HISTORY

Products
61 … 80 from 365 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Středověké rukopisy v českých zemích in stock

396,00 Kč
in stock
Kodikologie je pomocná věda historická zabývající se literárními (neúředními) rukopisy, a to jak jejich materiální stránkou, tak jejich vznikem, funkcí a užíváním.
Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Praha 2018, 170 x 240 mm, 189 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88013-75-4

Firma Štěpař, Hanák a spol. in stock

220,00 Kč
in stock
Publikace nastiňuje vývoj firmy Štěpař, Hanák a spol. v letech 1925 až 1932. V roce 1927 se stala zástupcem firmy Ariel Works Ltd. pro Československo, a tím i výhradním dovozcem motocyklů značky Ariel do Československé republiky.
Národní technické muzeum, Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 80 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-354-5

Vavříny s vůní benzínu in stock

550,00 Kč
in stock
Meziválečný československý automobilový sport
Národní technické muzeum, Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 166 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-341-5

Dějiny zemí Koruny české v datech / I. díl in stock

660,00 Kč
in stock
Od roku 1998 vyšlo již páté vydání příručky historika a vysokoškolského pedagoga doc. PhDr. Františka Čapky, aktualizované a revidované, doplněné o desetiletí 2010–2019, tentokrát ve dvou dílech.
Nakladatelství Libri, Praha 2021, rozměr 145 x 205 mm, 613 s., čb., česky, ISBN 978-80-7277-589-7

Žena za socialismu in stock

450,00 Kč
in stock
Kniha je překladem původní sociologické monografie z roku 1974, která analyzovala stav rovnoprávnosti žen v Československu ve srovnání se stavem v Německé spolkové republice.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2021, rozměr 148 x 250 mm, 262 s., ISBN 978-80-246-5005-0

Premonstráti in stock

399,00 Kč
in stock
V roce 1120/1121 založil Norbert z Xantenu v Prémontré první společenství premonstrátů a položil tím základní kámen řádu, který se později stal jedním z nejvýznamnějších a největších římsko-katolických kanovnických řádů
Nakladatelství PLOT, Praha 2020, rozměr 148 x 210 mm, čb., 224 s., ISBN 978-80-7428-385-7


Příběh zapomenutého obrazu – Cerekvice nad Bystřicí v roce 1866 in stock

110,00 Kč
in stock
Garda města Hradec Králové, r. 2021, rozměr 148 x 210 mm, 20 s., bar., česky, ISBN 978-80-907433-7-3

Velké dny hradecké pevnosti za války 1866 in stock

590,00 Kč
in stock
Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, r. 2021, rozměr 160  x 240 mm, 703 s., čb., česky, ISBN 978-80-7465-479-4

... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... in stock

495,00 Kč
in stock
Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z.s., Hradec Králové r. 2021, rozměr 225x265 mm, 186 s., bar., česky.,  německé a lužickosrbské resumé, ISBN 978-80-907433-5-9

Dekorace k rakousko-prusko-italské válce in stock

390,00 Kč
in stock
Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z.s., Hradec Králové 2021, rozměr 215 x 305 mm., 162 s., bar., česky s německým resumé, ISBN 978-80-907433-6-6

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku in stock

350,00 Kč
in stock
Publikace je věnována šlechtickým stoupencům historické jednoty bratrské v době 16. a první poloviny 17. století.
Scriptorium a Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 180 x 250 mm, 416 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7649-016-1

Československo a Svatý stolec II/2.1. in stock

499,00 Kč
in stock
Masarykův  ústav a Archive AV ČR, v.v.i. , Praha 2022, 411 s., česky, ISBN 978-80-88304-70-8,

Telč a jezuité in stock

375,00 Kč
in stock
Publikace je jedním z výstupů stejnojmenného projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Autoři v ní chtějí předestřít dějiny domu třetí probace Tovaryšstva Ježíšova v Telči, založeného v polovině 17. století, v širokém kontextu.
Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 160 x 230 mm, 353 s., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7286-363-1

Cizí páni na české půdě in stock

460,00 Kč
in stock
Kniha se věnuje vztahům zahraničních majitelů půdy a československého státu v období mezi oběma světovými válkami
Agentura Pankrác, Praha 2021, rozměr 165 x 240 mm, 272 s., čb., česky, ISBN 978-80-86781-43-3

František Hoffmann: Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu in stock

340,00 Kč
in stock
Vlastní vzpomínky Františka Hoffmanna, významného českého historika, archiváře a kodikologa.
NLN, Masarykův ústav a archiv, Moravský zemský archiv v Brně, 2020, rozměr 160 x 240 mm, 318 s., čb., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-88304-51-7

1620. Cesta na Horu in stock

250,00 Kč
in stock
Katalog výstavy v Národním muzeu představuje zejména situaci Českého království od vlády Rudolfa II. do konce třicetileté války...
Národní muzeum, Praha 2020, rozměr 250 x 260 mm, 152 s., bar., bilingvně česky - anglicky, ISBN 978-80-7036-647-9

Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni in stock

435,00 Kč
in stock
V publikaci jsou představeny tzv. rukopisné zlomky, jež byly častým předmětem sběratelského zájmu koncem 19. a začátkem 20. století.
Západočeské muzeum v Plzni, 2020, rozměr 180 x 255 mm, 107 s., bar., česky - latinsky, ISBN 978-80-7247-171-3

Volby v Praze in stock

250,00 Kč
in stock
Kniha představuje Prahu a pražské volební arény jako heterogenní prostor, v němž se podle historiků a politologů střetávaly různé názorové směry a ideologie a volební klání se odehrávala nejen v radničních zdech, ale i ve veřejném prostoru, na univerzitách nebo na půdě akciových společností.
NLN, Masarykův ústav AV ČR a CEVRO Institut, Praha 2020, rozměr 155 x 230 mm, 206 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88304-41-8

Válka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost in stock

280,00 Kč
in stock
Vyhrocená, vypjatě dramatická a mnohdy se s evropským vývojem zcela míjející povaha českých dějin byla určována velmi často válkami a revolucemi. Revoluční a s ní propojené válečné zkušenosti se podílely zcela podstatně na formování a výkladu českých dějin.
Historický ústav AV ČR, Praha 2021, rozměr 150 x 315 mm, 242 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7286-372-3

Dvě duhy nad popravištěm in stock

435,00 Kč
in stock
Osudy rodiny Kutnaurových, spojené se Šimonem Sušickým a Janem Kutnaurem ze Sonnenštejna, dvěma měšťany popravenými při staroměstské exekuci 21. 6. 1621.
Muzeum hl. města Prahy, 2021, rozměr 220 x 220 mm, 160 s., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-87828-56-4