HISTORY

Products
21 … 40 from 365 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Úvod do studia historie in stock

380,00 Kč
in stock
Úvod do studia historie předkládá vhled do vybraných problémů reflektujících současný stav především české a euroatlantické historiografie 21. století.
Karolinum, Praha 2023, rozměr 16,5x23,5 cm, počet stran 432, česky, ISBN 978-80-246-5476-8

Modrá krev v občanském století. in stock

399,00 Kč
in stock
Což se podívat na několik prvních desetiletí 19. století poněkud jinak? Pohledem mladších šlechtických sourozenců, kteří v hledáčku historiků stávali zpravidla ve stínu svých starších bratří?
Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 15x21 cm, počet stran 292, česky, ISBN 978-80-7560-440-8

Vzpomínky na starou moravskou Ostravu to 7 days

419,00 Kč
to 7 days
Paměti Ing. Jana Kubly (1859–1940) mají ambici oslovit široké spektrum čtenářů. Odborné veřejnosti se zájmem o dějiny Ostravy a okolí nabízejí mnoho nových informací o lokálních událostech a osobnostech, laickou veřejnost pak jistě zaujme poutavé vyprávění zaměřené především na všednodenní vývoj, zcela jistě pak i četné pasáže v ostravském dialektu a pak také fotografie srovnávající podobu Ostravu před mnoha lety a nyní.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha-Ostrava 2022, počet stran 341, česky, ISBN 978-80-7422-907-7

Škola a válka: branná výchova v české škole in stock

490,00 Kč
in stock
Kniha představuje historii školního předmětu „branná výchova“ v jeho komplexnosti: v povědomí široké veřejnosti dosud přetrvává vzpomínka na socialistické pojetí branné výchovy, poprvé se však tento předmět objevuje již za první republiky v souvislosti s ohrožením republiky ze strany nacistického Německa, kořeny navíc můžeme nalézt již za monarchie.
Nakladatel Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského, Praha 2021, počet stran 219, česky, ISBN 978-80-86935-56-0

Šlechta v oblacích. Balony a vzducholodě 1790 - 1914 in stock

390,00 Kč
in stock
Čenáři se mohou blíže seznámit s životy hraběte Jáchyma ze Šternberka, vojevůdce hraběte Josefa Václava Radeckého z Radče, arcivévody Leopolda Salvátora, hraběte Mikuláše Des Fours-Walderode a svobodného pána Franze Adolpha von Berlepsche.
Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 223 x 233 mm, 201 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-375-0

Plaský mlýn a pivovar. Průvodce stavbami a dějinami bývalého kláštera in stock

360,00 Kč
in stock
Publikace tak není jen přehledem historie objektů: představuje také objevy učiněné na základě archeologických a speleologických výzkumů a bádání o historii objektů a minulých renovacích.
Národní technické muzeum, Praha, 2022, rozměr 165 x 245 mm, 210 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-378-1


Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599–1783 in stock

590,00 Kč
in stock
Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599–1783
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměry 16,5 × 24 cm, počet stran 570, česky, ISBN 978-80-246-5117-0

Anatomie komunismu: Skutečný příběh jedné rodiny in stock

490,00 Kč
in stock
Anatomie komunismu: Skutečný příběh jedné rodiny
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 17,5 × 24 cm, počet stran 456, česky, ISBN 978-80-246-5171-2


Nosili žluté výložky. in stock

490,00 Kč
in stock
Historie jezdectva československé armády mezi světovými válkami.
Nakladatelství Fortbooks, Červený Kostelec 2022, rozměr 180 x 255 mm, čb., česky, ISBN 978-80-907986-3-2

Automobilizmus na Slovensku v prvej polovici 20. storočia in stock

250,00 Kč
in stock
Prvá polovica 20. storočia predstavuje z pohľadu vývoja automobilizmu veľmi dynamické obdobie.
Karolinum, rok 2022, počet stran: 164, jazyk slovenština, ISBN 978-80-246-5441-6

Vývoj odívání v pravěku a starověku in stock

750,00 Kč
in stock
Kniha Jarmily Navrátilové přístupnou formou přibližuje vývoj odívání v nejstarších dobách.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 297 x 210 mm, 622 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4563-6

Dějiny zemí Koruny české v datech/ II. díl in stock

550,00 Kč
in stock
Nakladatelství Libri, Praha 2022, rozměr 145 x 205 mm, 500 s., čb., česky, ISBN 978-80-7277-595-8

Středověká knihovna Starého Města pražského in stock

590,00 Kč
in stock
Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 456 s., váz., ISBN 978-80-7050-767-4

Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily in stock

350,00 Kč
in stock
Kniha je katalogem stejnojmenné výstavy, pořádané v prosinci 2021 a lednu 2022.
Národní knihovna České republiky, Praha 2022, rozměr 210 x 297 mm, 271 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7050-768-1

Německá říše zasahuje: úřady, spolky, instituce a čeští Němci 1918–1938 in stock

200,00 Kč
in stock
Západočeská univerzita v Plzni, rok 2021, rozměr 145 x 200 mm, 233 s., česky s německým resumé, ISBN 978-80-261-1005-7

Vzpomínky ze zajetí in stock

228,00 Kč
in stock
Vzpomínky české vojenského duchovního z 1. světové války
Západočeská univerzita v Plzni, rok 2022, rozmě r148 x 210 mm, 451 s., česky, ISBN 978-80-261-1111-5

Generál jízdy Vilém, princ ze Schaumburg-Lippe in stock

90,00 Kč
in stock
Vydáno u příležitosti 100. výročí úmrtí majitele náchodského panství a prvního protektora  „Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z r. 1866 v Čechách".
Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Hradec Králové 2006, 165x230 mm, 27 s., čb., česky,
ISBN 80-239-6938-2

Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě in stock

520,00 Kč
in stock
Publikace mapuje knižní bohatství nejvýznamnějšího českého ženského kláštera.
Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 611 s., brož., ISBN 978-80-7050-751

Jsem svobodný… in stock

280,00 Kč
in stock
Předkládaná edice se snaží zpřístupnit veřejnosti korespondenci, kterou Náprstek  udržoval se svými blízkými.
Národní muzeum, Praha 2017, rozměr 165 x 235 mm, 400 s., česky s německým a anglickým resumé, čb. s barevnou přílohou, ISBN 978-80-7036-540-3

Eska je hezká in stock

690,00 Kč
in stock
Kniha, vydaná ke stejnojmenné výstavě v Galerii výtvarného umění v Chebu zachycuje vznik a vývoj firmy od jejího vzniku v roce 1892 až do hořkého konce v roce 2006.
Galerie výtvarného umění v Chebu, r. 2022, rozměr 230 x 240 mm, 143 s., bar., česky, ISBN 978-80-87395-53-0