HISTORIE

Produkty
21 … 40 z 305 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Rod Pernštejnů za přemyslovských a lucemburských králů skladem

270,00 Kč
skladem
Začneme-li moderní českou historiografií, František Palacký věnoval v pátém svazku Dějin Vilémovi z Pernštejna (1438-1521) studii sice nevelikou, ale velmi pochvalnou, zařadiv jej ke vzácným jevům v historii české.
Univerzita Pardubice, Pradubice 2016, 150 x 210 mm, 290 str., ISBN 978-80-7395-949-4

Za dráty skladem

550,00 Kč
skladem
Autor postupuje svojí tradiční metodou místopisného průvodce a přibližuje čtenáři místa v dnešní České republice, na kterých zřídila nacistická okupační moc nebo protektorátní úřady tábory za účelem koncentrace a izolace politických odpůrců, Židů, Romů či pracovních sil.
Academia, Praha 2018, 472 str., 175 × 255 mm, ISBN 978-80-200-2807-5

České dějiny ve znamení kultury skladem

590,00 Kč
skladem
Dílo profesora Petráně je výjimečné svým rozsahem, originalitou i nevšedními literárními kvalitami. Vedle desítek objevných studií, mnoha recenzí a popularizačních článků napsal a redigoval řadu skvělých vysokoškolských a středoškolských učebnic, ale především zhruba dvě desítky monografií.
Univerzita Pardubice, r. 2010, rozměr 180 x 255 mm,  594 s., česky, ISBN 978-80-7395-336-2

Krajiny prostřených i prázdných stolů II. do 7 dní

270,00 Kč
do 7 dní
Druhý svazek tvoří šestnáct chronologicky řazených kapitol, jež soustředí v širším středoevropském kontextu pozornost zejména na literární a umělecké reflexe nastíněných témat.
Univerzita Pardubice, r. 2017, rozměr 148 x 210 mm, 331 s., česky, ISBN 978-80-7560-087-5

Krajiny prostřených i prázdných stolů I. skladem

299,00 Kč
skladem
Dvoudílná kolektivní monografie Krajiny prostřených i prázdných stolů je věnována evropské gastronomii od středověku do 20. století, geograficky je zaměřena na střední Evropu.
Univerzita Pardubice, r. 2016, rozměr 148 x 210 mm, 344 s., česky, ISBN 978-80-7560-026-4

A hudba přestala hrát skladem

280,00 Kč
skladem
Autobiografická kniha Leopoldy Dobrzenské z Lobkowicz vtáhne čtenáře do složitých dějin 20. století
Univerzita Pardubice, rok 2017, 148 x 210 mm, 289 s., čb., česky, ISBN 978-80-7560-083-7

Slezská knížata a slezští vévodové skladem

70,00 Kč
skladem
Kniha navazuje na předchozí dva tituly Nástupnické právo v Českém království a Údělná knížata a markrabata moravská, přičemž jejím smyslem je přiblížit problematiku následnictví také ve Slezsku.
Koruna Česká, Praha 2016, rozměr 148 x 210 mm, 24 s., česky, ISBN 978-80-7568-057-0

Údělná knížata a markrabata moravská skladem

70,00 Kč
skladem
Publikace navazuje na titul Nástupnické právo v Českém království, přičemž smyslem této knížky je přiblížit problematiku následnictví také na Moravě.
Koruna Česká, Praha 2016, rozměr 148 x 210 mm, 24 s., česky, ISBN 978-80-7568-012-9

Nástupnické právo v Českém království skladem

70,00 Kč
skladem
Smyslem této publikace je přiblížit problematiku nástupnického práva všem zájemcům o historii českých zemí.
Koruna Česká, Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 24 s., česky, ISBN 978-80-87994-67-2

Společnost Národního muzea v dějinách i v současnosti skladem

118,00 Kč
skladem
Společnost Národního muzea patří mezi naše nejstarší vědecké společnosti. Po založení roku 1822 se stala vlastníkem a provozovatelem Národního muzea (tehdy Vlastenského muzea).
Společnost Národního muzea, Praha 2007, 95 str., ISBN 9788086078748

Viktor Ullmann. Svědek a oběť apokalypsy 1914-1944 skladem

220,00 Kč
skladem
Autorem textů výstavy i katalogu je rakouský režisér a badatel Herbert Gantschacher, který se dílem a osobou Viktora Ullmanna zabývá dlouhodobě, pro české vydání redaktorka text i libreto výstavy mírně přizpůsobila a doplnila tak, aby bylo srozumitelnější pro českého (diváka).
Archiv hlavního města Prahy, Praha 2015, 152 str., 200 x 220 mm, ISBN 978-80-86852-62-1

Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu skladem

60,00 Kč
skladem
Historický klub, Praha 1948, 212 str.

Kapitoly z osvobození Československa skladem

350,00 Kč
skladem
Nakladatelství Academia, Praha 2017, rozměr 150 x 230 mm, 272 s., čb., česky, ISBN 978-80-200-2781-8

Český ministr ve Vídni skladem

450,00 Kč
skladem
Roku 1900 zasedl ve vídeňské vládě ministr bez portfeje, jehož posláním bylo hájit české zájmy v rámci mnohonárodnostní monarchie. Vedle poslanců v říšské radě se tak český zástupce objevil i na ministerském postu a následujících deset let cíleně podporoval český průmysl, umění nebo školství.
Nakladatelství Academia, Praha, 2017, rozměr 160 x 230 mm, 304 s., čb., česky, ISBN 978-80-200-2793-1

Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů skladem

990,00 Kč
skladem
Kniha přehlednou formou představuje bohatství námětů a pestrou škálu jejich variant, které se objevují na kachlích, zhotovených pro dávno zaniklá gotická kachlová kamna.
Libri, Praha 2017, 543 str., 210 x 295 mm, ISBN 978-80-7277-566-8

České země v éře První republiky I skladem

590,00 Kč
skladem
Třetí vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha podává podrobný popis období prvních deseti let od vzniku samostatného československého státu.
Libri, Praha 2017, 571 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-7277-563-7

Nadějný začátek se smutným koncem skladem

210,00 Kč
skladem
Publikace je věnována vývoji opevňovacích programů v jihočeském regionu z doby před začátkem 2. světové války.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2008, 429 str., 165 x 230 mm, ISBN 978-80-86260-86-0

Čas zdravého ducha v zdravém těle skladem

195,00 Kč
skladem
Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. Jihočeský sborník historický - Supplementum 2.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Společnost pro kulturní dějiny, o.s. České Budějovice, r. 2009, 552 s., bar., rozměr 148 x 210 mm, ISBN 978-80-87311-07-3

Z dějin české každodennosti. 19. století skladem

390,00 Kč
skladem
„Dlouhé“ 19. století, doba od konce 18. věku do vypuknutí první světové války, nebylo jen stoletím zrodu občanské společnosti, dobou dotváření politických struktur, diplomatických jednání, málo trvanlivých mírových smluv a válek.
Nakladatelství Karolinum, Praha, r. 2017, rozměr 152 x 210 mm, 472 s., 2.vydání, barevná obrazová příloha, česky, ISBN 978-80-246-3510-1

Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století skladem

295,00 Kč
skladem
Na podkladě historických katastrálních map a urbářů autor zkoumá, jak se měnilo osídlení venkovské krajiny na Táborsku. Použití regresivní metody zkoumání v tomto rozsahu bylo poměrně unikátní i ve světovém měřítku.
Etnologický ústav AV ČR,v.v.i., Praha 2006, 351 str., ISBN 80-85010-90-9