HISTORY

Products
41 … 60 from 321 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko 1933–1948 in stock

319,00 Kč
in stock
Druhý svazek publikační řady Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví se věnuje složitému a dramatickému období let 1933-1948.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR v.v.i. 2017, rozměr 170 x 240 mm, 274 s., česky, ISBN 978-80-87782-80-4 

Zdeněk Nejedlý známý – neznámý? Svědectví fotografií in stock

159,50 Kč
in stock
Zajímá Vás, jaký byl životní styl českého vědce v meziválečném období? A jak se proměňoval za druhé světové války a za změněných politických poměrů po roce 1948?
Masarykův ústav a Archiv Akademi věd ČR v.v.i., Praha 2018, rozměr 185 x 230 mmm 56 s., čb, česky, ISBN 978-80-87782-86-6

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí in stock

280,00 Kč
in stock
Kniha je věnována jednotlivým druhům písemné komunikace v období raného novověku od 16. do 18. století.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 2018, rozměr 152 x 215 mm, 255 s., čb., ISBN 978-80-87782-83-5

Keltové - Čechy v 8. až 1. století před Kristem in stock

399,00 Kč
in stock
Kniha přináší ucelený přehled dosavadního poznání doby železné v Čechách. Nabízí pohled na keltské osídlení Čech 8. až 1 stol. př. Kr. z perspektivy archeologie, numismatiky a antropologie.
Národní muzeum, Praha 2018, 225 x 260 mm, 336 str., ISBN 978-80-7036-553-3

Rod Pernštejnů za přemyslovských a lucemburských králů in stock

270,00 Kč
in stock
Začneme-li moderní českou historiografií, František Palacký věnoval v pátém svazku Dějin Vilémovi z Pernštejna (1438-1521) studii sice nevelikou, ale velmi pochvalnou, zařadiv jej ke vzácným jevům v historii české.
Univerzita Pardubice, Pradubice 2016, 150 x 210 mm, 290 str., ISBN 978-80-7395-949-4

Brněnský kaleidoskop času in stock

179,00 Kč
in stock
Výběr událostí a osobností dějin města ve 20. století
Moravské zemské muzeum, Brno, r. 2018, rozměr 168 x 240 mm, 168 s., ISBN 978-80-7028-496-4

Za dráty in stock

550,00 Kč
in stock
Autor postupuje svojí tradiční metodou místopisného průvodce a přibližuje čtenáři místa v dnešní České republice, na kterých zřídila nacistická okupační moc nebo protektorátní úřady tábory za účelem koncentrace a izolace politických odpůrců, Židů, Romů či pracovních sil.
Academia, Praha 2018, 472 str., 175 × 255 mm, ISBN 978-80-200-2807-5

České dějiny ve znamení kultury in stock

590,00 Kč
in stock
Dílo profesora Petráně je výjimečné svým rozsahem, originalitou i nevšedními literárními kvalitami. Vedle desítek objevných studií, mnoha recenzí a popularizačních článků napsal a redigoval řadu skvělých vysokoškolských a středoškolských učebnic, ale především zhruba dvě desítky monografií.
Univerzita Pardubice, r. 2010, rozměr 180 x 255 mm,  594 s., česky, ISBN 978-80-7395-336-2

Krajiny prostřených i prázdných stolů II. to 7 days

270,00 Kč
to 7 days
Druhý svazek tvoří šestnáct chronologicky řazených kapitol, jež soustředí v širším středoevropském kontextu pozornost zejména na literární a umělecké reflexe nastíněných témat.
Univerzita Pardubice, r. 2017, rozměr 148 x 210 mm, 331 s., česky, ISBN 978-80-7560-087-5

Krajiny prostřených i prázdných stolů I. in stock

299,00 Kč
in stock
Dvoudílná kolektivní monografie Krajiny prostřených i prázdných stolů je věnována evropské gastronomii od středověku do 20. století, geograficky je zaměřena na střední Evropu.
Univerzita Pardubice, r. 2016, rozměr 148 x 210 mm, 344 s., česky, ISBN 978-80-7560-026-4

A hudba přestala hrát in stock

280,00 Kč
in stock
Autobiografická kniha Leopoldy Dobrzenské z Lobkowicz vtáhne čtenáře do složitých dějin 20. století
Univerzita Pardubice, rok 2017, 148 x 210 mm, 289 s., čb., česky, ISBN 978-80-7560-083-7

Slezská knížata a slezští vévodové in stock

70,00 Kč
in stock
Kniha navazuje na předchozí dva tituly Nástupnické právo v Českém království a Údělná knížata a markrabata moravská, přičemž jejím smyslem je přiblížit problematiku následnictví také ve Slezsku.
Koruna Česká, Praha 2016, rozměr 148 x 210 mm, 24 s., česky, ISBN 978-80-7568-057-0

Údělná knížata a markrabata moravská in stock

70,00 Kč
in stock
Publikace navazuje na titul Nástupnické právo v Českém království, přičemž smyslem této knížky je přiblížit problematiku následnictví také na Moravě.
Koruna Česká, Praha 2016, rozměr 148 x 210 mm, 24 s., česky, ISBN 978-80-7568-012-9

Nástupnické právo v Českém království in stock

70,00 Kč
in stock
Smyslem této publikace je přiblížit problematiku nástupnického práva všem zájemcům o historii českých zemí.
Koruna Česká, Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 24 s., česky, ISBN 978-80-87994-67-2

Společnost Národního muzea v dějinách i v současnosti in stock

118,00 Kč
in stock
Společnost Národního muzea patří mezi naše nejstarší vědecké společnosti. Po založení roku 1822 se stala vlastníkem a provozovatelem Národního muzea (tehdy Vlastenského muzea).
Společnost Národního muzea, Praha 2007, 95 str., ISBN 9788086078748

Viktor Ullmann. Svědek a oběť apokalypsy 1914-1944 in stock

220,00 Kč
in stock
Autorem textů výstavy i katalogu je rakouský režisér a badatel Herbert Gantschacher, který se dílem a osobou Viktora Ullmanna zabývá dlouhodobě, pro české vydání redaktorka text i libreto výstavy mírně přizpůsobila a doplnila tak, aby bylo srozumitelnější pro českého (diváka).
Archiv hlavního města Prahy, Praha 2015, 152 str., 200 x 220 mm, ISBN 978-80-86852-62-1

Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu in stock

60,00 Kč
in stock
Historický klub, Praha 1948, 212 str.

Kapitoly z osvobození Československa in stock

350,00 Kč
in stock
Nakladatelství Academia, Praha 2017, rozměr 150 x 230 mm, 272 s., čb., česky, ISBN 978-80-200-2781-8

Český ministr ve Vídni in stock

450,00 Kč
in stock
Roku 1900 zasedl ve vídeňské vládě ministr bez portfeje, jehož posláním bylo hájit české zájmy v rámci mnohonárodnostní monarchie. Vedle poslanců v říšské radě se tak český zástupce objevil i na ministerském postu a následujících deset let cíleně podporoval český průmysl, umění nebo školství.
Nakladatelství Academia, Praha, 2017, rozměr 160 x 230 mm, 304 s., čb., česky, ISBN 978-80-200-2793-1

Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů in stock

990,00 Kč
in stock
Kniha přehlednou formou představuje bohatství námětů a pestrou škálu jejich variant, které se objevují na kachlích, zhotovených pro dávno zaniklá gotická kachlová kamna.
Libri, Praha 2017, 543 str., 210 x 295 mm, ISBN 978-80-7277-566-8