HISTORY

Products
41 … 60 from 338 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Cestovní ruch pod dohledem třetí říše in stock

390,00 Kč
in stock
Cestovní ruch a druhá světová válka, to je na první pohled paradoxní spojení. Historici Ivan Jakubec a Jan Štemberk však revidují zažitou představu, že tehdy nebyla na cestování vhodná doba.
Karolinum, Praha 2019, 170 x 235 mm, 310 str., ISBN 978-80-246-4127-0

Jáchymov - Jeviště bouřlivého století in stock

405,00 Kč
in stock
Město Jáchymov představuje pomyslné jeviště, na kterém se odehrávala řada zásadních scén charakteristických pro české dějiny dvacátého století.
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2018, 170 x 250 mm, 432 str., ISBN 978-80-87912-98-0

Lichnovští z Voštic in stock

379,00 Kč
in stock
Lichnovští z Voštic patří k nejvýznamnějším aristokratickým rodinám Slezska, neboť svými bohatými kulturními aktivitami, společenskými kontakty a vazbami na evropská kosmopolitní centra nemají v regionu takřka obdoby.
Filozofická fakulta OU, Ostrava 2017, 303 str., 170 x 240 mm, ISBN 978-80-7464-917-2

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920) in stock

299,00 Kč
in stock
Petr Cingr vstoupil do dělnického hnutí již v 70. letech a neúnavně v něm pracoval až do své smrti.
Filozofická fakulta OU, Ostrava 2015, 390 str., 125 x 205 mm, ISBN 978-80-7464-788-8

Na hranicích mezi minulostí a přítomností současné perspektivy orální historie in stock

200,00 Kč
in stock
Ostravská univerzita, Ostrava 2016, 150 x 210 mm, 291 str., ISBN 978-80-7464-880-9

Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968 in stock

340,00 Kč
in stock
Publikace seznamuje s odrazem událostí roku 1968 a s jeho dozvuky na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE).
Agentura Pankrác, Praha 2018, 276 str., 165 x 235 mm, ISBN 978-80-86781-37-2

České země v éře první republiky in stock

690,00 Kč
in stock
Druhé vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa.
Libri, Praha 2018, 803 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7277-573-6

Československo in stock

790,00 Kč
in stock
Kolektiv devíti renomovaných historiků zpracoval dějiny československého státu od první světové války (tedy ještě před jeho vznikem) až do rozpadu federace v roce 1992.
Libri, Praha 2018, 145 x 200 mm, 952 str., ISBN 978-80-7277-572-9

Nablýskaná krása v kuchyních našich prababiček in stock

338,00 Kč
in stock
Poprvé u nás vychází výpravná publikace, která se zabývá měděnými formami na pečení bábovek, piškotů, pudinků, paštik.
Arsci, Praha 2009, 135 x 200 mm, 176 str., ISBN 978-80-86078-98-4

Lobkowiczká mapová sbírka in stock

327,00 Kč
in stock
Vydáno ke stejnojmenné výstavě
Národní knihovna České republiky, Praha 2017, 133 str., 210 x 300 mm, ISBN 978-80-7050-682-0

Karel IV. Sen gotické svobody in stock

136,00 Kč
in stock
Osobnost Karla IV., českého krále a římského císaře, je jako jedna z mála postav, kterými je zalidněna česká minulost, známa nejen odbornému kruhu historiků a vzdělanců.
Národní knihovna České republiky, Praha 2017, 145 x 210 mm, 79 str., ISBN 978-80-7050-679-0

Století trampingu / A Century of Tramping in stock

220,00 Kč
in stock
Výpravná publikace Národního muzea vychází ke stoletému výročí fenoménu české kultury - trampského hnutí.
Národní muzeum, Praha 2018, 124 str, 250 x 260 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-7036-563-2

Koutní plachty Slovenska in stock

260,00 Kč
in stock
Koutní plachta či koutnice byla v české lidové kultuře plachta oddělující postel šestinedělky umístěnou v koutě od zbytku světnice. Toto místo nesměla za normálních okolností žena opustit, jinak mohla vystavit nebezpečí sebe, dítě i okolí, včetně lidí, zvířat, věcí i živlů. Zvyk izolovat šestinedělku byl rozšířen po celém světě.
Národní muzeum, Praha 2018, 142 str., 205 x 245 mm, ISBN 978-80-7036-536-6

Josef Kalousek. Historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století in stock

348,00 Kč
in stock
Josef Kalousek (1838–1915) byl historikem, jenž se zároveň aktivně účastnil národního života druhé poloviny 19. století.
Nakladatelství ARSCI, Praha 2018, rozměr 150 x 206 mm, 288 s., česky, ISBN 978-80-7420-055-7

Masaryk iritující a fascinující in stock

390,00 Kč
in stock
Předkládaná kniha je velmi živým a čtivým zpracováním životního příběhu T. G. Masaryka i myšlenkového odkazu prezidenta osvoboditele.
Karolinum, Praha 2018, 140 x 200 mm, 308 str., ISBN 978-80-246-4052-5

Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu in stock

390,00 Kč
in stock
Kniha představuje prameny k trestnímu právu v českém státě v 17. a v první polovině 18. století. Klade si za úkol seznámit historiky, právníky, ale i širší veřejnost s kořeny právní kultury, ze které se zrodilo moderní trestní právo konce 18. a 19. století platné v českých zemích.
Karolinum, Praha 2018, 165 x 235 mm, 344 str., ISBN 978-80-246-3775-4

Karl Kostka a Německá demokratická svobodomyslná strana v Československu v době před 2. světovou válkou in stock

250,00 Kč
in stock
Monografie o Karl Kostkovi (Carl Kostka, 1870-1957), senátoru a posledním demokratickém německém starostovi města Liberce
Agentura Pankrác, Praha 2018, rozměr 148 x 210 mm, 239 s., čb, česky, ISBN 978-80-86781-36-5

Středoevropské aktivity Baťova koncernu za druhé světové války in stock

299,00 Kč
in stock
Monografie mapuje baťovské podnikatelské aktivity na území střední, středovýchodní a jihovýchodní Evropy v průběhu druhé světové války.
Matice Moravská, Brno 2017, rozměr 150  x 225 mm, 474 s., česky, ISBN 978-80-87709-17-7

Marie Baťová in stock

299,00 Kč
in stock
Tomáš Baťa byl nesporně nejvýznamnějším československým podnikatelem, jemuž se povedlo oslovit svým zbožím – ale i svými lidmi – úspěšně celý svět. Víme ale něco o jeho ženě Marii Baťové?
Nakladatelství Omega, Praha 2016, rozměr 135 x 205 mm, 206 s., čb., česky, ISBN 978-80-7390-408-1

Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko 1933–1948 in stock

319,00 Kč
in stock
Druhý svazek publikační řady Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví se věnuje složitému a dramatickému období let 1933-1948.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR v.v.i. 2017, rozměr 170 x 240 mm, 274 s., česky, ISBN 978-80-87782-80-4