HISTORIE

Produkty
61 … 80 z 296 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Narození dítěte v lidovém prostředí a rituální vliv obřadní textilie - koutní plachty skladem

250,00 Kč
skladem
Tématem publikace je narození dítěte v lidovém prostředí a koutní plachta v Čechách a na Moravě od 18. století do 19. století.
Národní muzeum, Praha 2014, 173 str., 205 x 245 mm, 978-80-7036-426-0

Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti (z dějin opevnění Terezína v 19. století) skladem

360,00 Kč
skladem
Kniha zachycuje dosud nejméně zmapované období historie pevnosti Terezín, a sice její vývoj v 19. století.
Národní muzeum, Praha 2016, rozměr 250 x 285 mm, 305 s., česky, ISBN 978-80-7036-501-4

Móda v kruhu času skladem

399,00 Kč
skladem
Retro je dnes v módě. Co vše je ale v módě retro? Výpravná publikace k tomuto tématu přistupuje poněkud netradičně a ukazuje věčné návraty módy, které se zdaleka neomezují pouze na poslední půlstoletí, tj. na dobu, která s pojmem retro běžně spojována.
Grada, Praha 2016, 208 str., 160 x 240 mm, ISBN 978-80-271-0185-6

Život kadeta skladem

295,00 Kč
skladem
Historie nové pražské kadetky, jak ji popsal jeden z prvních absolventů - František Marvan
Nakladatelství Koťátko, Praha 2016, rozměr 180 x 180 mm, 131 s., čb., česky, ISBN 978-80-270-0810-0

České země v letech 1620–1705 skladem

390,00 Kč
skladem
Syntetické zpracování pobělohorského období představí jednu z nejdramatičtějších epoch českých dějin. Na jejím počátku stály radikální proměny českých zemí po porážce stavovského povstání, které navíc doprovázelo násilí třicetileté války.
Libri, Praha 2016, 145 x 205 mm, 405 str., ISBN 978-80-7277-553-8

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích IV. díl 1. svazek skladem

250,00 Kč
skladem
Libri, Praha 2016, 145 x 205 mm, 222 str., ISBN 978-80-7277-545-3

Hradní fotoarchiv 1918-1933 dočasně nedostupné

90,00 Kč
dočasně nedostupné
Hradní fotoarchív 1918-1933 je publikace, která představuje stejnojmenný fotografický fond od jeho vzniku až po současné odborné zpracování a zpřístupnění v Archivu Národního muzea.
Národní muzeum, Praha 2008, 240 x 285 mm, 191 str., česky a anglicky, ISBN 978-80-7036-266-2

Americký klub dam skladem

280,00 Kč
skladem
Publikace seznamuje s historií Amerického klubu dam, který byl založen v roce 1865 v Praze.
Národní muzeum, Praha 2012, 165 x 230 mm, 347 str., ISBN 978-80-7036-366-9

Maršál Radecký. Od vojevůdce k pomníku. skladem

295,00 Kč
skladem
Jubilejní sborník u příležitosti 250 let narození Jana Josefa Václava Radeckého z Radče v Třebnici u Sedlčan 1766-2016
Spolek Radecký s podporou Ministerstva kultury, Praha 2016, rozměr 175 x 250 mm, 140 s., barevná příloha, česky, ISBN 978-80-88073-14-7

Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století skladem

399,00 Kč
skladem
Odborná práce Martina Musíllka vychází z podrobného průzkumu nejstarších dochovaných knih Starého Města pražského.
Nakladatelství Casablanca, Praha 2015, rozměr 210 x 270 mm, 360 s., bar., česky, ISBN 9788087292297

Mezi textem a textiliemi skladem

250,00 Kč
skladem
Kniha přináší nové, interdisciplinárně ukotvené, interpretace textů a předmětů hmotné kultury spjatých s generací dědiců Františka Antonína Šporka, v pozadí jejichž vzniku a oběhu často stály procesy kulturních přenosů a dárcovské vazby (jako patronace či směna).
Scriptorium, Praha 2016, 150 x 210 mm, 328 str., ISBN 978-80-88013-33-4

Z poddaného šlechticem skladem

340,00 Kč
skladem
Z poddaného šlechticem – tak lze stručně opsat životní příběh Jiřího Albrechta Zbudovského z Rovné Hory (*1604), kteý se z poddanských poměrů přes vrchnostenskou službu vyšvihl až na erbovního měšťana pražské Malé Strany a úředníka desk zemských.
Scriptorium, Praha 2016, 120 x 170 mm, 364 str., ISBN 978-80-88013-21-1

Most do budoucnosti skladem

360,00 Kč
skladem
V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století bylo kvůli povrchové těžbě uhlí zlikvidováno jedno z nejcennějších historických měst severních Čech.
Karolinum, Praha 2016, 166 × 235 mm, 290 str., ISBN: 978-80-246-3332-9

Královéhradecká pevnost skladem

180,00 Kč
skladem
Publikace připomíná výročí 250 let od zahájení stavby královéhradecké pevnosti i 150 let od prusko-rakouské války roku 1866, která výrazně ovlivnila dějiny celé střední Evropy.
Muzeum východních Čech, Hradec Králové, r. 2015, rozměr 210 x 210 mm, 48 s., bar., česky, německé resumé, ISBN 978-80-87686-09-6

Hurá do školy! ... v Hradci Králové skladem

290,00 Kč
skladem
Historie předškolního a školního vzdělávání v Hradci Králové od třicátých let 19. století do poloviny 20. století.
Muzeum východních Čech v Hradci Kráklové, r. 2015, 210 x 210 mm, 129 s., bar, česky, německé, anglické a francouzské resumé, ISBN 978-8-87686-08-9

Historici, historiografie a dějepis skladem

400,00 Kč
skladem
Publikace přináší devatenáct studií, v nichž autor analyzoval problémy moderní české a částečně též světové historiografie v širokém časovém záběru od počátku 19. až na práh 21. století.
Karolinum, Praha 2016, 145 x 205 mm, 486 str., ISBN: 978-80-246-3276-6

Zámek s vůní benzínu skladem

450,00 Kč
skladem
Spojení šlechty a automobilu nám okamžitě evokuje největší myslitelný luxus na čtyřech kolech. Co ale skutečně víme o minulosti tohoto vztahu?
Mladá fronta, Národní památkový ústav a Národní technické muzeum r.2015, rozměr 290 x 230 mm, 280 s., bar., ISBN 978-80-204-3930-7

Sousedství na hranici skladem

295,00 Kč
skladem
Kniha mapuje dění na Bruntálsku v letech 1938-1946
Muzeum v Bruntále 2015, rozměr 180 x 260 mm, 135 s., převážně čb., ISBN 978-80-87038-24-6

Slované skladem

319,00 Kč
skladem
Nakladatelství LIBRI, Praha 2015, rozměr 145 x 205 mm, 311 s., česky

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 skladem

360,00 Kč
skladem
Nakladatelství Karolinum, Praha, 2015, 235 x 165 mm, 346 str., bar. obr. příloha