HISTORY

Products
1 … 20 from 365 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Toalety, nočníky a jiné souvislosti in stock

950,00 Kč
in stock
Obsáhlá kniha o historii a vývoji toalet s přesahem do environmentálních témat, současných a budoucích trendech i rizicích, včetně velkého katalogu sbírkových předmětů Muzea historických nočníků a toalet.
Muzeum historických nočníků a toalet, Praha 2023, rozměr 240 x 260 mm, 208 s., bar., česky, ISBN 978-80-907634-2-5

Praha 15. století in stock

340,00 Kč
in stock
Dějiny Prahy 15. století jsou dějinami konfliktů a tyto konflikty zásadním způsobem ovlivňovaly život většiny obyvatel Starého a Nového Města pražského.
Karolinum, Praha 2023,rozměr 14,5 x 20,5 cm, počet stran 306, česky, ISBN 978-80-246-5710-3

Čapkova Strž v obrazech. Proměny spisovatelova venkovského domu in stock

250,00 Kč
in stock
Nakladatelství Pražské příběhy, 2021, rozměr 17 x 21 cm, počet stran 99, česky, ISBN 978-80-908412-0-8

Novináři ve stranické linii: Řízení regionálního tisku v Československu v letech 1948–1956 na příkladu libereckého regionu in stock

330,00 Kč
in stock
Monografie sleduje řízení regionálního tisku v ustavujícím období diktatury KSČ v Československu.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 14 x 20,5 cm, počet stran 274, česky, ISBN 978-80-246-4975-7

Husité na Žižkově: Pomíjivá paměť pražské periferie in stock

599,00 Kč
in stock
Barvitý příběh kulturních, sociálních, stavebních, politických i ideologických proměn Žižkova líčí oblíbený historik s charakteristickou vypravěčskou brilancí.
Paseka, Praha 2023, rozměr 17 x 24 cm, počet stran 414, česky, ISBN 978-80-7637-412-6

Habsburská šlechta in stock

2 200,00 Kč
in stock
Šlechta představovala po staletí tradiční vedoucí vrstvu evropské společnosti a ve starší době byla s příslušností k tomuto stavu spojena i významná privilegia v politické, hospodářské a společenské oblasti.
Nakladatelství Pankrác, Praha 2023, rozměr 210 x 297 mm, počet stran 895, česky, ISBN 978-80-86781-44-0

Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948–1964 v českých zemích a v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku in stock

449,00 Kč
in stock
Jak se stali z dříve respektovaných teologů, filozofů a učitelů špioni Vatikánu a velezrádci?
Ústav pro studium totalitních režimů, Ostravská univerzita, 2023, rozměr 155 x 245 mm., 1.vydání, váz., 556 s., ISBN (ÚSTR): 978-80-7516-029-4, ISBN (OU): 978-80-7599-372-4

Nacistická germanizační a osidlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava in stock

470,00 Kč
in stock
Nakladatelství Karolinum, Praha 2023, rozměr 140 x 200 mm, 432 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-5502-4

Česká literatura v čase modernismu in stock

395,00 Kč
in stock
Publikace představuje v chronologické posloupnosti klíčové momenty tohoto zlatého období české literatury, střídající se programy, osobnosti i významná díla.
Nakladatelství Pankrác, Praha 2023, rozměr 165 x 240 mm, 380 s., česky, ISBN 978-80-86781-45-7

Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách in stock

190,00 Kč
in stock
Nakladatelství Pankrác, Praha 2003, rozměr 165 x 240 mm, 257 s., česky, ISBN 80-902873-7-9

Zahrada po ní zůstala aneb Konec střední Evropy in stock

485,00 Kč
in stock
Baronka Sidonie Nádherná (1885–1950) patří k výrazným osobnostem evropského kulturního života první poloviny 20. století. Dlouholetá korespondence ji spojovala s básníkem Rainerem Mariou Rilkem, čtvrtstoletí intenzivního citového vztahu se spisovatelem Karlem Krausem, láska k přírodě a dějinám umění s Annou Masarykovou… Objevem posledních let je její korespondence s českým historikem umění a památkářem Václavem Wagnerem (1894–1962).
Academia, Praha 2023, rozměr 14 x 20,5 cm, počet stran 344, česky, ISBN 978-80-200-3340-6

Husitská revoluce I in stock

590,00 Kč
in stock
Třetí, přepracované a doplněné vydání Husitské revoluce uznávaného medievisty Františka Šmahela se do rukou čtenářů dostává ve dvou svazcích a v nové grafické podobě.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 17,5 x 24,5 cm, počet stran 861, česky, ISBN 978-80-246-5175-0

Vzlety a pády in stock

440,00 Kč
in stock
Monografie Lenky Krátké představuje fungování Československých aerolinií napříč několika desetiletími, od jejich založení v éře první republiky (1923) až do prvního roku existence samostatné České republiky (1993).
Karolinum, Praha 2023, rozměr 13,5 x 23,5 cm, počet stran 508, česky, ISBN 978-80-246-4143-0

The Mining Towns of the Bohemians Ore Mountains in stock

550,00 Kč
in stock
Kniha nabízí shrnutí sociálních, hospodářských a kulturních aspektů těžby kovů v českém Krušnohoří. Jednotlivé kapitoly se věnují vzniku a vývoji horních měst od 14. do 16. století.
Karolinum, Praha 2023, rozměry 20 x 26 cm, počet stran 199, anglicky, ISBN 978-80-246-4144-7

Národní výbor(y) a vznik Československa 1916–1918 in stock

500,00 Kč
in stock
Český národ prožil ve svých moderních dějinách řadu převratných událostí. Jednu z nejvýznamnějších představuje rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa na sklonku první světové války.
Historický ústav / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2022, rozměry 16,2 x 23,5 cm, počet stran 341, česky, ISBN 978-80-7286-409-6

Emil Holub in stock

350,00 Kč
in stock
Kniha věnovaná českému cestovateli dr. Emilu Holubovi se soustředí na čtyři základní témata. Umožňují pochopit Holubův význam v současném světě a zároveň se dotknout některých obecnějších, aktuálních otázek, souvisejících mimo jiné s prezentací etnografických a uměleckých sbírek, s diskusí o dekolonizaci muzeí, nebo s procesem utváření národní identity.
Ústav dějin umění AV ČR, 2023, rozměr 14 x 24,5 cm, počet stran 142, česky, ISBN 978-80-88283-81-2

Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě in stock

517,00 Kč
in stock
Publikace přináší analýzu landfrýdů jako jednoho ze základních pramenů zemského práva na Moravě v období od konce 14. do začátku 17. století.
Scriptorium, 2023, rozměr 18 x 25 cm, poče stran 462, česky, ISBN 978-80-7649-043-7

Moravský advokát a politik Fritz Plachky (1836–1928): Mezi slávou a zatracením, rakušanstvím a němectvím in stock

299,00 Kč
in stock
Monografie přibližuje život a veřejné aktivity Friedricha (Fritze) Plachkého, Slezana původem z rodiny německojazyčné inteligence, který se od konce 60. let 19. století do počátku 20. století významně zapsal především do života Hranic, střediska Moravské brány.
Pavel Mervart, 2022, rozměr 12 x 20 cm, počet stran 239, česky, ISBN 978-80-7465-561-6

Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu in stock

400,00 Kč
in stock
Kniha Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu, kterou vydal spolek Fiducia v květnu 2023 na výročí 150. let od jeho narození, se věnuje životním osudům Jana Prokeše, iniciátora vzniku Velké Ostravy a jedné z nejvýznamnějších politických figur Ostravy.
Feducia, 2023, rozměry 16,5 x 23 cm, počet stran 411, ISBN 978-80-907934-5-3

Josef Škorpil (1856-1931) : příběh plzeňského muzejníka a jedné muzejní sbírky in stock

1 090,00 Kč
in stock
Přestože se titul knihy soustřeďuje na jméno architekta a zakladatele plzeňského uměleckoprůmyslového muzea Josefa Škorpila, pojednává obsah knihy o historii a podmínkách vzniku muzea, jeho rozvoje a budování v devatenáctém a na počátku dvacátého století, osudy hlavního hrdiny jsou líčeny na pozadí celého muzejního příběhu.
Západočeské muzeum v Plzni, 2022, rozměry 23x26,5 cm, počet stran 283, česky, ISBN 978-80-7247-203-1