HISTORY

Products
21 … 40 from 331 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa in stock

390,00 Kč
in stock
Monografie analyzuje význam a úlohu tělesné výchovy a sportu ve vnitřní i zahraniční politice meziválečného Československa.
Karolinum, Praha 2018, 145 x 205 mm, 310 str., ISBN 978-80-246-3952-9

Vyprávěné krajiny in stock

319,00 Kč
in stock
Vyprávěné krajiny jsou pojmem, který autorka použila pro obraz historických krajin, zprostředkovaný vyprávěcími – narrativními prameny. Jako téma se vyprávěné krajiny úzce váží k problematice historickogeografických pramenů, jež je ve svém celku velmi obsáhlá a pestrá.
Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2018, 406 str., 160 × 235 mm, ISBN 978-80-7286-330-3

Život v povodí Želivky na počátku 20. století očima učitelů in stock

350,00 Kč
in stock
Unikátní vhled do každodenního života lidí na vesnicích a venkovských městech Pelhřimovska, Humpolecka, Pacovska i části Táborska přináší knižní novinka archiváře Pavla Holuba a etnoložky Kristýny Blechové.
Nová tiskárna Pelhřimov, Pelhřimov 2019, 466 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-7415-183-5

Brněnské Gestapo 1939-1945 in stock

451,00 Kč
in stock
Nacistická okupace v letech 1939-1945 patří k těm obdobím moderních českých dějin, jimž je ze strany historické obce dlouhodobě věnována značná pozornost.
Archiv města Brna, Motravské zemské muzeum, Brno 2018, 160 x 230 mm, 424 str., ISBN 978-80-86736-58-7

Nové studie o Novokřtěncích in stock

449,00 Kč
in stock
Novokřtěnci představují pozoruhodnou a významnou studijní problematiku v dějinách moravské země.
Etnos, Praha 2018, 210 x 295 mm, 318 str., ISBN 978-80-7028-501-5

Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1742-1848 in stock

399,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje problematice modernizace v oblasti zemědělství. Modernizaci v Rakouském Slezsku ukazuje jako dlouhodobý proces, zahájený Marií Terezií, který měl dvě základní fáze a který výrazným způsobem přispěl k proměnám primárního sektoru. Současně ukazuje, jak důležitou roli sehrávaly v této oblasti státní zásahy.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2018, 170 x 240 mm, 248 str., ISBN 9788075990358

Život kadeta ve Velké válce in stock

350,00 Kč
in stock
Nakladatelství Koťátko, Praha 2018, 180 x 180 mm, 190 str., ISBN 978-80-270-4554-9

Hledání dějin in stock

320,00 Kč
in stock
Dialog Karla Hvížďaly, novináře-zvědavce z Prahy, s Jiřím Přibáněm, právním filosofem z britského Cardiffu, nad uzlovými body naší historie, ku příležitosti 100. výročí republiky, v širokém teritoriálním i časovém kontextu od 9. do 21. století.
Karolinum, Praha 2018, 120 x 195 mm, 260 str., ISBN 978-80-246-4047-1

Cestovní ruch pod dohledem třetí říše in stock

390,00 Kč
in stock
Cestovní ruch a druhá světová válka, to je na první pohled paradoxní spojení. Historici Ivan Jakubec a Jan Štemberk však revidují zažitou představu, že tehdy nebyla na cestování vhodná doba.
Karolinum, Praha 2019, 170 x 235 mm, 310 str., ISBN 978-80-246-4127-0

Jáchymov - Jeviště bouřlivého století in stock

405,00 Kč
in stock
Město Jáchymov představuje pomyslné jeviště, na kterém se odehrávala řada zásadních scén charakteristických pro české dějiny dvacátého století.
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2018, 170 x 250 mm, 432 str., ISBN 978-80-87912-98-0

Lichnovští z Voštic in stock

379,00 Kč
in stock
Lichnovští z Voštic patří k nejvýznamnějším aristokratickým rodinám Slezska, neboť svými bohatými kulturními aktivitami, společenskými kontakty a vazbami na evropská kosmopolitní centra nemají v regionu takřka obdoby.
Filozofická fakulta OU, Ostrava 2017, 303 str., 170 x 240 mm, ISBN 978-80-7464-917-2

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920) in stock

299,00 Kč
in stock
Petr Cingr vstoupil do dělnického hnutí již v 70. letech a neúnavně v něm pracoval až do své smrti.
Filozofická fakulta OU, Ostrava 2015, 390 str., 125 x 205 mm, ISBN 978-80-7464-788-8

Na hranicích mezi minulostí a přítomností současné perspektivy orální historie in stock

200,00 Kč
in stock
Ostravská univerzita, Ostrava 2016, 150 x 210 mm, 291 str., ISBN 978-80-7464-880-9

Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968 in stock

340,00 Kč
in stock
Publikace seznamuje s odrazem událostí roku 1968 a s jeho dozvuky na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE).
Agentura Pankrác, Praha 2018, 276 str., 165 x 235 mm, ISBN 978-80-86781-37-2

České země v éře první republiky in stock

690,00 Kč
in stock
Druhé vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa.
Libri, Praha 2018, 803 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7277-573-6

Československo in stock

790,00 Kč
in stock
Kolektiv devíti renomovaných historiků zpracoval dějiny československého státu od první světové války (tedy ještě před jeho vznikem) až do rozpadu federace v roce 1992.
Libri, Praha 2018, 145 x 200 mm, 952 str., ISBN 978-80-7277-572-9

Nablýskaná krása v kuchyních našich prababiček in stock

338,00 Kč
in stock
Poprvé u nás vychází výpravná publikace, která se zabývá měděnými formami na pečení bábovek, piškotů, pudinků, paštik.
Arsci, Praha 2009, 135 x 200 mm, 176 str., ISBN 978-80-86078-98-4

Lobkowiczká mapová sbírka in stock

327,00 Kč
in stock
Vydáno ke stejnojmenné výstavě
Národní knihovna České republiky, Praha 2017, 133 str., 210 x 300 mm, ISBN 978-80-7050-682-0

Karel IV. Sen gotické svobody in stock

136,00 Kč
in stock
Osobnost Karla IV., českého krále a římského císaře, je jako jedna z mála postav, kterými je zalidněna česká minulost, známa nejen odbornému kruhu historiků a vzdělanců.
Národní knihovna České republiky, Praha 2017, 145 x 210 mm, 79 str., ISBN 978-80-7050-679-0

Století trampingu / A Century of Tramping in stock

220,00 Kč
in stock
Výpravná publikace Národního muzea vychází ke stoletému výročí fenoménu české kultury - trampského hnutí.
Národní muzeum, Praha 2018, 124 str, 250 x 260 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-7036-563-2