HISTORY

Products
101 … 120 from 365 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Tváře války. Velká válka 1914-1918 očima českých účastníků in stock

638,00 Kč
in stock
Publikace Tváře války předkládá edici vybraných vzpomínek na dobu první světové války. Jejím základem je Databáze dějin všedního dne Historického ústavu AV ČR.
Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 170 x 235 mm, 568s., česky, ISBN 978-80-7286-354-9

Český voják na Balkáně 1914-1918 in stock

400,00 Kč
in stock
Paměti jsou původním textem o osobních zážitcích českého důstojníka rakousko-uherské armády za první světové války na Balkáně a mají výraznou literární i odbornou úroveň. Jejich autorem je Bedřich Mayer. Editor a úvodní studie: Petr Prokš
Historický ústav AV ČR, Praha 2019, 358 s., rozměr 180 x 260 mm, čb., česky, ISBN 978-80-7469-099-0

Ringhofferové. Rodina a podnikání in stock

650,00 Kč
in stock
Monografie o významném pražském podnikatelském rodu Ringhofferů je koncipována do třech souběžných rovin. Tyto tři roviny psaní se vzájemně doplňují, překrývají a neustále prohlubují.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2019, rozměr 225 x 225 mm, 517 s., bar., ISBN 978-80-7286-324-2

František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan in stock

550,00 Kč
in stock
Kniha, která je výsledkem mnohaletého výzkumu týmu historiků umění, historiků a archivářů, představuje první monografické zpracování životních osudů a tvorby Františka Schmoranze staršího a dalších významných osobností jeho rodu zasazené do dobového uměleckého, historického a společenského kontextu.
Artefactum, Praha 2020, rozměr 215 x 275 mm, 440 s., bar., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-88283-40-9

Knihovna jezuitské koleje v Telči in stock

249,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 160x230 mm, 171 s., bar., česky, ISBN 978-80-7286-359-4

Martyr Christi P. Adolf Kajpr SJ (1902-1959) in stock

480,00 Kč
in stock
Kniha Martyr Christi je životopisnou a v širším smyslu i historickou studií, jež je věnována katolickému knězi, jezuitovi, věhlasnému kazateli a redaktorovi Adolfu Kajprovi (1902–1959).
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 538 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4645-9

Malý poklad z velkého světa in stock

530,00 Kč
in stock
Muzeum Polná, rok 2020, rozměr 210 x 200 mm, 81 s., bar, česky, ISBN 978-80-27-7487-1

Adolf Kajpr: Pronikám do Boha / So dringe ich in Gott in stock

250,00 Kč
in stock
Kniha přináší česko-německou edici třiceti šesti dochovaných listů, které český katolický kněz, jezuita Adolf Kajpr (1902–1959), odeslal z nacistického a z komunistického žaláře.
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 210 s., čb., bilingvně česky a německy, ISBN 978-80-246-4713-5

Osudy konfiskátů in stock

290,00 Kč
in stock
Ústav dějin umění AV ČR v.v.i., Praha 2020, rozměr 165 x 235 mm, 306 s., česky, slovensky, anglické resumé, ISBN 978-80-88283-31-7

Šofér, který změnil dějiny in stock

100,00 Kč
in stock
Tato kniha představuje pokus o interpretaci sarajevských událostí přímo očima jejích hlavních aktérů.
Mladá fronta a Národní technické muzeum, Praha 2017, rozměr 170 x 240 mm, 206 s., bar., česky, ISBN 978-80-204-4512-4

Joseph Hardtmuth. Architekt, vynálezce a podnikatel ve službách knížecí rodiny Liechtensteinů in stock price promotion

200,00 Kč
in stock price promotion
Monografie je dílem řady autorů z několika vědních oborů, kteří se snaží ve svých příspěvcích přiblížit momořádnou osobnost Josepha Hardtmutha v širším spektru, než tomu dosud bylo.
Národní technické muzeum, Praha 2018, rozměr 235 x 215 mm, 218 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-266-1

Vytrvale vpřed: osudy rodu (von) Hardtmuth in stock price promotion

80,00 Kč
in stock price promotion
Historie slavného českobudějovického rodu
Národní technické muzeum, Praha 2016, rozměr 165 x 245 mm, 166 s., bar, česky, ISBN 978-80-7037-231-5

Věda a technika v českých zemích v období první světové války in stock

190,00 Kč
in stock
Národní technické muzeum, Praha 2016, rozměr 165 x 245 mm, 148 s., česky s anglickými abstracty, čb., ISBN 978-80-7037-264-7

Dřevěný baldachýn in stock

280,00 Kč
in stock
Agentura Pankrác, Praha 2020, rozměr 148 x 210 mm, 248 s., ISBN 978-80-86781-41-9

Písmo na mincích a medailích in stock

350,00 Kč
in stock
Přední český medailér a sochař navazuje na svou předchozí publikaci Heraldika na mincích a medailích (2017), věnuje se tentokrát tématu písma a nabízí nový pohled na numismatické památky
Nakladatelství Libri, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 300 s., čb., česky, ISBN 978-80-7277-582-8

Deník nadporučíka C.K. armády z let 1714-1918 in stock

230,00 Kč
in stock
Fotografické svědectví z balkánského bojiště Velké války.
Muzeum Brněnska a Matice moravská, Brno 2019, rozměr 210 x 210 mm, 160  s., čb., česky, ISBN 978-80-87709-26-9

Kříž z Telče (1434-1504) in stock

429,00 Kč
in stock
Nakladatelství Scriptorium, Praha r. 2020., rozměr 170 x 240 mm, 453 s., česky, ISBN 978-80-88013-98-3

František Josef Šlik a česká barokní krajina in stock

385,00 Kč
in stock
Nakladatelství Scriptorium, Praha 2020, rozměr 170 x 240 mm, 300 s., bar., česky, ISBN 978-80-88013-99-0

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava, sv.3 in stock

726,00 Kč
in stock
Třetí svazek komentované edice více než 500 německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým překladem), vzniklých v okruhu působnosti německé politické a policejní správy v tzv. protektorátu Čechy a Morava nebo v ústředních německých úřadech v Berlíně.
Nakladatelství SCRIPTORUM, Praha 2019, 1015 str., rozměr 170 x 240 mm, česky, německy, čb., ISBN 978-80-86852-82-9

Novináři ”aktivistické sedmičky” před národním soudem in stock

227,00 Kč
in stock
Západočeská univerzita v Plzeni, r. 2016, rozměr 148 x 210 mm, 287 s., česky, ISBN 978-80-261-0545-9