla v Praze, vliv smíchovského podniku na urbanismus Prahy či budování rodinného dominia Kamenice-Štiřín. Je zde i kapitola o konkurenčních podnicích a celkovém ekonomiském prostředí.

Obsah:

Úvodem. PhDr. Miloš Hořejš

Pět generací Ringhofferů
Historická bibliografie o Ringhofferech. PhDr. Václava Horčáková
Ringhofferové: Rodina, podnikání, politika. Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Nobilitace rodiny Ringhofferů. Možnosti a limity sociálního vzestupu.  Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Dokonalá spřízněnost. K rodinné alianci podnikatleských rodin Kleinů a Ringhofferů. doc. PhDr. Petr Popelka
Franz (František) Ringhoffer - zakladatel smíchovské vagonky. Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
František II. Ringhoffer starostou Smíchva (1861-1865). Mgr. Pavel Fabini
Emanuel Ringhoffer (1823-1903) - profesor pražské polytechniky uprostřed národnostních bouří. Mgr. Kamila Mádrová, Ph.D.
Výroba hnacích strojů ve strojírně Ringhoffer a jejich zastoupení ve sbírce NTM. Radko Kynčl
Ringhofferové - podnikání a rodina pohledem dobového tisku. Drobná sonda z fondů Státního oblastního archivu v Praze. Mgr. Andrea Janderová

Ringhofferové v novém ekonomickém prostředí
Ringhofferové a jejich doba. Institucionální rámec (nejen) ringhofferovského podnikání v habsburské monarchii a v Československu. doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D.
Živnostenská banka a Ringhofferovy závody v letech 1918-1938. Příspěvek k poznání vztahu obchodních bank a průmyslu za první republiky. Mgr. Svatopluk Herz
První pozemková reforma u Ringhofferů a jejich sousedů -  nástin porovnání majetkových změn na velkostatcích mezi Prahou a Sázavou. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.

Zaměstnanci a následníci Ringhofferů

Ing. František A. Hering ve službách Ringhofferů. Ing. Pavel Hering, CSc.
Genealogický strom rodiny Ringhofferů. Robert Oppelt
František Martínek - řidičem nejen Tatry u Ringhofferů. Mgr. Patrik Wirkner
Ringhofferovi následníci na Slovensku po roce 1948 (Tatra-Ringhoffer a Slovensko). PhDr. Miroslav Sabol, Ph.D. - PhDr. Ludovít Hallon, DrSc.

Ringhofferové a kolejová vozidla
Vývoj konstrukce železničních vozů firmy Ringhoffer (1852-1945). Ing. Zdeněk Maruna st. - Ing. Zdeněk Maruna ml.
Místní dráha Tábor - Bechyně, první dráha v Rakousko-Uhersku s elektrickým pohonem provozovaná Ringhofferovými vozy. Prof. PhDr. Marcela Efmertová. CSc.
Spolupráce profesorů a žáků pražské Uměleckoprůmyslové školy s firnou Ringhoffer na tvorbě železničních vozů. Mgr. Ludvík Losos
Elektřina kontra uhlí: počátek elektrifikace železničních tratí v Rakousku. Univ. Prof. Dr. Wilhelm Brauneder
Ing. Karel Hrdlička (1888-1979), konstruktér smíchovské vagónky. Ing. Petr Hrdlička, CSc.
Výroba tramvají ve smíchovské továrně Františka Ringhoffera. Mgr. Pavel Fojtík
Železniční vozidla firmy Ringhoffer ve sbírce NTM. Mgr. Petr Kužel
Společnost VÚKV a.s. jako následovník konstrukční kanceláře firmy Ringhoffer. Ing. Zdeněk Malkovský, Ph.D.

Ringhofferové a pivovarnictví
Ringhofferův pivovar ve Velkých Popovicích (1874-1945). PhDr. Eva Wasková
Pivovary firmy Ringhoffer a jejich projektant Václav Wofek. Mgr. Lukáš Beran

Ringhofferové a jejich automobily a letadla
Co předcházelo fúzi Ringhoffer-Tatra? PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Automobily Tatra v letech 1918-1945. Petr Kožíšek
Automobily Tatra mezi šlechtickými zákazníky. PhDr. Miloš Hořejš, Ph.D.
Ringhofferové, vzduchoplavba a výroba letadel. Michal Plavec

Ringhofferové versus konkurence
Vývoj strojírenství v Brně a vznik koncernu První brněnská strojírenská společnost. Srovnání brněnských strojírenských podnikatelů, současníků rodu Ringhofferů. doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.
Konkurenti nebo obchodní partneři? Akcionářský pivovar na Smíchově a firma F. Ringhoffer v době monarchie. Mgr. Martin Minařík
Spor o patenty mezi dědici firmy Ringhoffer-Tatra a.s. a Volkswagen AG. Dipl. Verw. Wis. Halgard Stolte

Ringhofferové na svých sídlech
Vily Ringhofferů na Smíchově. PhDr. Petr Mandažiev, Ph.D. - Mgr. Michal Novotný, Ph.D.
Zámek Kamenice jako venkovské sídlo Ringhofferů. Mgr. Jakub Krček - Ing. arch. Jan Pešta
Ringhofferové v regionu velkých Popovic v kontextu obecného fenoménu rekreačních ("venkovských") aktivit buržoazních elit v 19. a na počátku 20. století. PhDr. Jan Hájek, CSc. - Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Ringhofferové a urbanismus města Smíchova. Mgr. Michal Novotný, Ph.D.

Texty Emanula Ringhoffera k dějinám rodiny, firmy, pivovaru
Historický vývoj domény
Historie rodiny Ringhofferů
Historie pivovaru ve Velkých Popovicích

Summary

Obsáhlá kolektivní monografie shrnuje pohled předních odborníků na historii a činnost významné podnikatelské rodiny Ringhofferů, která spoluvytvářela nejen dějiny Prahy a českých zemí, ale i celé habsburské monarchie. Rod ovlivnil nejen průmysl, ale i politiku, krajinu a umění své doby. Skoro 40 odborných příspěvků je v plné šíři věnováno původu a počátkům podnikání rodiny, výrobě železničních vagonů, pivovarskému podnikání i průnikům rodiny do automobilového průmyslu. Stranou nezůstala rodinná sídla v Praze a vliv smíchovského podniku na urbanismus města, ani sídla a majetek v ringhofferském dominiu Kamenice-Štiřín. Nalezneme zde i kapitoly o ekonomickém dobovém prostředí, konkurenci, sociálním programu pro zaměstnance a politických či vědeckých aktivitách členů rodiny.


Národní technické muzeum, Praha 2019, rozměr 215 x 265 mm, 571 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-303-3