HISTORY

Products
121 … 140 from 365 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Jak se u nás podvádělo: Za monarchie i za republiky in stock

420,00 Kč
in stock
Podvod je delikt, jehož definice existovala ve všech moderních právních systémech a zůstává určený až do dnešní doby.
Univerzita Pardubice, Pardubice 2019, 446 str., 145 x 210 mm, ISBN 978-80-7560-262-6

Protoindustriální společnost in stock

370,00 Kč
in stock
Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století.
Univerzita Pardubice, Pardubice 2019, 393 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-7560-261-9

Křesťanský zápas o českou věc in stock

328,00 Kč
in stock
V malé obci Franken se stalo něco, co bylo do té doby nemyslitelné. V neděli v místním kostele se ve výroční den komunistického puče v únoru 1948 odehrála zcela neuvěřitelná věc: kostel byl plný českých exulantů ze všech koutů západní Evropy i z Ameriky.
Argo, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 352 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-88292-54-8

Ženy s kufříkem a nadějí in stock

420,00 Kč
in stock
Porodní bába byla od nepaměti součástí místní kolektivní paměti – byla vnímána jako inventář obce, podobně jako farář, učitel, starosta ...
Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, rozměr 145 x 200 mm, 488 s., česky, ISBN 978-80-246-4475-2

České století motorismu I. in stock

250,00 Kč
in stock
Kolektiv autorů si vytkl za cíl podívat se na automobil úhlem pohledu kulturních dějin.
Nakladatelství Karolinum Praha 2019, rozměr 165 x 235 mm, 12 s., čb, česky, ISBN 978-80-246-4507-0

Památky, příroda, život 51/2019 in stock

240,00 Kč
in stock
Ročenka Oblastního muzea v Chomutově.
Oblastní muzeum v Chomutově, r. 2019, rozměr 148 x 210 mm, 126 s., bar., u každého textu německé resumé, ISSN 0231-5076, ISBN 978-80-87898-21-5

Společenská role módy po vzniku Československé republiky in stock price promotion

250,00 Kč
in stock price promotion
Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze ve spolupráci s knihovnou AV ČR 27. září 2018
Národní památkový ústav, Praha 2019, 128 str., 200 x 240 mm, ISBN 978-80-7480-131-0

Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 in stock

400,00 Kč
in stock
Německá invaze do Polska (tzv. zářijová kampaň), která byla zahájena 1. září 1939 a na níž se podílel Sovětský svaz, měla za následek rozdělení původního polského území mezi Německo a Sovětský svaz (a zprostředkovaně Litvu a Slovensko).
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 144 str., 235 x 300 mm, ISBN 978-80-88292-37-1

Kde život náš je v půli se svou poutí in stock

320,00 Kč
in stock
„Kde život náš je v půli se svou poutí“ je úvodním veršem z Pekla Danteho Božské komedie, název se tak již v úvodu staví do trpkého kontrastu k československé realitě 50. let.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, 160 str., 135 x 185 mm, ISBN 978-80-246-3200-1

S nadějí za oceán in stock

173,00 Kč
in stock
Druhý svazek disertačních prací Filozofické fakulty Západčeské univerzity v Plzni
Západočeská univerzita Plzeň, r. 2019, rozměr 148 x 210 mm, 195 s., česky, ISBN 978-80-261-0843-6

Metternich a německá otázka v letech 1840-1848 in stock

173,00 Kč
in stock
První svazek nové řady disertačních prací Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.
Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 2019, rozměr 148 x 210 mm, 194 s., česky, ISBN 978-80-261-0831-3

Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni in stock

540,00 Kč
in stock
Soupis představuje tisky 16. století ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni. Kniha přináší podrobné záznamy 164 tisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2013, 326 str., ISBN 987-80-7247-096-9

Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni in stock

640,00 Kč
in stock
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2018, 460 str., ISBN 978-80-7247-136-2

Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy upon request

390,00 Kč
upon request
Studium středověkého a novověkého vojenství, konfliktů a polních opevnění je v několika posledních desetiletích jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů v Čechách. Předkládaná monografie shrnuje převážně novější výzkumy téměř dvou desítek badatelů a je zaměřena na období novověku.
Togga, Praha 2018, 160x 210 mm, 304 str., ISBN 978-80-7476-155-3

Nervová vlákna diktatury in stock

340,00 Kč
in stock
Monografie na základě rozsáhlého výzkumu v regionálních archivech sleduje nastolení, upevnění a proměny diktatury Komunistické strany Československa na příkladu čtyř krajských a osmi okresních stranických organizací na území českých zemí.
Karolinum a Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 304 str., 165 x 235 mm, ISBN 978-80-246-4333-5

Pozor, ještě není vyhráno in stock

395,00 Kč
in stock
V této doprovodné publikaci k výstavě Pozor, ještě není vyhráno, naleznete soubor plakátů z období sametové revoluce. Kniha vychází u příležitosti 30. výročí událostí, které vedly k pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2019, 200 str., 220 x 220 mm, ISBN 978-80-87828-49-6

Věrnost a zrada v ohroženém městě in stock

447,00 Kč
in stock
Od samého počátku rebelie, jež se rozhořela v polovině roku 1618, považovali reprezentanti vzbouřených českých evangelických stavů strategicky položené a dobře opevněné České Budějovice za mocnou překážku prosazování svého politického programu.
Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2019, 344 str., 160 x 235 mm, ISBN 978-80-7286-338-9

Na cestě k ”výborně zřízenému knihkupectví” in stock

425,00 Kč
in stock
Kniha a knižní trh se staly hybatelem i zrcadlem obrovských proměn, jimiž procházela habsburská monarchie od nástupu Marie Terezie až do revolučního roku 1848.
Academia, Praha 2019, 385 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-200-3054-2

Jan Lucemburský in stock

300,00 Kč
in stock
Publikace přináší příspěvky předních českých a polských historiků umění a historiků, věnujících se rozličným oblastem umění a kultury v době vlády Jana Lucemburského, s důrazem na oblast Moravy a českého Slezska.
Ostravská univerzita, Ostrava 2015, rozměr 170 x 240 mm, 380 s., česky, polsky, ISBN 978-80-7464-108-4

Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848 in stock

359,00 Kč
in stock
Publikace představuje sondu do problematiky nobilitací nové šlechty (1848-1918).
Ostravská univerzita, Ostrava 2017, rozměr 175 x 245 mm, 231 s., bar., česky, příloha německy, ISBN 978-80-7464-501-3