HISTORIE

Produkty
41 … 60 z 304 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století skladem

295,00 Kč
skladem
Na podkladě historických katastrálních map a urbářů autor zkoumá, jak se měnilo osídlení venkovské krajiny na Táborsku. Použití regresivní metody zkoumání v tomto rozsahu bylo poměrně unikátní i ve světovém měřítku.
Etnologický ústav AV ČR,v.v.i., Praha 2006, 351 str., ISBN 80-85010-90-9

Československá Druhá armáda II. skladem

175,00 Kč
skladem
Historie jednotlivých domobraneckých praporů, které byly v roce 1918 a 1919 sestaveny v Itálii ze zajatých Čechů a Slováků z rakouské armády.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicých, České Budějovice 2014, 155 x 230 mm, 373 str., ISBN 978-80-87311-37-0

Československá Druhá armáda I. skladem

175,00 Kč
skladem
Zapomenutý příběh 60 000 mužů, kteří v letech 1918 a 1919 vstoupili do československé Druhé armády.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicých, České Budějovice 2014, 155 x 230 mm, 253 str., ISBN 978-80-87311-36-3

Po stopách Františka Ferdinanda d´Este skladem

180,00 Kč
skladem
Kniha o Ferdinandovi d´Este je určena všem zájemncům o hlubší poznání zajímavých detailů ze života následníka trůnu i sarajevského atentátu.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2014, 150 x 210 mm, 80 str., česky a německy, ISBN 978-80-87311-54-7

Počátky měst a městeček v jižních Čechách 2. část skladem

160,00 Kč
skladem
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2016, 178 str., ISBN 978-80-87311-78-3

Počátky měst a městeček v jižních Čechách 1. část skladem

170,00 Kč
skladem
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2016, 213 str., ISBN 987-80-87311-78-3

Fenomén Masaryk skladem

160,00 Kč
skladem
Národní muzeum připomíná v roce 2017 dlouhých osm dekád od smrti jedné z nej významnějších postav našich dějin - Tomáše Garrigua Masaryka.
Národní muzeum, Praha 2017, 235 str., česky a anglicky, ISBN 978-80-7036-535-9

Herbert Lom, nejslavnější český herec na světě skladem

340,00 Kč
skladem
Unikátní biografie světově proslulého česko-britského herce. Strhující příběh pražského herce, který se prosadil v anglosaském filmovém průmyslu tak, jako doposud nikdo z českých rodáků předním ani po něm.
Nakladatelství NZB, Praha 2015, 242 str., 155 x 215 mm, ISBN 978-80-905864-2-0

Moje záznamy ze světové války 1914-1918 skladem

280,00 Kč
skladem
Strhující vyprávění českého vojáka, který během první světové války (1914–1918) bojoval za Rakousko-Uhersko na východní frontě v Bukovině (v hlubokých lesích dnešního Rumunska a na západě Ukrajiny).
Nakladatelství NZB, Praha 2014, 159 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-904272-8-0

Příběhy ze starého Lanškrounska skladem

340,00 Kč
skladem
Vůbec první české vydání rodinných historek a vzpomínek na město Lanškroun a okolní vesnice v 19. století. Některé příběhy jsou zamyšlením nad společenskými hodnotami, mnohé další mají humorný charakter.
Nakladatelství NZB, Praha 2014, 174 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-905864-0-6

Česká a československá nouzová papírová platidla (1914-1945) skladem

555,00 Kč
skladem
Publikace není pouze o pouhém soupisu numismatického materiálu,ale rovněž snaha o stručné shrnutí problematiky nouzových platidel v širším historickém a peněžně-historickém kontextu.
Národní muzeum, Praha 2015, 210 x 300 mm, 280 str., ISBN 978-80-7036-434-5

Josef Suk: Housle, můj osud skladem

160,00 Kč
skladem
Josef Suk musel od počátku vyhovět náročným kritériím, která byla na něho kladena. Začátkem 50. let 20. století se etabloval jako zakladatel Sukova tria a v polovině 50. let pak také jako sólista.
Národní muzeum, Praha 2017, 210 x 280 mm, 102 str., česky a anglicky, ISBN 978-80-7036-522-9

Popis svatebních obyčejů u známých národů skladem

360,00 Kč
skladem
Svatební zvyky známých národů (křesťanů, Židů i pohanů) z celého světa, úvahy o manželství, o cizoložství a krutých trestech za nevěru podle původního vydání ze zač. 18. stol. Příloha - reprodukce originálu starého německého tisku.
Etnologický ústav Akademie věd ČR v Praze, Praha 2009, 120 x 210 mm, 200 str., ISBN 978-80-87112-31-1

Němci v Čechách po roce 1945: na příkladu západního Podještědí skladem

280,00 Kč
skladem
Politika československého státu vůči národnostním menšinám byla založena na jejich postupné asimilaci. V případě německého obyvatelstva byla navíc zatížena válečnou a okupační zkušeností českého obyvatelstva.
Etnologický ústav AV ČR, Praha 2006, 145 x 205 mm, 207 str., ISBN 80-85010-92-5

Libri Civitatis IX. skladem

490,00 Kč
skladem
Univerzita J.E.Purkyně, 160 x 230 mm, 608 str, ISBN 978-80-7561-006-5

Druhá republika: 167 obyčejných dní skladem

260,00 Kč
skladem
Období druhé republiky bývá zpracováváno především v rovině politických dějin, jsou zkoumány příčiny a důsledky mnichovské dohody, chování významných politických aktérů mezinárodní a domácí politiky, klíčové dopady politické, demografické i kulturní.
Karolinum 2017, 170 x 240 mm, 200 str., ISBN 978-80-246-3586-6

Modelový dům skladem

440,00 Kč
skladem
Krejčovský závod Arnoštky Roubíčkové, činný v letech 1909 – 1943, patřil mezi nejvýznamnější pražské módní salony; největší slávu zažil v období stylu art deco, ale kvalitní úroveň si zachoval až do svého zániku za německé okupace.
KANT Uměleckoprůmyslové museum, Praha 2017, 280 str., 180 x 210 mm, ISBN 978-80-7437-221-6

”Vynikající hospodářský a národní čin” do 10 dní

293,00 Kč
do 10 dní
Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891-1914, aktéři a jejich motivace
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Scriptorium, Ústí nad Labem - Praha 2016, rozměr 160 x 230 mm, 252 s., čb., česky, ISBN 978-80-7561-010-2

Čeština pod hákovým křížem skladem

280,00 Kč
skladem
Jazyk není pouze nástrojem komunikace, ale je chápán i jako jedno z kritérií národa. V politicky vypjatých časech se mluvčí upínají k jazyku jako ke stěžejní hodnotě, kterou je nutno bránit.
Karolinum, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017, 165 x 235 mm, 252 str., ISBN 978-80-246-3543-9

Všechno nejlepší, Karle! skladem

270,00 Kč
skladem
V roce 2016 Univerzita Karlova oslavila sedm set let od narození svého zakladatele, římského císaře a českého krále Karla IV. Při této příležitosti proběhla na univerzitní půdě i jinde řada akcí a slavnostních událostí, které chce tato publikace připomenout a zachovat – slovem i obrazem – pro další generace studentů a učitelů naší alma mater.
Karolinum, Praha 2017, 200 x 260 mm, 208 str., ISBN 978-80-246-3546-0